İngilizce Fiilin 3 Hali Tablo Şeklinde
322

İngilizce Fiilin 3 Hali Tablo Şeklinde

İngilizce fiilin 3 hali bu yazımızın ana konusu. Çok kullanılan İngilizce fiillerin 1, 2 ve 3 hali sizler için derlendi.

Fiiller, iş oluş ve hareket bildiren kelimelerdir. Çeşitli ekler alırlar. Şahıs ve zamana bağlı olarak cümlelere anlam kazandırırlar. Bu durum her dilde olduğu gibi İngilizce dilinde de öyledir.

Bu yazımızda sizlere en çok kullanılan İngilizce fiilleri ve 3 halini paylaşıyoruz. İngilizce fiilin halleri üzerine ilk yazımız değil. Daha önce de İngilizce Fiiller Halleri başlığında bir yazı yayınlamıştık. Bundan sonra daha detaylı ve faydalı paylaşımlarla bu konuyla özel olarak ilgileneceğiz.

İngilizce’de cümle kurmak için fiiller öğrenmek ve kullanabilmek çok önemli. Sizlere tavsiyemiz; ne kadar çok İngilizce fiil öğrenirseniz, İngilizce’ye o kadar hakim olursunuz. Bu sebeple İngilizce fiilin 3 hali ve kullanımları ile ilgili pratikler yapın ve cümle içlerinde kullanın. Unutmayın ki cümle içinde kullanılan kelime ve fiiller akılda daha kalıcı olacaktır.

İngilizce Fiilin 3 Hali

V1
Base Form of Verb
V2
Past Simple
V3
Past Participle
be (is, am,are) was, were been
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bend bent bent
bet bet bet
bid bid bid
bite bit bitten
blow blew blown
break broke broken
bring brought brought
build built built
burn burned/burnt burned/burnt
buy bought bought
catch caught caught
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
cut cut cut
dig dug dug
dive dove dived
do did done
draw drew drawn
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drive drove driven
drink drank drunk
eat ate eaten
fall fell fallen
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fly flew flown
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
freeze froze frozen
get got gotten
give gave given
go went gone
grow grew grown
hang hung hung
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
leave left left
lend lent lent
let let let
lie lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
show showed shown
shut shut shut
sing sang sung
sit sat sat
sleep slept slept
speak spoke spoken
spend spent spent
stand stood stood
swim swam swum
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
understand understood understood
wake woke woken
wear wore worn
win won won
write wrote written

İngilizce fiilin 3 hali de bizim için önemli. Şimdilik sizlere en yaygın kullanılan 89 İngilizce fiil ve 3 halini paylaştık. İngilizce fiiler ve ikinci, üçüncü hallerini öğrenmek için takipte kalın. Eklemek istediğiniz önemli fiilleri yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...