Kitaplar İle İlgili Sözler İngilizce ve Türkçe
1053

Kitaplar İle İlgili Sözler İngilizce ve Türkçe

Kitaplar ile ilgili sözler bu yazımızın konusu olacak. İngilizce kitaplar ile ilgili sözler ve anlamları bizlere kitapların önemini bir kez daha hatırlatacak.

Kitaplarla ilgili sözler, bazen kitap yazan yazarlar bazen de kitabı okuyan okuyucular tarafından söylenir. Kimisi bizi çok etkiler ve bahsi geçen kitabı okumak için sabırsızlanırız. Kimisi de koca kitabın vermek istediği mesajı bir iki cümleye sığdırıverir.

Bugün de sizlere İngilizce kitaplar ile ilgili sözler ve anlamlarını yazacağız. Bu arada daha önce sizlerle paylaştığımız Eğitim İle İlgili Sözler yazımızı okumanızı tavsiye ederim. Eğitim olmadan kitap da olmaz, yazarlık da… Eğitim şart! 🙂

Kitaplar İle İlgili Sözler

If there’s a book you really want to read, but it hasn’t been written yet, then you must write it.

Gerçekten okumak istediğiniz bir kitap varsa, ancak henüz yazılmamışsa, o zaman yazmalısınız.

The book you don’t read won’t help.

Okumadığınız kitap yardımcı olmaz.

If one cannot enjoy reading a book over and over again, there is no use in reading it at all.

Eğer kişi tekrar tekrar kitap okumaktan hoşlanamazsa, onu hiç okumanın bir faydası yoktur.

Ideally a book would have no order to it, and the reader would have to discover his own.

İdeal olarak bir kitabın emri yoktur ve okuyucunun kendi kitabını bulması gerekir.

Maybe this is why we read, and why in moments of darkness we return to books: to find words for what we already know.

Belki de bu yüzden okuyoruz ve karanlık anlarında neden kitaplara dönüyoruz: zaten bildiklerimiz için kelimeler bulmak.

She read books as one would breathe air, to fill up and live.

Kitaplar havayı solur, doldurur ve yaşar gibi okurdu.

The world was hers for the reading.

Okuma için dünya onundu.

That’s the thing about books. They let you travel without moving your feet.

Kitaplarla ilgili olan şey bu. Ayaklarınızı hareket ettirmeden seyahat etmenize izin veriyorlar.

Let us remember: One book, one pen, one child, and one teacher can change the world.

Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.

Reading is a conversation. All books talk. But a good book listens as well.

Okuma bir sohbettir. Tüm kitaplar konuşur. Ama iyi bir kitap da dinler.

İngilizce Kitaplar İle İlgili Sözler ve Anlamları

You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend.

Son sayfayı çevirdiğinizde iyi bir kitap okuduğunuzu ve bir arkadaşınızı kaybetmiş gibi hissettiğinizi biliyorsunuz.

If you don’t see the book you want on the shelf, write it.

İstediğiniz kitabı rafta görmüyorsanız yazın.

The good parts of a book may be only something a writer is lucky enough to overhear or it may be the wreck of his whole damn life and one is as good as the other.

Bir kitabın iyi kısımları sadece bir yazarın kulak misafiri olacak kadar şanslı bir şey olabilir ya da tüm lanet hayatının enkazı olabilir ve biri diğeri kadar iyidir.

Honesty is the first chapter in the book of wisdom.

Dürüstlük, bilgelik kitabının ilk bölümüdür.

A man’s got to take a lot of punishment to write a really funny book.

Bir adam gerçekten komik bir kitap yazmak için çok fazla ceza almalıdır.

All modern American literature comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn.

Tüm modern Amerikan edebiyatı, Mark Twain’in Huckleberry Finn adlı bir kitabından geliyor.

Someone asked me, if I were stranded on a desert island what book would I bring… ‘How to Build a Boat.’

Birisi bana, ıssız bir adada mahsur olsaydım hangi kitabı getirirdin diye sordu. ‘Tekne Nasıl Yapılır’.

My favorite book is anything by Kurt Vonnegut – he’s my literary hero. I got to meet him several times, which was a great thrill for me. I don’t really remember what we talked about.

En sevdiğim kitap Kurt Vonnegut’un bir şey – o benim edebi kahramanım. Onunla birkaç kez tanıştım, bu benim için büyük bir heyecandı. Ne hakkında konuştuğumuzu gerçekten hatırlamıyorum.

İngilizce Kitaplarla İlgili Sözleri

It’s so tedious writing cookbooks or writing the recipes because I’ve never been much of a measurer. But to write a book, you have to measure everything.

Yemek kitabı yazmak ya da tarif yazmak çok sıkıcı çünkü hiç ölçüm yapmadım. Ama bir kitap yazmak için her şeyi ölçmelisin.

It is my ambition to say in ten sentences what others say in a whole book.

Bütün kitapta başkalarının söylediklerini on cümlede söylemek hırsımdır.

There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written.

Ahlaki veya ahlaksız bir kitap diye bir şey yoktur. Kitaplar iyi yazılmış veya kötü yazılmış.

He that composes himself is wiser than he that composes a book.

Kendini besteleyen kişi, bir kitap oluşturandan daha akıllıdır.

Every book is a quotation; and every house is a quotation out of all forests, and mines, and stone quarries; and every man is a quotation from all his ancestors.

Her kitap bir alıntıdır; ve her ev tüm ormanlardan, madenlerden ve taş ocaklarından bir alıntıdır; ve her insan tüm atalarından bir alıntıdır.

The book salesman should be honored because he brings to our attention, as a rule, the very books we need most and neglect most.

Kitap satıcısı onurlandırılmalıdır. Çünkü kural olarak, en çok ihtiyacımız olan ve en çok ihmal ettiğimiz kitapları dikkatimize çekmektedir.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...