Adalet İle İlgili Sözler İngilizce ve Türkçe
2677

Adalet İle İlgili Sözler İngilizce ve Türkçe

Adalet ile ilgili sözler ve anlamları yazımızı İngilizce ve Türkçe yazılışlarıyla sizler için hazırladık. İngilizce adalet ile ilgili sözler ve anlamları yazımız tam da sizin beklentilerinizi karşılayacaktır.

Adalet, ince bir çizgi olarak betimlenebilir. Adalet, adil olanın sağlanması ve tartışılmasını içeren bir kavramdır. Özellikle toplumdaki ilişkilerin düzenli olması için dikkat edilen ve edilmesi gerekilen bir konudur.

Bu yazımızda adaletle ilgili sözleri paylaşmak istedik. Çünkü her zaman adaleti bulamıyor veya bize her zaman adaletli davranılmıyor. Bu ve bunun gibi durumlarda özellikle sosyal medyada gönderme yapmak veya uğradığı adaletsizliği güzel bir söz ile yazmak için sözler arayanlara özel bir yazı yayınlamak isteik.

Umuyoruz ki adalet üzerine yazdığımız sözleri ve anlamlarını seversiniz. İlgili sözlere geçmeden önce İngilizce sadakat ile ilgili sözler yazımızı okumanızı tavsiye ederim.

Adalet İle İlgili Sözler

Justice consists in doing no injury to men; decency in giving them no offense.

Adalet, erkeklere zarar vermekten ibarettir; onlara suç vermeme nezaketi.

In the absence of justice, what is sovereignty but organized robbery?

Adaletin yokluğunda egemenlikten ziyade örgütlü soygun nedir?

Charity is no substitute for justice withheld.

Sadaka, alıkonulan adaletin yerini tutmaz.

I tremble for my country when I reflect that God is just; that his justice cannot sleep forever.

Tanrı’nın adil olduğunu yansıttığımda ülkem için titriyorum; adaleti sonsuza kadar uyuyamaz.

Justice means minding one’s own business and not meddling with other men’s concerns.

Adalet, kişinin kendi işine bakması ve diğer erkeklerin kaygılarıyla uğraşmaması anlamına gelir.

Peace and justice are two sides of the same coin.

Barış ve adalet aynı madalyonun iki yüzüdür.

Against eternal injustice, man must assert justice, and to protest against the universe of grief, he must create happiness.

Sonsuz adaletsizliğe karşı, insan adaleti savunmalı ve keder evrenine karşı protesto etmek için mutluluk yaratmalıdır.

Knowledge without justice ought to be called cunning rather than wisdom.

Adaletsiz bilgi, bilgelikten ziyade kurnaz olarak adlandırılmalıdır.

Then not only custom, but also nature affirms that to do is more disgraceful than to suffer injustice, and that justice is equality.

O zaman sadece gelenek değil, aynı zamanda doğa, adaletsizliğe maruz kalmaktan daha utanç verici ve adalet eşitliktir.

Not to help justice in her need would be an impiety.

Adaleti ona yardım etmemek bir zorunluluk olurdu.

İlginizi çekebilir: Pişmanlık Sözleri

Adaletle İlgili Sözler ve Anlamları

Justice that love gives is a surrender, justice that law gives is a punishment.

Sevginin verdiği adalet teslim olur, yasanın verdiği adalet bir cezadır.

I have always tried to be clear that my states are stages of justice reasoning, not of emotions, aspirations, or action.

Her zaman devletlerimin adalet akıl yürütme aşamaları olduğunu, duyguların, isteklerin ya da eylemlerin aşamaları olmadığını her zaman açıklığa kavuşturmaya çalıştım.

When I went to law school, I went to learn about justice and equal rights.

Hukuk fakültesine gittiğimde adalet ve eşit haklar öğrenmeye gittim.

Justice is merely incidental to law and order.

Adil bir kişi, adalete uygun olan ve adalete dönüştürülen kişidir.

A just person is one who is conformed and transformed into justice.

Tüm uluslara karşı iyi niyet ve adaleti gözlemleyin. Herkesle barışı ve uyumu geliştirin.

Observe good faith and justice toward all nations. Cultivate peace and harmony with all.

Kimse sana özgürlük veremez. Hiç kimse size eşitlik, adalet falan veremez. Eğer bir erkekseniz, alırsınız.

Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. If you’re a man, you take it.

Hukukun koruması altında ve adalet adına sürdürülenden daha zalim bir zulüm yoktur.

There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of justice.

Her durumda, iktidarla müttefik cehaletin düşman adaletinin sahip olabileceği en vahşi düşman olduğu kesindir.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

Her durumda, iktidarla müttefik cehaletin düşman adaletinin sahip olabileceği en vahşi düşman olduğu kesindir.

Adalet Sözleri

There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It supercedes all other courts.

Adalet mahkemelerinden daha yüksek bir mahkeme vardır ve bu vicdan mahkemesidir. Diğer tüm mahkemelerin üstündedir.

All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.

Tüm büyük şeyler basittir ve birçoğu tek bir kelime ile ifade edilebilir: özgürlük, adalet, onur, görev, merhamet, umut.

Imagination disposes of everything; it creates beauty, justice, and happiness, which are everything in this world.

Hayal gücü her şeyi bertaraf eder; bu dünyadaki her şey olan güzellik, adalet ve mutluluk yaratır.

The finite is annihilated in the presence of the infinite, and becomes a pure nothing. So our spirit before God, so our justice before divine justice.

Sonlu, sonsuzun varlığında yok edilir ve saf bir şey olmaz. Tanrı’dan önceki ruhumuz, yani ilahi adaletten önce adaletimiz.

Justice is the set and constant purpose which gives every man his due.

 Adalet, herkese hakkını veren sabit ve sürekli amaçtır.

The first requisite of civilization is that of justice.

Medeniyetin ilk şartı adalettir.

Justice consists in doing no injury to men; decency in giving them no offense.

Adalet, erkeklere zarar vermekten ibarettir; onlara suç vermeme nezaketi.

Adalet ile ilgili sözler yazımızın sonuna geldik. Konuyla ilgili birbirinden güzel ve anlamlı sözleri yazmaya çalıştık. Sizler de eklemek istediğiniz adalet sözlerini aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...