İngilizce Acı Sözler ve Anlamları
1208

İngilizce Acı Sözler ve Anlamları

Acı ve keder hayatımızın her anında başımıza gelebilir. İngilizce acı sözler ve anlamları ile bu durumlarda duygularınızı paylaşmak isteyebilirsiniz. Hiç kullanmak zorunda kalmamanız dileğiyle İngilizce acı sözler yazımızı inceleyebilirsiniz.

Acı, hüzünlerinin sevilen birinin kaybından mı, yoksa sevdikleri birinin ölümcül teşhisinden mi kaynaklandığına bakmaksızın, insanlar için güçlü, bazen ezici bir duygudur.

Kendilerini uyuşmuş ve günlük yaşamdan uzaklaştırılmış hissedebilirler, kendilerini kaybettikleri hissine üzülürken düzenli görevleri yerine getiremezler. İngilizce acı sözler makalemizde paylaştığımız cümlelerle ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

Keder ve acı, kaybedilen doğal reaksiyondur. Keder hem evrensel hem de kişisel bir deneyimdir. Bireysel acı deneyimleri değişkenlik gösterir ve kaybın niteliğinden etkilenir. Bazı kayıp örnekleri arasında sevilen birinin ölümü, önemli bir ilişkinin sona ermesi, iş kaybı, hırsızlıkla kaybetme veya sakatlıkla bağımsızlık kaybı sayılabilir.

Daha önceki yazılarımızda İngilizce acı sözler ve anlamları ile aynı doğrultuda olan İngilizce üzgün sözler yazısı paylaşmıştık. Bugün de sizlere İngilizce acı sözler ve Türkçe anlamları içerikli bir makale hazırlamak istedik.

İngilizce Acı Sözler

Grief is the price we pay for love – Queen Elizabeth II

Keder, aşk için ödediğimiz bedeldir – Queen Elizabeth II

Grief falls upon human beings as the rain, not selecting good or evil, visiting the innocent, condemning those who have done no wrong. – Richard Jefferies

Keder, yağmurun yağdığı gibi düşer, iyiyi ya da kötüyü seçmez, masum olanı ziyaret eder, yanlış yapanları kınamaz. – Richard Jefferies

The friend who can be silent with us in a moment of despair or confusion, who can stay with us in an hour of grief and bereavement, who can tolerate not knowing… not healing, not curing… that is a friend who cares. – Henri Nouwen

Bir çaresizlik ya da kargaşa anında bizimle sessiz kalabilen, bir saat boyunca keder ve üzüntü içinde bizimle kalabilen, bilmemek, iyileşmemek, iyileşmemek, tahammül edememek, hoş görülmeyen bir arkadaş. – Henri Nouwen

Grieving is a necessary passage and a difficult transition to finally letting go of sorrow – it is not a permanent rest stop. – Dodinsky

Keder, gerekli bir geçiş ve sonunda üzüntü bırakmaya zor bir geçiş – kalıcı bir dinlenme değil. – Dodinsky

They say time heals all wounds, but that presumes the source of the grief is finite ― Cassandra Clare

Zamanın tüm yaraları iyileştirdiğini söylüyorlar, ancak bu kederin kaynağının sonlu olduğu varsayılıyor – Cassandra Clare

Grief is love’s unwillingness to let go.

Keder, aşkın gitmesinin isteksizliğidir.

When your fear touches someone’s pain, it becomes pity, when your love touches someone’s pain, it become compassion. ― Stephen Levine

Korkunuz birinin acısına dokunduğunda, acınız, sevginiz birinin acısına dokunduğunda şefkat olur. – Stephen Levine

Grief is in two parts. The first is loss. The second is the remaking of life. – Anne Roiphe

Keder iki kısımda. Birincisi kayıp. İkincisi hayatın yeniden yapılanmasıdır. – Anne Roiphe

Acı Sözler ve Anlamları

Don’t grieve. Anything you lose comes round in another form. ― Rumi

Üzülme. Kaybettiğiniz her şey başka bir biçimde ortaya çıkıyor. – Rumi

Grief can take care if itself, but to get the full value of a joy you must have somebody to divide it with. – Mark Twain

Keder kendisi ile ilgilenebilir, ancak neşenin tam değerini almak için onu bölmek için birine sahip olmalısınız. – Mark Twain

Death leaves a heartache no one can heal, love leaves a memory no one can steal.

