Kar İle İlgili İngilizce Sözler
2599

Kar İle İlgili İngilizce Sözler

Kış gelmesiyle kar ile ilgili sözler kurmaya ve duymaya başlarız. Kar ile ilgili İngilizce sözler ve anlamları da bu yazımızın konusu olacak. Arkanıza yaslanın ve kış ile birlikte gelen karın güzelliğini konuşalım.

Kış mevsimi, mevsimler içerisinde en soğuk ve en beyaz mevsimdir. Beyaz diyorum çünkü genelde kışın yeryüzünü beyaz bir örtü kaplar. Bu güzel görüntünün sebebi ise kardır. Kar, kış mevsiminde gördüğümüz ve Allah (c.c.)’ın bizlere armağan ettiği bir doğa olayıdır.

Sitemizi yakından takip edenlerdenseniz daha önce paylaştığımız Kış İle İlgili Sözler yazımızı okumuşsunuzdur. Bu gün de sizlere kışla birlikte gelen ve bizi mutlu eden karla ilgili sözler yazmak istedik.

Karla beraber trafikte kazalar da artar, olumsuz bazı olaylarda. Ama karın gelişine hazırlıksız olduğumuz için bunun en büyük sorumlusu bizlerizdir. Oysa kar, gelişini kışın soğuklarıyla haber verir bizlere.

Kar İle İlgili Sözler

The snow doesn’t give a soft white damn whom it touches. E.E. Cummings

Kar dokunduğu yumuşak beyaz bir lanet vermiyor. E.E. Cummings          

The snow is sparkling like a million little suns. Lama Willa Miller

Kar milyon küçük güneş gibi parlıyor. Lama Willa Miller

Snowmen fall from heaven…

Kardan adamlar gökten düşer …

Snow provokes responses that reach back to childhood. Andy Goldsworthdy

Kar, çocukluğa kadar uzanan tepkileri kışkırtır. Andy Goldsworthdy

There’s just something beautiful about walking in snow that nobody else has walked on. It makes you believe you’re special. Carol Rifka Brunt

Karda yürümek hakkında kimsenin yürümediği güzel bir şey var. Özel olduğuna inandın. Carol rifka brunt

Kar ile ilgili sözler

The snow itself is lonely or, if you prefer, self-sufficient. There is no other time when the whole world seems composed of one thing and one thing only. Joseph Wood Krutch

Karın kendisi yalnız veya tercih ederseniz kendi kendine yeterli. Tüm dünyanın bir şeyden ve sadece bir şeyden oluştuğu başka bir zaman yoktur. Joseph Wood Krutch

Life is like a blanket of snow. Be careful how you step on it. Every step will show!

Hayat bir kar battaniyesi gibidir. Nasıl adım attığınıza dikkat edin. Her adım gösterilecek!

Snowflakes are one of nature’s most fragile things, but just look what they can do when they stick together. Vista M. Kelly

Kar taneleri, doğanın en kırılgan şeylerinden biridir, ancak birbirine yapıştıklarında ne yapabileceklerine bakın. Vista M. Kelly

January brings the snow, makes our feet and fingers glow.

Ocak kar getirir, ayaklarımızı ve parmaklarımızı parlatır.

The very fact of snow is such an amazement. 

Kar gerçeği böyle bir şaşkınlıktır.

Karla İlgili Sözler

Birbirlerine çarpmadan gökyüzünden yere düşen kar, aslında bizlere birbirimize zarar vermeden de yaşayabileceğimizi ve hedeflerimize ulaşabileceğimizi hatırlatır. Benzersiz güzellikte desenleriyle kar ile ilgili sözler bazen onu anlatmaya yetmez.

Silently, like thoughts that come and go, the snowflakes fall, each one a gem. William Hamilton Gibson

Sessizce, gelen ve giden düşünceler gibi, kar taneleri düşer, her biri bir mücevher. William Hamilton Gibson

A snow day literally and figuratively falls from the sky – unbidden – and seems like a thing of wonder. Susan Orlean

Bir kar günü, kelimenin tam anlamıyla ve mecazi olarak gökten düşüyor – yasaklanmamış – ve harika bir şey gibi görünüyor. Susan Orlean

I leaned out one last time and caught a snowflake on my tongue. They tasted so good, so pure and so divine, like nothing I had ever tasted from the sky. Shannon A. Thompson

Son bir kez eğildim ve dilime bir kar tanesi yakaladım. Onlar gökten tadı vardı hiçbir şey gibi çok iyi, çok saf ve çok ilahi tadı. Shannon A. Thompson

A snowman is the perfect man. He’s very well rounded and comes with his own broom.

Bir kardan adam mükemmel bir adam. Çok iyi yuvarlanmış ve kendi süpürgesiyle geliyor.

Kar ile ilgili İngilizce sözler

With every falling flake, a unique spark of interest falls from heaven. P. Miller

Düşen her pulla, cennetten eşsiz bir ilgi kıvılcımı düşer. P. Miller

Nature is full of genius, full of the divinity; so that not a snowflake escapes its fashioning hand. Henry David Thoreau

Doğa, dahilikle, ilahilikle doludur; böylece bir kar tanesi moda elinden kaçmaz. Henry David Thoreau

The wonder of a single snowflake outweighs the wisdom of a million meteorologists.    

Tek bir kar tanesi harikası bir milyon meteorologun bilgeliğinden ağır basar.

İngilizce Kar İle İlgili Sözler

Snow makes cities innocent again, reveals the frailty of the human gesture against the void. Glen Duncan

Kar, şehirleri tekrar masumlaştırır, insan hareketinin boşluğa karşı zayıflığını ortaya çıkarır. Glen Duncan

There’s one good thing about snow, it makes your lawn look as nice as your neighbor’s. Clyde Moore

Kar ile ilgili iyi bir şey var, çiminizi komşunuzunki kadar güzel gösteriyor. Clyde Moore

Be like snow – cold, but beautiful.    

Kar gibi ol – soğuk ama güzel.

The snow is sparkling like a million little suns.

Kar milyonlarca küçük güneş gibi parlıyor.

Snowflakes are kisses from heaven.

Kar taneleri gökten öpücüklerdir.

When snow falls, nature listens.    

Kar yağdığında doğa dinler.

A lot of people like snow. I find it to be an unnecessary freezing of water. Carl Reiner

Birçok insan kar sever. Suyun gereksiz bir şekilde donması olduğunu düşünüyorum. Carl Reiner

Snow falling soundlessly in the middle of the night will always fill my heart with sweet clarity. Novala Takemoto

Gecenin ortasında sessizce düşen kar her zaman kalbimi tatlı bir netlikle dolduracaktır. Novala Takemoto

İngilizce karla ilgili sözler ve anlamlarını sizler için paylaştık. Birbirinden güzel İngilizce sözler ve anlamlarını paylaştığımız bu yazıya sizlerde yorum alanından yapacağınız söz paylaşımlarıyla destek verebilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...