İngilizce Dostluk Sözleri ve Anlamları
2.7K

İngilizce Dostluk Sözleri ve Anlamları

İngilizce dostluk sözleri ve anlamları üzerine güzel bir makale hazırladık. Birbirinden kaliteli arkadaşlık ve dostluk sözleri İngilizce dilinde bu makalede bulabileceksiniz.

Dostlar bizimle hayattaki acı tatlı ne varsa paylaşanlardır. Ne zaman ihtiyacın olursa, her zaman gelip yardım eli uzatacak, seninle oynayacak, seninle dalga geçecek kişilerdir. Dostlarımızla kurduğumuz bağa dostluk deriz. Bazen kurduğumuz dostluklar akraba ilişkilerinden bile daha değerli olur.

İlginizi çekebilir: Ekip Çalışması İle İlgili İngilizce Sözler

Sizlere yabancı dostlarınıza gönderebileceğiniz İngilizce dostluk sözleri ve anlamları üzerine bir yazı hazırladık. Arkadaşlarınızla onları küçük de olsa sevindirecek ve yüzlerinde gülümsemeye neden olacak İngilizce dostluk sözleri paylaşabilirsiniz.

İngilizce Dostluk Sözleri

There is nothing better than a friend, unless it is a friend with chocolate. – Linda Grayson

Çikolatalı bir arkadaş olmadığı sürece, bir arkadaştan daha iyi hiçbir şey yoktur. – Linda Grayson

My friend, remember that without stupidity there wouldn’t be intelligence, and without ugliness there wouldn’t be beauty, so the world needs you after all.

Arkadaşım, aptallığın olmadan istihbarat olmayacağını ve çirkinliğin olmadığı bir güzellik olmayacağını hatırlayın, bu yüzden dünyanın size ihtiyacı var.

You don’t lose friends because real friends can never be lost. You lose people masquerading as friends and you’re better for it – Mandy Hale

Arkadaş kaybetmezsin çünkü gerçek arkadaşlar asla kaybedilmez. Arkadaş olarak maskelenen insanları kaybedersiniz ve bunun için daha iyisindir – Mandy Hale

Sometimes me think, ‘What is friend?’ Then me say, ‘Friend is someone to share the last cookie with.’ – Cookie Monster

Bazen, “Arkadaş nedir?” Diye düşünüyorum. Sonra “Arkadaş, son çerezi paylaşacak biri” dedi. – Çerez Canavarı

Men kick friendship around like a football and it doesn’t seem to crack. Women treat it like glass and it falls to pieces. ― Anne Lindbergh

Erkekler bir futbol gibi etrafta dostluk kurarlar ve çatlamaz gibi görünmektedir. Kadınlar cam gibi davranır ve parçalara bölünür. – Anne Lindbergh

Good friends offer a shoulder when you need to cry. Best friends are there with a shovel to beat up who made you cry.

Ağlamak gerektiğinde iyi arkadaşlar bir omuz sunar. En iyi arkadaşlar seni ağlatan dövmek için bir kürek ile orada.

Friendship is about finding people who are your kind of crazy.

Dostluk senin gibi bir çılgın olan insanları bulmakla ilgilidir.

Arkadaşlık ve Dostluk Sözleri

A true friend is someone who thinks that you are a good egg even though he knows that you are slightly cracked. – Bernard Meltzer.

Gerçek bir arkadaş, biraz çatladığını bilmesine rağmen iyi bir yumurta olduğunu düşünen biri. – Bernard Meltzer.

Best friends are like diamonds, precious and rare. False friends are like leaves, found everywhere.

En yakın arkadaşlarım elmas gibidir, kıymetli ve nadirdir. Yanlış arkadaşlar her yerde bulunan yapraklar gibidir. 

The holy passion of Friendship is so sweet and steady and loyal and enduring a nature that it will last through a whole lifetime, if not asked to lend money. – Mark Twain

Kutsal Dostluk tutkusu çok tatlı ve istikrarlı ve sadık ve para ödünç istenmediği sürece yaşam boyu sürecek bir doğaya dayanıyor. – Mark Twain

İlginizi çekebilir: İngilizce Komik Sözler

Friendship is like a melon….you must try one hundred to find a good one.

Dostluk bir kavun gibidir… … iyi bir tane bulmak için yüz tane denemelisin.

You drink too much, you cuss too much. You have questionable morals, you’re everything I ever wanted in a friend.

Çok fazla içiyorsun, çok fazla kustun. Şüpheli ahlaka sahipsin, bir arkadaşımda istediğim her şeysin.

A friend is like a book: you don’t need to read all of them, just pick the best ones.

Bir arkadaş bir kitap gibidir: hepsini okumak zorunda değilsin, sadece en iyisini seç.

We all have that one as friend, who always give the best relationship advice but is still single.

Hepimiz en iyi ilişki tavsiyesinde bulunan ama hala bekar olan bir arkadaşımız var.

Dostluk İle İlgili Sözler

If you lend a friend five dollars and never see him again, it was worth it.

Bir arkadaşına beş dolar borç verirsen ve onu bir daha göremezsen, buna değdi.

There are big ship and small ships. But the best ship of all is friendship.

Büyük gemi ve küçük gemi var. Ama hepsinin en iyi gemisi arkadaşlıktır.

Friends give you a shoulder to cry on. But best friends are ready with a shovel to hurt the person that made you cry.

Arkadaş ağlamak için sana bir omuz verir. Ama en iyi arkadaşlar, seni ağlatan kişiye zarar verecek bir kürekle hazır.

Only your real friends will tell you when your face is dirty. – Sicilian Proverb

Yüzün kirli olduğunda sadece gerçek arkadaşların sana söyleyecek. – Sicilya Atasözü

Tis the privilege of friendship to talk nonsense, and to have her nonsense respected. – Charles Lamb

Saçma sapan konuşma ve onun saçmalıklarına saygı gösterme ayrıcalığı. – Charles Lamb

There are three faithful friends, an old wife, an old dog, and ready money. Benjamin Franklin

Üç sadık arkadaş, yaşlı bir eş, yaşlı bir köpek ve hazır para var. Benjamin Franklin

Friendship is like peeing in your pants. Everyone can see it, but only you can feel the warm feeling inside.

Dostluk, pantolonuna işemek gibi. Herkes görebilir, ancak yalnızca siz içinizdeki sıcak hissi hissedebilirsiniz.

Friends are the bacon bits in the salad bowl of life.

Arkadaşlar hayatın salata kasesindeki pastırma bitleridir.

İlginizi çekebilir: Sevgiliye İngilizce Aşk Sözleri

İngilizce dostluk sözleri ve anlamlarını yazdığımız makalemizin sonuna geldik. Sizlerde eklemek istediğiniz ya da paylaştığımız listeden hoşunuza giden sözleri bizlerle paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...