İngilizce Motive Edici Sözler
1738

İngilizce Motive Edici Sözler

İngilizce motive edici sözler yazımızla iş ve özel yaşantınızda sizi ruhen zinde tutacak cümleler öğreneceksiniz. Motive edici İngilizce sözler ve anlamlarını sizler için derledik.

Motivasyon, bireyler arasında ihtiyaç, istek, istek veya itici güç anlamına gelen “motivasyon” kelimesinden türeyen bir kelimedir. İnsanları hedeflere ulaşma eylemlerine teşvik etme sürecidir.

İş hedefi bağlamında, insanların davranışlarını uyaran psikolojik faktörler olabilir. Bunlar bazen bir söz bazen de bir davranıştır. Motive edici sözler de bu bağlamda önemli bir faktördür. Motive edici İngilizce sözler ile hedeflerinize veya arzularınıza ulaşmanızda kendinizi psikolojik olarak zinde tutabilirsiniz.

Yaptığınız işte hedeflerinize ulaşmanız için çeşitli yollardan geçmeniz ve zorluklarla mücadele etmeniz gerekebilir. İngilizce motive edici sözler ile yabancı dilinizi geliştirebilir ve bir taraftan da kendinize motive edecek psikolojik bir destek bulabilirsiniz. Aynı mantıkla yazdığımız İlham Veren İngilizce Sözler başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederim.

Motive Eden İngilizce Sözler

“Don’t be distracted by criticism. Remember – the only taste of success some people have is when they take a bite out of you.” -Zig Ziglar

“Eleştirilerden rahatsız olma. Unutmayın – bazı insanların sahip oldukları başarının tek tadı, sizden bir şeyler almalarıdır. ”-Zig Ziglar

“Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers, you cannot be successful or happy.” -Norman Vincent Peale

“Kendine inan! Yeteneklerine inancın olsun! Kendi gücünüze mütevazi ama makul bir güven olmadan, başarılı veya mutlu olamazsınız. ”-Norman Vincent Peale

“Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence.” -Helen Keller

“İyimserlik, başarıya giden inançtır. Hiçbir şey umut ve güven olmadan yapılamaz. ”-Helen Keller

“Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye.” -Helen Keller

“Kafanı asla eyme. Her zaman yüksek tut. Dümdüz gözle dünyaya bak. ”-Helen Keller

“Regardless of how you feel inside, always try to look like a winner. Even if you are behind, a sustained look of control and confidence can give you a mental edge that results in victory.”

“İçinizden nasıl hissederseniz hissedin, daima bir kazanan gibi görünmeye çalış. Geride olsanız bile, sürekli kontrol ve güven bakışı size zaferle sonuçlanan zihinsel bir avantaj sağlayabilir. ”

“I am not afraid of storms for I am learning how to sail my ship.” -Louisa May Alcott

“Yelkenlerimi açmayı öğrendiğim için fırtınalardan korkmuyorum.” -Louisa May Alcott

“Don’t wait until everything is just right. It will never be perfect. There will always be challenges, obstacles and less than perfect conditions. So what? Get started now. With each step you take, you will grow stronger and stronger, more and more skilled, more and more self-confident and more and more successful.” -Mark Victor Hansen

“Her şey yolunda gidene kadar beklemeyin. Asla mükemmel olmayacak. Her zaman zorluklar, engeller ve mükemmel koşullardan daha az olacaktır. Ne olmuş yani? Şimdi başla. Attığınız her adımda, daha güçlü ve daha güçlü, daha fazla ve daha yetenekli, daha fazla ve kendinden emin ve daha başarılı olacaksınız. ”-Mark Victor Hansen

İngilizce Motive Edici Sözler ve Anlamları

“Sonner or later, those who win are those who think they can.” -Paul Tournier

“yakında ya da sonra, kazananlar kazanabileceklerini düşünüyorlar.” -Paul Tournier

“If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of life.” -Marcus Garvey

“Kendine güvenmiyorsan, yaşam yarışında iki kez yenildin.” -Marcus Garvey

“You wouldn’t worry so much about what others think of you if you realized how seldom they do.” -Eleanor Roosevelt

“Onların arada ne yaptıklarını fark edersen, başkalarının senin hakkında ne düşündüğü hakkında çok endişelenmezsin.” -Eleanor Roosevelt

“When you have confidence, you can have a lot of fun. And when you have fun, you can do amazing things.” -Joe Namath

“Kendine güven duyduğun zaman, çok eğlenebilirsin. Ve eğlendiğin zaman harika şeyler yapabilirsin. ”

“No one can make you feel inferior without your consent.” -Eleanor Roosevelt

“Hiç kimse izniniz olmadan kendinizi değersiz hissetmenize neden olamaz.” -Eleanor Roosevelt

“You’re never as good as everyone tells you when you win, and you’re never as bad as they say when you lose.” -Lou Holtz

“Kazandığın zaman sana söyleyebileceğin kadar iyi değilsin, ve kaybettiğinde söylediğin kadar asla kötü olamazsın.” -Lou Holtz

İngilizce Motive Sözleri

“Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.” -Anais Nin

“Yaşam, birinin cesaretiyle orantılı olarak küçülür veya genişler.” -Anais Nin

“Man often becomes what he believes himself to be. If I keep on saying to myself that I cannot do a certain thing, it is possible that I may end by really becoming incapable of doing it. On the contrary, if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it even if I may not have it at the beginning.”

“İnsan genellikle olduğuna inandığı şey olur. Kendime kesin bir şey yapamayacağımı söylemeye devam edersem, gerçekten yapamayacak hale gelmekle bitebilirim. Aksine, benim yapabileceğim inancına sahipsem, başlangıçta olmasam bile, kesinlikle yapma kapasitesine sahip olacağım. ”

İlginizi çekebilir: Ekip Çalışması İle İlgili İngilizce Sözler

“The more validation I need, the less discernment I have.” -Kurt Hanks

“İhtiyacım arttıkça, daha az sezgiye sahip oluyorum.” -Kurt Hanks

“It took me a long time not to judge myself through someone else’s eyes.” -Sally Field

“Kendimi başkasının gözünden yargılamam uzun zaman aldı.” -Sally Field

“Class is an aura of confidence that is being sure without being cocky. Class has nothing to do with money. Class never runs scared. It is self-discipline and self-knowledge. It’s the sure-footedness that comes with having proved you can meet life.” -Ann Landers

“Sınıf, ukala olmadan emin olunan bir güven havasıdır. Sınıfın parayla ilgisi yok. Sınıf asla korkmaz. Öz disiplin ve öz bilgidir. Hayatla tanışabileceğinizi kanıtlamış olmanın getirdiği kesin ayaktır. ”-Ann Landers

“You’ve got to take the initiative and play your game. In a decisive set, confidence is the difference.” -Chris Evert

“Girişimi başlatmanız ve oyununuzu oynamanız gerekiyor. Kararlı bir sette, güven farktır. ”-Chris Evert

“If you don’t ask, the answer is always no.” -Nora Roberts

“Sormazsan, cevap her zaman hayır” (Noora Roberts)

“Experience tells you what to do; confidence allows you to do it.” -Stan Smith

“Tecrübe size ne yapacağınızı söyler; güven bunu yapmanıza izin verir. ”-Stan Smith

Eklemek istediğiniz motive edici İngilizce sözleri aşağıdaki yorum alanından sizler de paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...