Kış İle İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları
6072

Kış İle İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları

Kış ile ilgili sözler, soğuk havalarda içinizi ısıtabilir. Kış ile ilgili İngilizce sözler ve anlamları, bu soğuk kış günlerinde sizler için hazırlandı. Arkanıza yaslanın ve güzel ve samimi sözleri okumaya başlayın.

Kış mevsimi, Dünya’da yaşanan dört mevsimden birisidir. Soğuk havanın hissedildiği bir mevsimdir. Kimi coğrafyalarda sert geçerken kimi coğrafyalarda da hafif geçer. Kışın herkese etkisi aynı değildir. Bazıları çok soğuk hisseder, bazıları kışı iple çeker.

Kış mevsimi yeryüzünü kar ile beyaza boyayan mevsimdir. Her mevsim gibi kışın da kendine has rengi ve dokusu vardır. Hal böyle olunca da kış ile ilgili sözler birçok insan tarafından söylenir. Kitaplarda, romanlarda, şiir ve tarihi yazıtlarda her zaman rastlayabiliriz.

Daha önce siz değerli ziyaretçilerimize Sonbahar ile ilgili sözler paylaşmıştık. Biz de bu yazımızda sizler için kış ile ilgili İngilizce sözler ve anlamlarını hazırlamak istedik. Umuyoruz ki bu güzel İngilizce sözleri faydalı bulursunuz.

Kış İle İlgili Sözler

“To appreciate the beauty of a snowflake it is necessary to stand out in the cold.” – Aristotle

“Bir kar tanesinin güzelliğini takdir etmek için soğukta göze çarpmak gerekir.” – Aristoteles

The winter’s a little bit daunting in İstanbul.

İstanbul’da kış biraz korkutucu geçiyor.

In the winter, I’m always in Europe. July and September are New Zealand and Chile camps. I’m always on the road.

Kışın, ben her zaman Avrupa’dayım. Temmuz ve eylül Yeni Zelanda ve Şili kamplarıdır. Ben her zaman yoldayım.

There are two seasons in Scotland: June and Winter.

İskoçya’da iki mevsim var: Haziran ve Kış.

I always love the smell of a bat and a glove, or a hockey puck in the winter time.

Kış mevsiminde bir yarasa ve eldiven ya da bir hokey diski kokusunu her zaman seviyorum.

I was raised in California, so this whole New York winter thing is completely new for me. I’ve already justified buying seven coats!

Kaliforniya’da büyüdüm, bu yüzden tüm bu New York kış olayı benim için tamamen yeni. Yedi kat satın almaya haklı çıktım!

Winter lingered so long in the lap of Spring that it occasioned a great deal of talk.

Kış, baharın kucağında o kadar uzun süre oyalandı ki, çok fazla konuşma oldu.

We cling to our own point of view, as though everything depended on it. Yet our opinions have no permanence; like autumn and winter, they gradually pass away.

Her şeye bağlıymış gibi kendi görüşümüze bağlıyız. Oysa bizim görüşlerimizin kalıcılığı yoktur; sonbahar ve kış gibi, yavaş yavaş vefat ederler.

As sure as the spring will follow the winter, prosperity and economic growth will follow recession.

Baharın kışı izleyeceği kesin, refah ve ekonomik büyüme durgunluğu izleyecektir.

Kış ile ilgili İngilizce sözler ve anlamları

Güzel Kış Sözleri

I got all my boyhood in vanilla winter waves around the kitchen stove.

Çocukluğumun her yerinde vanilyalı kış dalgaları mutfak ocağının etrafında.

The country is more of a wilderness, more of a wild solitude, in the winter than in the summer. The wild comes out. The urban, the cultivated, is hidden or negatived.

Ülke, kışın yaz aylarından daha fazla vahşi, daha vahşi bir yalnızlıktır. Vahşi çıkar. Ekili olan kent saklı ya da olumsuz algılandı.

A sap run is the sweet goodbye of winter. It is the fruit of the equal marriage of the sun and frost.