Ölüm kimsenin iyileştiremeyeceği bir gönül yarası bırakır, aşk kimsenin çalamayacağı bir hatıra bırakır.

Some people come into our lives and quickly go. Some stay for a while & leave footprints on our hearts and we are never, ever the same – C.C.Scott

Bazı insanlar hayatımıza girerler ve çabucak giderler. Bazıları bir süre kalırlar ve kalplerimizde ayak izleri bırakırlar ve biz asla, asla eskisi gibi değiliz – C.C.Scott

Tears shed for another person are not a sign of weakness. They are a sign of a pure heart. ― José N. Harris

Bir başkası için döken gözyaşları zayıflık belirtisi değildir. Onlar saf bir kalbin işaretidir. – José N. Harris

ingilizce acı sözler ve anlamları

People in grief need someone to walk with them without judging them. – Gail Sheehy

Kederdeki insanlar, onları yargılamadan onlarla yürüyecek birine ihtiyaç duyar. – Gail Sheehy

Tears are the silent language of grief. – Voltaire

Gözyaşları, kederin sessiz dilidir. – Voltaire

No one feels another’s grief, no one understands another’s joy. People imagine they can reach one another. In reality they only pass each other. – Franz Schubert

Kimse başkasının kedisini hissetmez, kimse başkasının sevincini anlamaz. İnsanlar birbirlerine ulaşabileceklerini hayal ediyorlar. Gerçekte sadece birbirlerini geçerler. – Franz Schubert

What we have once enjoyed deeply we can never lose. All that we love deeply becomes a part of us. – Helen Keller

Bir zamanlar derinlemesine zevk aldıklarımızı asla kaybedemeyiz. Derinden sevdiğimiz her şey bizim bir parçamız olur. – Helen Keller

İngilizce Kederli Sözler

Grief is not a disorder, a disease or sign of weakness. It is an emotional, physical and spiritual necessity, the price you pay for love. The only cure for grief is to grieve – Earl Grollman

Keder bir kargaşa, hastalık veya zayıflık belirtisi değildir. Bu duygusal, fiziksel ve ruhsal bir gerekliliktir, aşka ödediğiniz bedeldir. Keder için tek çare yas tutmaktır – Earl Grollman

Grief can be the garden of compassion. If you keep your heart open through everything, your pain can become your greatest ally in your life’s search for love and wisdom. – Rumi

Keder, şefkatin bahçesi olabilir. Kalbinizi her şeyde açık tutarsanız, acınız, yaşamınızın sevgi ve bilgelik arayışında en büyük müttefikiniz olabilir. – Rumi

Do not brood over your past mistakes and failures as this will only fill your mind with grief, regret and depression. Do not repeat them in the future. – Swami Sivananda

Aklınızı yalnızca üzüntü, pişmanlık ve depresyon ile dolduracağınız için geçmiş hatalarınıza ve başarısızlıklarınıza göz yummayın. Gelecekte tekrar etmeyin. – Swami Sivananda

There is something you must always remember: you are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. – Winnie the Pooh

Her zaman hatırlamanız gereken bir şey var: inandığınızdan daha cesur, göründüğünüzden daha güçlü ve düşündüğünüzden daha zekisin. – Pooh Winnie

İngilizce acı sözler ve anlamları makalemizin sonuna geldik. Konuyla ilgili eklemek istediğiniz sözleri ve görüşlerinizi yorum alanından bizlere ulaştırabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: En Güzel İngilizce Sözler

2 Yorum

  Recep Hilmi Tufan

  Melankolik durumlarda yabancı arkadaşlarına dertlerini anlatmak isteyenler için ideal bir yazı olmuş.

  16 Ağustos 2019 Cevapla
   İngilizce Sözler
   İngilizce Sözler

   Recep merhaba. Yorumun için teşekkürler. 🙂
   İngilizce acı sözler, genelde sosyal medyada da durumunda paylaşmak isteyenler için sıklıkla kullanılıyor. Acı söz paylaşacak kadar melankolik durumlara düşülmemesi dileğiyle 🙂

   16 Ağustos 2019 Cevapla

Bir cevap yazın

Yükleniyor...