Pişmanlık Sözleri
1290

Pişmanlık Sözleri

İngilizce pişmanlık sözleri ve anlamlarını sizler için derledik. Pişmanlık sözleri söyleyemedikleriniz olacak. Pişmanlıkla ilgili sözler, Türkçe anlamları ile sizlerle…

İnsanların, yapmadıkları şeylerden çok, iyi yapmadıkları şeylerden dolayı hayal kırıklığına daha fazla uğradığını düşündüklerini duyuyoruz. Yani bir şeyi en iyi şekilde yapmayanlar bazen pişman oldukları için “hiç yapmasaydım” diyebiliyor.  Hal böyle de olunca pişmanlık sözleri her zaman bir olaydan sonra dilimizden çıkabiliyor.

Kötü sonuçları olan bir durumda hiç yapmamanız gerektiğini düşünmektense iyi ya da kötü, bunu yapmaya çalıştığınızı ve gayret ettiğinizi düşünün. “Keşke” demeyin ve yaptığınız her neyse onu en iyi şekilde yapın.

Yaptığınız bir işi en iyi şekilde yapmazsanız ve sonuçları kötü olursa döner dolaşır bu sefer de İngilizce Üzgün Sözler yazımızı ziyaret etmek durumunda kalabilirsiniz 🙂

Sizlere İngilizce pişmanlık sözleri ve Türkçe anlamlarından oluşan bir yazı hazırladık. Her konuda “keşke” dememeniz ve pişmanlık yaşamamanız dileğiyle, iyi okumalar.

Pişmanlık Sözleri ve Anlamları

“I never regret anything. Because every little detail of your life is what made you into who you are in the end.” – Drew Barrymore

“Asla hiçbir şeyden pişmanlık duymam. Çünkü hayatınızın her küçük detayı sizi sonunda kim olduğunuza iten şeydir.” – Drew Barrymore

“Disappointment to a noble soul is what cold water is to burning metal; it strengthens, tempers, intensifies, but never destroys it.” — Eliza Tabor

“Soylu bir ruh için hayal kırıklığı, soğuk suyun metali yakmak için yaptığı şeydir; güçlendirir, öfkelenir, yoğunlaşır, ancak onu asla yok etmez.” Eliza Tabor

“If we will be quiet and ready enough, we shall find compensation in every disappointment.”– Henry David Thoreau

“Sessiz ve yeterince hazır olursak, her hayal kırıklığında bedel bulacağız.” – Henry David Thoreau

Pişmanlık Sözleri – Pişmanlık, kendini cezalandırma biçimidir.

“We must all suffer one of two things: the pain of discipline or the pain of regret or disappointment.”― Jim Rohn

“Hepimiz iki şeyden birine acı çektirmeliyiz: disiplin ya da pişmanlık ya da hayal kırıklığı acısı.” – Jim Rohn

“The principles of living greatly include the capacity to face trouble with courage, disappointment with cheerfulness, and trial with humility.”― Thomas S. Monson

“Yaşam prensipleri büyük ölçüde cesaretle başa çıkma, neşeyle hayal kırıklığı ve alçakgönüllülükle yargılanma kapasitesini içeriyor.” – Thomas S. Monson

“There’s always failure. And there’s always disappointment. And there’s always loss. But the secret is learning from the loss, and realizing that none of those holes are vacuums.”― Michael J. Fox

“Her zaman başarısızlık var. Ve her zaman hayal kırıklığı vardır. Ve her zaman kayıp olur. Ancak sır, kayıptan öğrenmek ve bu deliklerden hiçbirinin boşluk olmadığının farkına varmaktır. ”- Michael J. Fox

“Never do today what you can do tomorrow. Something may occur to make you regret your premature action.” Aaron Burr

“Bugün asla yarın yapabileceğinizi yapmayın. Erken eyleminizden pişman olmanız için bir şeyler olabilir.” Aaron Burr

Pişmanlık İle İlgili Sözler

Aşağıda, yıllar boyunca çeşitli kaynaklardan toplanan ilham verici, akıllı ve teşvik edici pişmanlık sözleri ve atasözleri koleksiyonumuzu okuyacaksınız.

Pişmanlık her zaman her olay için başımıza gelebilir. Önemli olan pişmanlık sonrası ne düşündüğümüz ve ne yaptığımızdır. Pişman olduğumuz bir şey varsa onu onarmaya çalışmak ya da telafi etmeye niyetlenmek bizi rahatlatacak ve pişmanlığımızı alacaktır.

