İngilizce İbni Sina Sözleri
2924

İngilizce İbni Sina Sözleri

İngilizce İbni Sina sözleri, geçmişten günümüze kadar gelmiş değerli cümlelerden oluşmaktadır. İngilizce İbni Sina sözleri ve anlamlarını sizler için derledik.

İbni Sina, şu anda Özbekistan olarak bildiğimiz yere yakın olan Buhara yakınlarındaki bir köyde dünyaya geldi. Zamanının en etkili doktor ve astronomlarından biri olarak bilinen İbni Sina, hezârfen bir kişiydi. On yaşındayken bütün Kuran’ı ezberlemişti ve 18 yaşındayken nitelikli bir doktor oldu. Büyük İslam âlimlerinden dersler aldı. Araştırmaya başladığında 16 yaşındayken onları aştı.

Sonunda günümüz İran’ında Esfahan’a yerleşti ve burada kendi okullarını âlim yetiştirmek için açmasına ve siyasi etki olmadan yazmasına izin verildi. Felsefe, tıp, astronomi, botanik, zooloji, meteoroloji ve psikoloji üzerine 240’dan fazla kitap yazdı.

Ortaçağ dönemini sıklıkla bilim ve felsefenin unutulmuş olduğu karanlık bir çağ olarak düşünürüz. Bu bakış açısının unuttuğu şey, günümüzde hâlâ o günlerden kalma düşünceler kullanılmakta ve saygı görmektedir. Bu, bilim ve felsefe ve sanat ve matematik çağıydı, İslami bir altın çağıydı ve özünde İbni Sina vardı. Bu Müslüman filozof dünyadaki en saygın ve etkili düşünürler arasında yer aldı. İbni Sina’nın yaşadığı bir ortaçağ dünyasıydı, ama kesinlikle karanlık bir çağ değildi. İbni Sina, sözleri (Avicenna quotes) ve eserleriyle geleceğe ışık tuttu.

İlginizi çekebilir: İngilizce Komik Atasözleri ve Anlamları

İbni Sina İngilizce Sözleri

“How pale and tedious this world would be without mystery.”

“Bu dünyanın gizemi olmadan ne kadar solgun ve sıkıcı olurdu”.

“The knowledge of anything, since all things have causes, is not acquired or complete unless it is known by its causes.”

“Her şeyin bir nedeni olduğu için bir şeyin bilgisi, sebepleri tarafından bilinmediği sürece edinilmez veya tamamlanmaz”

“The more brilliant the lighting, the quicker it disappears.”

“Aydınlatma ne kadar parlak olursa, o kadar hızlı kaybolur.”

ingilizce İbni Sina sözleri ve anlamları

“Width of life is more important than length of life.”

“Yaşamın genişliği, yaşamın uzunluğundan daha önemlidir.”

“Medicine considers the human body as to the means by which it is cured and by which it is driven away from health. Therefore in medicine we ought to know the causes of sickness and health.”

“Tıp, insan vücudunu iyileştirildiği ve sağlıktan uzaklaştırıldığı araçlar olarak görüyor. Bu nedenle tıpta hastalığın ve sağlığın nedenlerini bilmeliyiz.”

“As to the mental essence, we find it in infants devoid of every mental form.”

“Zihinsel öze gelince, onu her zihinsel formdan yoksun bebeklerde buluyoruz.”

“There are no incurable diseases — only the lack of will. There are no worthless herbs — only the lack of knowledge.”

“Tedavi edilemez hastalık yoktur – sadece irade eksikliği vardır. Değersiz otlar yoktur – sadece bilgi eksikliği vardır.”

İbni Sina Sözleri ve Anlamları

“An ignorant doctor is the aide-de-camp of death.”

“Cahil bir doktor ölüm kampıdır.”

“The different sorts of madness are innumerable.”

“Farklı delilik türleri sayısızdır.”

“Leeches should be kept a day before applying them. They should be squeezed to make them eject the contents of their stomachs.”

“Sülükler, uygulamadan bir gün önce tutulmalı. Midelerinin içeriğini çıkarmaları için sıkılmaları gerekir.”

“The physical signs of measles are nearly the same as those of smallpox, but nausea and inflammation is more severe, though the pains in the back are less.”

“Kızamığın fiziksel belirtileri çiçek hastalığıyla neredeyse aynıdır, ancak sırt ağrıları daha az olmasına rağmen bulantı ve iltihaplanma daha şiddetlidir.”

İngilizce İbni Sina sözleri ve anlamları (Avicenna quotes) konulu makalemizin sonuna geldik. Sizlerde özellikle İbni Sina Haftasında (17-25 Ağustos) bu sözleri paylaşarak daha fazla kitlelere ulaştırabilirsiniz. Eklemek istediğiniz söz ve görüşleri yorum alanından yazabilirsiniz.

Ayrıca daha önce yayınladığımız ünlü İngilizce sözleri ve anlamlarından İngilizce Mevlana (Rumi) Sözleri başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.

Bir cevap yazın

Yükleniyor...