Charlie Chaplin İngilizce Sözleri
1775

Charlie Chaplin İngilizce Sözleri

Charlie Chaplin İngilizce sözleri ile bizleri gülerken biraz da düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Charlie Chaplin İngilizce sözler ve anlamları ile bu yazımızı sizlere sunuyoruz.

Charles Spencer Chaplin, 16 Nisan 1889’da İngiltere’nin Londra şehrinde doğdu. Babası çok yönlü bir vokalist ve oyuncuydu; Lily Harley sahne adıyla tanınan annesi, hafif opera alanındaki çalışmaları ile ün kazanmış çekici bir aktris ve şarkıcıydı.

Charlie Chaplin, 20. yüzyılın sessiz film döneminin en büyük yıldızlarından biri olan bir İngiliz aktördü. İnsanları günlük hayatın stresinden alıp rahatlatıyor ve güldürüyordu. Döneminin ünlü aktörlerinden olan Charlie Chaplin, bizlere sergilediği oyunların dışında anlamlı sözler de bıraktı.

İlginizi çekebilir: Franz Kafka İngilizce Sözleri

Charlie Chaplin İngilizce sözleri, bizleri güldürmekten ziyade biraz da düşünmeye sevk ediyor. Bu yazımızda da Chaplin’e ait İngilizce sözler ve anlamlarından bahsedeceğiz.

Charlie Chaplin İngilizce Sözleri ve Anlamları

We think too much and feel too little.

Çok fazla düşünüyor ve çok az hissediyoruz.

To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it!

Gerçekten gülmek için, acınızı alıp oynamalısınız!

A tramp, a gentleman, a poet, a dreamer, a lonely fellow, always hopeful of romance and adventure.

Bir serseri, bir beyefendi, bir şair, bir hayalperest, yalnız bir adam, her zaman romantizm ve macera umuduyla.

Words are cheap. The biggest thing you can say is ‘elephant’.

Kelimeler ucuzdur. Söyleyebileceğin en büyük şey ‘fil’.

Laughter is the tonic, the relief, the surcease for pain.

Kahkaha tonik, rahatlama, acı çekiciliğidir.

We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness, not by each other’s misery.

Hepimiz birbirimize yardım etmek istiyoruz. İnsanlar böyledir. Birbirimizin mutluluğuyla yaşamak istiyoruz, birbirimizin mutsuzluğuyla değil.

What do you want a meaning for? Life is a desire, not a meaning.

Ne için anlam istiyorsun? Hayat bir arzu, bir anlam değil.

The saddest thing I can imagine is to get used to luxury.

Hayal edebileceğim en üzücü şey, lükse alışmak.

Life could be wonderful if people would leave you alone.

İnsanlar seni yalnız bırakırsa hayat harika olabilir.

Charlie Chaplin İngilizce sözleri ve anlamları

İngilizce Charlie Chaplin Sözleri ve Anlamları

I suppose that’s one of the ironies of life doing the wrong thing at the right moment.

Sanırım bu, doğru zamanda yanlış şeyi yapan hayatın ironilerinden biri.

Movies are a fad. Audiences really want to see live actors on a stage.

Filmler bir tuhaflık. İzleyiciler gerçekten sahnede canlı oyuncuları görmek istiyor.

I don’t believe that the public knows what it wants; this is the conclusion that I have drawn from my career.

Halkın ne istediğini bildiğine inanmıyorum; bu kariyerimden çıkardığım sonuç.

We might as well die as to go on living like this.

Bu şekilde yaşamaya devam etmek için ölebiliriz.

I am for people. I can’t help it.

Ben insanlar için Yardım edemem.

Movies are a fad. Audiences really want to see live actors on a stage.

Filmler bir tuhaflık. İzleyiciler gerçekten sahnede canlı oyuncuları görmek istiyor.

I have no further use for America. I wouldn’t go back there if Jesus Christ was President.

Amerika’yı daha fazla kullanmayacağım. İsa Mesih Cumhurbaşkanı olsaydı oraya geri dönmezdim.

Remember, you can always stoop and pick up nothing.

Unutma, her zaman durup hiçbir şey seçemezsin.

Only the unloved hate; the unloved and the unnatural.

Sadece sevilmeyen nefret; sevilmemiş ve doğal olmayan.

All my pictures are built around the idea of getting in trouble and so giving me the chance to be desperately serious in my attempt to appear as a normal little gentleman.

Tüm resimlerim başım belaya girme fikri üzerine inşa edildi ve bu yüzden normal bir küçük beyefendi olarak görünme girişiminde bana umutsuzca ciddi olma şansını verdi.

Charlie Chaplin Sözleri

I remain just one thing, and one thing only, and that is a clown. It places me on a far higher plane than any politician.

Sadece bir şey kalıyorum, bir şey kalıyor ve bu bir palyaço. Beni herhangi bir politikacıdan çok daha yüksek bir uçağa yerleştiriyor.

I went into the business for the money, and the art grew out of it. If people are disillusioned by that remark, I can’t help it. It’s the truth.

Para için işe gittim ve sanat ondan büyüdü. Eğer insanlar bu açıklamadan hayal kırıklığına uğrarsa, yardım edemem. Gerçek bu.

I’d sooner be called a successful crook than a destitute monarch.

Daha önce başarılı bir dolandırıcı olarak adlandırılırdım.

To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune.

İhtiyacı olan bir arkadaşa yardım etmek kolaydır, ama ona zaman ayırmak her zaman elverişli değildir.

Actors search for rejection. If they don’t get it they reject themselves.

Aktörler reddedilmeyi arar. Bunu alamazlarsa kendilerini reddederler.

Why should poetry have to make sense?

Şiir neden anlamlıdır?

İlginizi çekebilir: Charles Bukowski İngilizce Sözleri

Ünlü İngilizce sözler ve anlamları ile ilgili her hafta birden fazla yazı paylaşmaya çalışıyoruz. Bu hafta da Charlie Chaplin İngilizce sözleri ve anlamları yazımızın sonuna geldik. Belki sözleri okurken dikkatinizi Chaplin’in bazı sözlerinde cevabı bizlere bıraktığını görmüşsünüzdür. Bu durum, Chaplin’in aslında güldürürken düşündürmeyi de istediğini ve amaçladığını bizlere gösteren bir bakış açısı olabilir.

Eklemek istediğiniz güzel İngilizce sözler ve anlamlarını bizlerle yorum alanından paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...