Franz Kafka İngilizce Sözleri
1546

Franz Kafka İngilizce Sözleri

Franz Kafka İngilizce sözleri ve anlamları bu yazımızın içeriğini oluşturuyor. En güzel ve anlamlı İngilizce Franz Kafka sözleri sizler için hazırlandı.

Franz Kafka, Yahudi roman ve hikaye yazarıdır. Almanca konuşur. 20. yüzyıl edebiyatının en tanıtan isimlerindendir. 3 Temmuz 1883 tarihinde Prag’da doğmuştur. Eserlerindeki gerçekçilik ve fantastik öğeler, Franz Kafka’yı dönemin diğer büyük hikaye ve roman yazarlarından ayıran en önemli farkı olmuştur.

1917’de Kafka verem olduğunu öğrendi ve 1919 yılında geçirdiği ağır gripten dolayı hastaneye kaldırıldı. Maddi durumu ve sağlığı giderek kötüye gitti. Ömrünün son 6 haftasını sanatoryumda geçirdi. 41 yaşındayken tarihler 3 Haziran 1924’ü gösterdiğinde hayatını kaybetti.

İngilizce sözler üzerine birbirinden kaliteli ve güzel sözleri sizler için sunmaya çalıştığımız sitemizde Franz Kafka İngilizce sözleri ve anlamlarına da yer vermek istedik. Unutmayın ki; İngilizce konuşmanızı zenginleştirmek ve İngilizce kelime ezberlemek için İngilizce güzel sözler okumak faydalı olacaktır.

İlginizi çekebilir: William Shakespeare İngilizce Sözleri

Franz Kafka İngilizce Sözleri ve Anlamları

One advantage in keeping a diary is that you become aware with reassuring clarity of the changes which you constantly suffer.

Günlük tutmanın bir avantajı, sürekli olarak yaşadığınız değişikliklerin netliğini güvence altına almanın farkında olmanızdır.

Youth is happy because it has the ability to see beauty. Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.

Gençlik mutlu çünkü güzelliği görebiliyor. Güzelliği görme yeteneğine sahip olan hiç kimse eskimez.

I have the true feeling of myself only when I am unbearably unhappy.

Sadece dayanılmaz derecede mutsuz olduğumda kendime dair gerçek hislerim var.

Self-control means wanting to be effective at some random point in the infinite radiations of my spiritual existence.

Kendi kendini kontrol etme, ruhani varlığımın sonsuz radyasyonlarında rastgele bir noktada etkili olmak isteyen anlamına gelir.

Idleness is the beginning of all vice, the crown of all virtues.

Asılsızlık, bütün kötülüklerin başlangıcı, bütün erdemlerin tacıdır.

Every revolution evaporates and leaves behind only the slime of a new bureaucracy.

Her devrim buharlaşmakta ve yalnızca yeni bir bürokrasinin balçağını geride bırakmaktadır.

Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.

Güzelliği görme yeteneğine sahip olan hiç kimse eskimez.

Productivity is being able to do things that you were never able to do before.

Verimlilik, daha önce asla yapamadığınız şeyleri yapabiliyor.

İngilizce Franz Kafka Sözleri

Suffering is the positive element in this world, indeed it is the only link between this world and the positive.

Acı çekmek, bu dünyadaki olumlu unsurdur, aslında bu dünya ile olumlu arasındaki tek bağdır.

My guiding principle is this: Guilt is never to be doubted.

Yol gösterici ilkem şudur: Suçluluk asla şüphe edilmez.

It is often safer to be in chains than to be free.

Genellikle zincir olmak, özgür olmaktan daha güvenlidir.

If there is a transmigration of souls then I am not yet on the bottom rung. My life is a hesitation before birth.

Eğer ruhların bir göçü varsa, o zaman ben henüz en alt basamağında değilim. Hayatım doğumdan önce bir tereddüt.

By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired.

Tutkuyla halen var olmayan bir şeye inanmakla onu yaratırız. Var olmayan şey, yeterince arzulanmadığımız şeydir.

From a certain point onward there is no longer any turning back. That is the point that must be reached.

Belirli bir noktadan itibaren artık geri dönüş yok. Ulaşılması gereken nokta budur.

İlginizi çekebilir: Necip Fazıl Sözleri

Franz Kafka İngilizce Sözler

Always first draw fresh breath after outbursts of vanity and complacency.

Her zaman önce, kibir ve rahatlama patlamalarından sonra taze bir nefes alın.

Believing in progress does not mean believing that any progress has yet been made.

İlerlemeye inanmak, henüz bir ilerleme kaydedildiğine inanmak anlamına gelmez.

A book must be the ax for the frozen sea within us.

Bir kitap içimizdeki donmuş denizin baltası olmalı.

Don’t despair, not even over the fact that you don’t despair.

Umutsuzluğa kapılma, umutsuzluğa kapılmadığın gerçeğine bile.

We all have wings, but they have not been of any avail to us and if we could tear them off, we would do so.

Hepimizin kanatları var, ama bizim için hiçbir zaman boşuna sahip değillerdi ve onları koparırsak, bunu yapardık.

Don Quixote’s misfortune is not his imagination, but Sancho Panza.

Don Kişot’un talihsizliği onun hayal gücü değil, Sancho Panza’dır.

The fact that our task is exactly commensurate with our life gives it the appearance of being infinite.

Görevimizin yaşamımızla tamamen orantılı olduğu gerçeği, ona sonsuz olma görünümü veriyor.

The mediation by the serpent was necessary. Evil can seduce man, but cannot become man.

Yılan tarafından arabuluculuk gerekliydi. Kötülük insanı baştan çıkarabilir ama insan olamaz.

Franz Kafka İngilizce sözleri ve anlamları yazımızın sonuna geldik. Sizler de eklemek istediğiniz sözleri aşağıda bulunan yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...