Yağmur İle İlgili İngilizce Sözler
2628

Yağmur İle İlgili İngilizce Sözler

Bu yazımızda yağmur ile ilgili İngilizce sözler ve anlamlarını paylaştık. İngilizce Yağmur ile ilgili sözler sizlere huzur verecektir.

Yağmur, bir doğa olayıdır. Doğaya can vermekle kalmaz, bizlere de huzur verir. Bazen yağmurun yağmasını pencere kenarında dört gözle bekleriz. Su damlalarının cama vuruşunu duymak ve izlemek bir ayrı mutlu eder bizleri. Hele o yağmur sonrası çevreye yayılan toprak kokusu bizi başka diyarlara götürür.

Doğa ile ilgili geçmişten beri bir çok yazı yazılmış, hikayeler ve efsaneler anlatılmıştır. Biz de bir ara Doğa ile İlgili İngilizce Sözler başlıklı bir yazıyla konuyla ilgili söylenmiş kısa ve güzel İngilizce sözleri sizler için paylaşmıştık. Bugün de bir doğa olayı olan yağmur ile ilgili yıllardır söylenmiş birbirinden güzel İngilizce sözler ve  anlamlarını sizler için paylaşıyoruz.

Yağmur ile ilgili İngilizce sözler ve Türkçe anlamlarından beğendiklerinizi sosyal medya da paylaşabilirsiniz. Buyurun okuyun…

Yağmur ile İlgili Sözler

The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain. Dolly Parton

Gördüğüm gibi, gökkuşağını istiyorsan, yağmura dayanmalısın. Dolly Parton

Some people walk in the rain, others just get wet. – Roger Miller

Bazı insanlar yağmurda yürürken, diğerleri ıslanır. – Roger Miller

Keep calm and love rainy days.

Sakin ol ve yağmurlu günleri sev.

I’ve learned that you can tell a lot about a person by the way he/she handles these three things: a rainy day, lost luggage, and tangled Christmas tree lights. – Maya Angelou

Bu üç şeyi ele aldığında bir insan hakkında çok şey söyleyebileceğinizi öğrendim: yağmurlu bir gün, kayıp bavullar ve karışık Noel ağacı ışıkları. – Maya Angelou

Let the rain kiss you. Let the rain beat upon your head with silver liquid drops. Let the rain sing you a lullaby. Langston Hughes

Yağmurun seni öpmesine izin ver. Gümüş sıvı damlalarla yağmurun başınıza çarpmasına izin verin. Yağmur sana bir ninni söylesin. Langston Hughes

Anyone who says sunshine brings happiness has never danced in the rain.

Güneş ışığında mutluluk getirdiğini söyleyen hiç kimse yağmurda hiç dans etmedi.

I always like walking in the rain, so no one can see me crying. ― Charles Chaplin

Her zaman yağmurda yürümeyi severim, bu yüzden kimse beni ağlarken göremez. – Charles Chaplin

I’m singing in the rain, just singing in the rain; What a wonderful feeling, I’m happy again. – Arthur Freed

Yağmurda şarkı söylüyorum, sadece yağmurda şarkı söylüyorum; Ne harika bir his, yine mutluyum. – Arthur Freed

Rain falls because the clouds can no longer handle the weight. Tears fall because the heart can not longer handle the pain.

Yağmur yağar, çünkü bulutlar artık ağırlığı kaldıramaz. Gözyaşları düşüyor çünkü kalp artık ağrıyı kaldıramaz.

Yağmur ile ilgili İngilizce Sözler ve Anlamları

Yağmurla İlgili Sözler

Rain is grace; rain is the sky descending to the earth; without rain, there would be no life. John Updike

Yağmur lütuftur; yağmur, dünyaya inen gökyüzü; yağmur olmadan hayat olmazdı. John Updike

When it rains, look for rainbows; when it’s dark, look for stars.

Yağmur yağdığında, gökkuşağı arayın; Hava karardığında yıldızları ara.

I’ve always found the rain very calming. – Venus Williams

Her zaman yağmuru çok sakin buldum. – Venus Williams

The sound of rain is my lullaby.

Yağmurun sesi benim ninnimdir.

I find peace in the rain.

Yağmurda huzur buluyorum.

Don’t threaten me with love, baby. Let’s just go walking in the rain. Billie Holiday

Beni aşkla tehdit etme bebeğim. Hadi sadece yağmurda yürüyelim. Billie Tatil

The three great elemental sounds in nature are the sound of rain, the sound of wind in a primeval wood, and the sound of outer ocean on a beach. – Henry Beston

Doğadaki üç büyük temel ses yağmurun sesi, ilkel bir ahşetteki rüzgarın sesi ve bir sahildeki dış okyanusun sesidir. – Henry Beston

I like people who smile when it’s raining.

Yağmur yağarken gülümseyen insanları severim.

Pluviophile – a lover of rain; someone who finds joy and peace of mind during rainy days.

Pluviophile – yağmur aşığı; Yağmurlu günlerde neşe ve huzuru bulan biri.

Yağmur ile ilgili İngilizce sözler ve anlamları yazımızın sonuna geldik. Bu güzel doğa olayıyla ilgili sizlerde duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hatta bildiğiniz yağmur sözleri varsa yorum alanından bizlere gönderin.

Gökyüzü, yağmur yağarken bir başka güzel oluyor. Yağmur damlaları toprağa düştüğünde, sanki gökyüzündeki güzellik yer yüzünü iniyor. Nice yağmur kokulu günlere…

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...