En Güzel İngilizce Sözler
3112

En Güzel İngilizce Sözler

Bugün sizlere en güzel İngilizce sözler ve anlamları üzerine anlamlı bir makale hazırladık. Birbirinden kaliteli en güzel İngilizce sözler ve anlamlarını sizler için derledik.

İngilizce sözler üzerine her gün birbirinden anlamlı İngilizce sözler ve anlamlarını sizler için yayınlamaya gayret ediyoruz. Bugün de sizlere en güzel İngilizce sözler ve anlamlarından oluşan kaliteli bir makale hazırladık. Umarız beğenirsiniz.

Güzel ve Anlamlı İngilizce Sözler

Peace is the beauty of life. It is sunshine. It is the smile of a child, the love of a mother, the joy of a father, the togetherness of a family. It is the advancement of man, the victory of a just cause, the triumph of truth.

Barış, yaşamın güzelliğidir. Güneş. Bir çocuğun gülümsemesi, bir annenin aşkı, bir babanın sevinci, bir ailenin birliği. İnsanın gelişimi, haklı sebeplerin zaferi, hakikatin zaferidir.

The beauty of a woman must be seen from in her eyes, because that is the doorway to her heart, the place where love resides.

Bir kadının güzelliği gözlerinde görülmeli, çünkü bu kalbe açılan, sevginin yaşadığı yer.

Beauty has so many forms, and I think the most beautiful thing is confidence and loving yourself.

Güzelliğin çok fazla biçimi var ve bence en güzel şey güven ve kendini sevmek.

Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumble bee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dreams.

Hayat güzelliklerle dolu. Farketmek. Bombus arısı, küçük çocuk ve gülen yüzlere dikkat edin. Yağmuru kokla ve rüzgarı hiss et. Hayatınızı tam potansiyelle yaşayın ve hayalleriniz için savaşın.

When I admire the wonders of a sunset or the beauty of the moon, my soul expands in the worship of the creator.

Bir gün batımının mucizelerine veya ayın güzelliğine hayran olduğumda, ruhum yaratıcının ibadetinde genişler.

Beauty is grace and confidence. I’ve learned to accept and appreciate what nature gave me.

Güzellik, zarafet ve güvendir. Doğanın bana verdiği şeyi kabul etmeyi ve takdir etmeyi öğrendim.

en güzel İngilizce sözler ve anlamları

En İyi İngilizce Sözler

İngilizce öğrenmenize ve geliştirmenize olanak tanıyacak en güzel İngilizce sözler ve kelimeleri konuşmalarınızda kullanarak cümlelerinizi zenginleştirebilirsiniz. Aslına bu makale hem sizin yabancı dil eğitiminize katkı sağlaması hem de sizlere eğlenceli okuma alışkanlığı kazandırması amacıyla hazırlanmıştır. Umuyoruz ki en güzel İngilizce sözler sizler için faydalı olur.

Smiling is definitely one of the best beauty remedies. If you have a good sense of humor and a good approach to life, that’s beautiful.

Gülen kesinlikle en iyi güzellik ilaçlarından biridir. İyi bir mizah anlayışı ve yaşama iyi bir yaklaşımınız varsa, bu çok güzel.

Beauty is when you can appreciate yourself. When you love yourself, that’s when you’re most beautiful.

Güzellik, kendini takdir edebileceğin zamandır. Kendini sevdiğinde, o zaman en güzel olursun.

You are a human being and are allowed to be imperfect, and you are allowed to be flawed. There is a lot of beauty in your imperfections, in your uniqueness.

Siz bir insansınız ve kusurlu olmanıza izin verilir ve kusurlu olmanıza izin verilir. Kusurlarınızda, benzersizliğinizde çok fazla güzellik var.

No beauty shines brighter than that of a good heart.

Hiçbir güzellik, iyi bir kalbden daha parlak değildir.

Makeup is not a mask that covers up your beauty; it’s a weapon that helps you express who you are from the inside.

Makyaj, güzelliğinizi kaplayan bir maske değildir; İçeriden kim olduğunuzu ifade etmenize yardımcı olan bir silahtır.

It is not the beauty of a building you should look at; its the construction of the foundation that will stand the test of time.

Bakmanız gereken bir binanın güzelliği değil; Vakfın inşası zamana dayanacak.

Imperfection is beauty, madness is genius and it’s better to be absolutely ridiculous than absolutely boring.

Kusurluluk güzelliktir, delilik dahidir ve kesinlikle sıkıcı olmaktan çok saçma olmak daha iyidir.

To me, beauty is natural beauty. If you’re naturally yourself, you’re beautiful.

Bana göre güzellik doğal güzelliktir. Eğer doğal olarak kendinizseniz, güzelsinizdir.

Beauty of expression is so akin to the voice of the sea.