“Unrestrained competition can drive people into actions that they would otherwise regret.” – George Soros

“Sınırsız rekabet, insanları başka türlü pişman olacakları eylemlere sürükleyebilir.” – George Soros

 “Disenchantment, whether it is a minor disappointment or a major shock, is the signal that things are moving into transition in our lives.”― William Throsby Bridges

“Küçük bir hayal kırıklığı ya da büyük bir şok olsun, suçluluk, işlerin hayatlarımızda değişime uğradığının işaretidir.” – William Throsby Bridges

Pişmanlıkla ilgili sözler – Hayatımın pişmanlığı, sürekli ‘seni seviyorum’ demediğim içindir.

“When we grow old, there can only be one regret.” – Eleonora Duse

“Yaşlandıkça, sadece bir pişmanlık olabilir.” – Eleonora Duse

“When you find your path, you must not be afraid. You need to have sufficient courage to make mistakes. Disappointment, defeat, and despair are the tools God uses to show us the way.” ― Paulo Coelho, Brida

“Yolunu bulduğun zaman, korkmamalısın. Hata yapmak için yeterli cesaretin olması gerekir. Hayal kırıklığı, yenilgi ve umutsuzluk, Tanrı’nın bize yolu göstermek için kullandığı araçlardır. ”- Paulo Coelho, Brida

“There are no words to express my sorrow and regret for the pain I have caused others by words and actions. To the people I have hurt, I am truly sorry.” – Matt Lauer

“Başkalarını kelimeler ve eylemlerden kaynaklanan acıma üzüntüsünü ve pişmanlığını ifade edecek hiçbir kelime yoktur. Yaraladığım insanlara gerçekten üzgünüm.” – Matt Lauer

Pişmanlıkla İlgili Sözler

“I don’t have nothing to regret at all in the past, except that I might’ve unintentionally hurt somebody else or something.” – Jimi Hendrix

“Geçmişte pişman olacak hiçbir şeyim yok, ancak istemeden başka birine veya bir şeye zarar vermiş olabilirim.” – Jimi Hendrix

“I try to be happy. I try to face things without regret or make sure that I’m happy with things and leave nothing unsaid if I can.” – Hozier

“Mutlu olmaya çalışıyorum. Pişman olmadan bazı şeylerle yüzleşmeye çalışıyorum veya mutlu olduğumdan emin olmaya çalışıyorum ve eğer yapabilirsem hiçbir şey bırakmadım.” – Hozier

 “If we will be quiet and ready enough, we shall find compensation in every disappointment.”  ― Henry David Thoreau

“Sessiz ve yeterince hazır olursak, her hayal kırıklığında tazminat bulacağız.” – Henry David Thoreau

Pişmanlık Sözleri – Asla pişman olma!

“Disappointment is a sort of bankruptcy – the bankruptcy of a soul that expends too much in hope and expectation.”  ― Eric Hoffer

“Hayal kırıklığı bir nevi iflas – bir umudun ve beklentinin çok üstünde olan bir ruhun iflası” (Eric Hoffer)

“When you know that you can overcome challenges, you do gain that self-respect, and then you won’t end up in a situation that you regret later on.” – Danica McKellar

“Zorlukların üstesinden gelebileceğinizi bildiğiniz zaman, bu öz saygıyı kazanırsınız ve daha sonra pişman olacağınız bir durumda olmazsınız.” – Danica McKellar

“The past is a great place and I don’t want to erase it or to regret it, but I don’t want to be its prisoner either.” – Mick Jagger

“Geçmiş harika bir yer ve onu silmek ya da pişman olmak istemiyorum, ama onun da esiri olmak istemiyorum.” – Mick Jagger

Bonus: Pişman Sözleri

“Has this world been so kind to you that you should leave with regret? There are better things ahead than any we leave behind.” – C. S. Lewis

“Bu dünya size karşı çok kibar davrandı, pişmanlıkla bırakmanız mı gerekiyor? Geride bıraktığımız her şeyden daha iyi şeyler var.” – C.S. Lewis

“Never regret what you don’t write.” – Abraham Lincoln

“Yazmadığın şeyden asla pişman olma.” – Abraham Lincoln

“We all feel wistfulness or regret about roads not taken.” – Deborah Tannen

“Hepimiz, alınmayan yollar konusunda hüzünlü ya da pişmanlık duyuyoruz.” – Deborah Tannen

İlginizi çekebilir: İngilizce Acı Sözler

Pişmanlık sözleri üzerine yazdığımız İngilizce sözler yazısının sonuna geldik. Eklemek istediğiniz pişmanlıkla ilgili sözler ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...