İngilizce Başarı İle İlgili Sözler ve Anlamları
2453

İngilizce Başarı İle İlgili Sözler ve Anlamları

Başarı ile ilgili sözler, İngilizce ve Türkçe cümleler şeklinde sizler için hazırlandı. Başarı ile ilgili sözler sizi motive ederken, başarıya teşvik de edecek.

Bir şeyleri başarmak önemli bir husustur. Başarı kendiliğinden çok nadir olarak gelir. Başarıya ulaşmak için onu elde etmek gerekir. Başarmak, insanların hedeflerine ulaşmasıyla oluşur ve hedeflere ulaşmak için de çabalamak gerekir.

Başarıya ulaşan kişiler, her zaman bizler için bir öneri veya nasihatte bulunabilir. Bu sözler bizler için altın değerinde olmalıdır. Çünkü başarı için kilit davranışları anlamak ve uygulamak bizleri de başarıya ulaştıracaktır.

İngilizce başarıyla ilgili sözler ve anlamlarını sizler için hazırlamak istedik. Çünkü paylaşacağımız sözlerin sizlere motivasyon katacağına inanıyoruz. Bu arada motivasyon demişken, İngilizce Motive Edici Sözler başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Başarı İle İlgili Sözler

If at first you don’t succeed, try, try again. Then quit. There’s no point in being a damn fool about it.

İlk başta başarılı olmazsanız, tekrar deneyin. Sonra çıkın. Bu konuda lanet bir aptal olmanın bir anlamı yok.

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.

Başarısızlıklardan başarı elde edin. Cesaret kırılması ve başarısızlık, başarıya giden en emin basamaklardan ikisidir.

The successful man will profit from his mistakes and try again in a different way.

Başarılı adam hatalarından faydalanacak ve farklı bir şekilde tekrar deneyecek.

Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.

Başarı istediğini elde etmektir. Mutluluk elde ettiğini istemektir.

Whosoever desires constant success must change his conduct with the times.

Kim sürekli başarı isterse zamanla davranışını değiştirmelidir.

Success is like reaching an important birthday and finding you’re exactly the same.

Başarı, önemli bir doğum gününe ulaşmak ve tam olarak aynı olduğunuzu bulmak gibidir.

Fortune befriends the bold.

Şans cesurca arkadaş olur.

Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day.

Başarı, her gün uygulanan birkaç basit disiplinden başka bir şey değildir.

Action is the foundational key to all success.

Eylem, tüm başarının temel anahtarıdır.

If you have no critics you’ll likely have no success.

Eleştirmeniniz yoksa büyük ihtimalle başarılı olamayacaksınız.

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

Başarı mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluk başarının anahtarıdır. Yaptığınız işi seviyorsanız başarılı olursunuz.

Prospering just doesn’t have to do with money.

Zenginleşmenin sadece para ile ilgisi yoktur.

I’ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.

Hayatımda defalarca başarısız oldum ve bu yüzden başardım.

Başarı ile ilgili sözler

Başarıyla İlgili Sözler

Başarıya ulaşmak, arkasından bir çok mükafat da getirebilir. Bunlardan birisi de liderliktir. Örneğin çalıştığınız bir firmada başarılar elde ediyor olmanız sizin liderlik vasıflarından birini yerine getirdiğinizi gösterir. Bu sebeple başarı, liderlik ile ilgili bir kelimedir de diyebiliriz. Sizler için daha önce hazırladığımız liderlik ile ilgili sözler yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

The most important single ingredient in the formula of success is knowing how to get along with people.

Başarı formülündeki en önemli tek bileşen, insanlarla nasıl geçineceğinizi bilmektir.

If you find it in your heart to care for somebody else, you will have succeeded.

Eğer başkasına bakmayı kalbinizde bulursanız, başarılı olursunuz.

The foundation stones for a balanced success are honesty, character, integrity, faith, love and loyalty.

Dengeli bir başarının temel taşları dürüstlük, karakter, bütünlük, inanç, sevgi ve sadakattir.

In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.

Başarılı olmak için başarısız olmalısınız, böylece bir dahaki sefere ne yapacağınızı bilmelisiniz.

Let me tell you the secret that has led me to my goal. My strength lies solely in my tenacity.

Beni hedefime götüren sırrı anlatayım. Benim gücüm sadece azimde yatıyor.

Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.

Bir başarı adamı olmamaya, daha ziyade değerli bir adam olmaya çalışın.

What’s money? A man is a success if he gets up in the morning and goes to bed at night and in between does what he wants to do.

Para nedir? Bir adam sabah kalkarsa ve gece yatarsa ​​ve yapmak istediklerini yaparsa bir başarıdır.

The starting point of all achievement is desire.

Tüm başarıların başlangıç ​​noktası arzu.

Think twice before you speak, because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another.

Konuşmadan önce iki kez düşünün, çünkü sözleriniz ve etkiniz, bir başkasının zihnindeki başarı veya başarısızlık tohumunu ekecektir.

İngilizce Başarı İle İlgili Sözler

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will.

Başarılı bir insan ve diğerleri arasındaki fark güç eksikliği değil, bilgi eksikliği değil, irade eksikliğidir.

Strive not to be a success, but rather to be of value.

Başarılı olmak için değil, değerli olmak için çabalayın.

Success is a science; if you have the conditions, you get the result.

Başarılı olmak için değil, değerli olmak için çabalayın.

If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.

Herkes birlikte ilerliyorsa, başarı kendine bakar.

In order to attain the impossible, one must attempt the absurd.

İmkansızı başarmak için, saçma denemelisiniz.

The greatest sign of success for a teacher… is to be able to say, ‘The children are now working as if I did not exist.’

Bir öğretmenin başarısının en büyük işareti, ‘Çocuklar artık sanki yokmuşum gibi çalışıyorlar’ diyebilmektir.

Always be yourself, express yourself, have faith in yourself, do not go out and look for a successful personality and duplicate it.

Her zaman kendin ol, kendini ifade et, kendine güven, dışarı çıkma ve başarılı bir kişilik aramayın ve çoğaltın.

Success depends upon previous preparation, and without such preparation there is sure to be failure.

Başarı önceki hazırlığa bağlıdır ve bu tür bir hazırlık olmadan başarısızlık olacağından emin olabilirsiniz.

Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.

Başarı, başarısızlıktan başarısızlığa, coşku kaybı olmadan geçmekten oluşur.

However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.

Zor bir hayat gibi görünse de, her zaman yapabileceğiniz ve başarılı olabileceğiniz bir şey vardır.

Başarı ile ilgili sözler yazımızın sonuna geldik. Sizler için meşhur kişilerce söylenmiş İngilizce ünlü sözler ve anlamlarını paylaştık. Umuyoruz ki başarıya giden yolda bu sözler size motive edici etki yapar. Siz de eklemek istediğiniz İngilizce başarı sözleri ve anlamlarını yorum alanından bizlere ulaştırabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...