Bir sap koşusu, kışın tatlı elveda. Güneşin ve donun eşit evliliğinin meyvesidir.

All sounds are sharper in winter; the air transmits better.

Tüm sesler kışın daha keskindir; Hava daha iyi iletir.

He who marvels at the beauty of the world in summer will find equal cause for wonder and admiration in winter.

Yaz aylarında dünyanın güzelliğine hayran kalan, kışın mucize ve hayranlık için eşit sebep bulacak.

Long stormy spring-time, wet contentious April, winter chilling the lap of very May; but at length the season of summer does come.

Uzun fırtınalı bahar zamanı, yağışlı, yağışlı, kışlar Mayıs ayının kucağında ürperdi; ancak uzun yaz mevsiminde geliyor.

No winter lasts forever; no spring skips its turn.

Hiçbir kış sonsuza dek sürmez; hiçbir bahar sırasını atlamaz.

İngilizce Kış İle İlgili Sözler

The problem with winter sports is that – follow me closely here – they generally take place in winter.

Kış sporları ile ilgili sorun şu ki – beni yakından takip et – genel olarak kışın gerçekleşiyor.

I love the scents of winter! For me, it’s all about the feeling you get when you smell pumpkin spice, cinnamon, nutmeg, gingerbread and spruce.

Kışın kokusunu seviyorum! Benim için her şey balkabağı baharatı, tarçın, hindistan cevizi, zencefilli kurabiye ve ladin kokusu aldığınızda hissettiğinizle ilgili.

In seed time learn, in harvest teach, in winter enjoy.

Tohum zamanı öğren, hasat öğret, kışın tadını çıkar.

It is the life of the crystal, the architect of the flake, the fire of the frost, the soul of the sunbeam. This crisp winter air is full of it.

Kristalin hayatı, yonganın mimarı, donun ateşi, güneş ışınlarının ruhu. Bu net kış havası onunla dolu.

You can’t get too much winter in the winter.

Kışın çok fazla kış geçiremezsiniz.

Winter is nature’s way of saying, ‘Up yours.’

Kış doğanın “Seninkileri” demenin bir yoludur.

But I do feel a little teeny right now that I’m just about ready to start, and winter is entering. Half past autumn has arrived.

Ama şu anda başlamak üzere olduğum ve kışa girdiğim için kendimi biraz ufacık hissediyorum. Sonbaharın yarısı geldi.

İngilizce Anlamlı Kış Sözleri

I am extremely involved in the design process of both my brands, Winter Kate and House of Harlow 1960.

Her iki markamın Winter Kate ve House of Harlow 1960’ın tasarım sürecine son derece katılıyorum.

İlginizi çekebilir: Doğa İle İlgili İngilizce Sözler

Maine is a joy in the summer. But the soul of Maine is more apparent in the winter.

Maine yaz aylarında bir neşedir. Ancak Maine’in ruhu kışın daha belirgindir.

Winter is a season of recovery and preparation.

Kış, iyileşme ve hazırlık mevsimidir.

I had slumps that lasted into the winter.

Kışa dayanan gecekondular vardı.

Dried porcini add a substantial, deep flavour to otherwise more neutral vegetables. I use them in risottos, mashed roots and winter soups.

Kurutulmuş porcini aksi takdirde daha nötr sebzelere önemli, derin bir lezzet katar. Bunları risottos, püresi kökleri ve kış çorbalarında kullanıyorum.

The natural sweetness of leeks, with their soft, oniony aroma, makes them the perfect winter comfort food.

Pırasaların doğal tatlılığı, yumuşak, soğanlı aromasıyla, onları mükemmel kış konforu yemekleri yapar.

The combination of olive oil, garlic and lemon juice lifts the spirits in winter.

Zeytinyağı, sarımsak ve limon suyunun kombinasyonu kışın ruhları yükseltir.

Kış ile ilgili İngilizce sözler ve anlamları yazımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz sözleri aşağıdaki yorum alanından bizlere ulaştırabilirsiniz. Karlı ve mutlu bir kış mevsimi dileriz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...