İfade güzelliği denizin sesini andırıyor.

İngilizce En Güzel Sözler

Beauty ain’t always a little, cute colored flower. Beauty is anything where people be like, ‘Damn.’

Güzellik her zaman küçük, sevimli renkli bir çiçek değildir. Güzellik insanların olduğu gibi bir şey, ‘Kahretsin’.

Beauty is being comfortable and confident in your own skin.

Güzellik, kendi teninizde rahat ve kendinden emin olmaktır.

Look up, laugh loud, talk big, keep the color in your cheek and the fire in your eye, adorn your person, maintain your health, your beauty and your animal spirits.

Bakın, yüksek sesle gülün, büyük konuşun, yanağınızdaki rengi ve gözünüzdeki ateşi tutun, kişinizi süsleyin, sağlığınızı, güzelliğinizi ve hayvan ruhunuzu koruyun.

Do you know the difference between a beautiful woman and a charming one? A beauty is a woman you notice, a charmer is one who notices you.

Güzel bir kadın ile büyüleyici bir kadın arasındaki farkı biliyor musunuz? Güzellik, dikkatinizi çeken bir kadındır, büyücü sizi fark edendir.

Our task must be to free ourselves by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty.

Görevimiz, tüm canlıları, doğayı ve güzelliğini kucaklamak için şefkat çevremizi genişleterek kendimizi özgürleştirmek olmalıdır.

Our hearts were drunk with a beauty Our eyes could never see.

Kalplerimiz gözlerimizin asla göremediği bir güzellikle sarhoştu.

When virtue and modesty enlighten her charms, the lustre of a beautiful woman is brighter than the stars of heaven, and the influence of her power it is in vain to resist.

Erdem ve alçakgönüllülüğü cazibesini aydınlattığında, güzel bir kadının parlaklığı cennet yıldızlarından daha parlaktır ve gücünün etkisine karşı koymak boşunadır.

Everybody needs beauty as well as bread, places to play in and pray in, where nature may heal and give strength to body and soul.

Herkesin güzelliğinin yanı sıra ekmeğe, oynayacağı ve dua edebileceği, doğanın beden ve ruhu iyileştirebileceği ve güç verebileceği yerlere ihtiyacı var.

en güzel İngilizce sözler ve cümleler

Anlamlı İngilizce Sözler

Even when I see a beautiful woman, I think, ‘Aw, her life must be amazing.’ Everyone does it. That’s human nature to believe that beauty is everything.

Güzel bir kadın gördüğümde bile, ‘Aa, hayatı inanılmaz olmalı.’ Herkes yapar. Güzelliğin her şey olduğuna inanmak insan doğasıdır.

Love yourself. It is important to stay positive because beauty comes from the inside out.

Kendini sev. Olumlu kalmak önemlidir, çünkü güzellik içten içe gelir.

Look after yourself from within, and your beauty will shine through on your skin.

İçinizden kendinize bakın ve güzelliğiniz cildinizde parlayacak.

True beauty is born through our actions and aspirations and in the kindness we offer to others.

Gerçek güzellik, eylemlerimiz ve özlemlerimizle ve başkalarına sunduğumuz nezaketle doğar.

The beauty of mathematics only shows itself to more patient followers.

Matematiğin güzelliği sadece kendisini daha fazla hasta izleyicisine gösterir.

I love natural beauty, and I think it’s your best look, but I think makeup as an artist is so transformative.

Doğal güzelliği seviyorum ve bence en iyi görünüşün, ama sanatçı olarak makyajın çok dönüştürücü olduğunu düşünüyorum.

The true beauty of music is that it connects people. It carries a message, and we, the musicians, are the messengers.

Müziğin asıl güzelliği insanları birbirine bağlamasıdır. Bir mesaj taşıyor ve biz müzisyenler biz elçileriz.

En güzel İngilizce Sözler yazımızın sonuna geldik. Buradaki makalemize katkıda bulunmak isterseniz, aşağıdaki yorum alanından bize yazabilirsiniz.

2 Yorum

  Mehmet Ortaç

  Bu kadar sıklıkta, bu kadar fazla “en güzel ingilizce sözler” gibi İngilizce sözler derleyip paylaşabilmek kolay değil. Ellerinize ve emeğinize sağlık. Gerçekten paylaşımlarınız İngilizce konusunda oldukça faydalı oluyor.

  9 Ağustos 2019 Cevapla
   İngilizce Sözler
   İngilizce Sözler

   Yorumunuz için teşekkür ederiz. İngilizce sözler üzerine sürekli güncel ve kaliteli cümleleri sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Beğenmiş olmanıza sevindik. Ziyaretlerinizi her zaman bekleriz.

   11 Ağustos 2019 Cevapla

Bir cevap yazın

Yükleniyor...