Arkadaşlıkla İlgili Sözler
2406

Arkadaşlıkla İlgili Sözler

Arkadaşlıkla ilgili sözler üzerine İngilizce cümleler ve anlamlarını sizler için derledik. İngilizce arkadaşlıkla ilgili sözler ve anlamları bu makalemizde sizlerle.

Arkadaşlar, bizimle hayattaki acı tatlıyı paylaşanlardır. Acı ve tatlı her anınızda yanınızda olurlar ve sizinle bu duygularınızı paylaşırlar. Ne zaman ihtiyacın olursa, her zaman gelip yardım elini uzatacak, seninle oynayacak, seninle dalga geçecek kişilerdir. Arkadaşlıkla ilgili sözler hep bir güven ve sadakat gerektiren cümlelerdir. Daha önce sitemizde arkadaşlıkla ilgili birçok makaleye yer vermiştik. Bunlardan bir tanesi de İngilizce Dostluk Sözleri başlıklı yazımızdır. İngilizce arkadaşlıkla ilgili sözlere göz atın ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.

Arkadaşlıkla İlgili Sözler

Gerçek bir arkadaş bulmak hiç de kolay değildir. Birisinin dediği gibi “En iyi arkadaş, dört yapraklı yonca gibidir. Bulmak zor, olması şanstır”. Sonuç olarak, bir kişi bulduğunuzda, o kişiyi takdir edin ve ebedi bir dostluk sürdürmeye çalışın. Bununla birlikte, arkadaş sahibi olmak da eğlencelidir. Bu yüzden bu İngilizce arkadaşlıkla ilgili sözler ve anlamlarını okuyup paylaşabilirsiniz.

There is nothing better than a friend, unless it is a friend with chocolate. – Linda Grayson

Çikolatalı bir arkadaş olmadığı sürece, bir arkadaştan daha iyi hiçbir şey yoktur. – Linda Grayson

True friendship is when you walk into their house and your wifi connects automatically – Unknown

Gerçek dostluk onların evine girdiğinizde ve wifi bağlantınız otomatik olarak bağlandığında gerçekleşir – Bilinmiyor

Only your real friends will tell you when your face is dirty. – Sicilian Proverb

Yüzün kirli olduğunda sadece gerçek arkadaşların sana söyleyecektir. – Sicilya Atasözü

Do I not destroy my enemies when I make them my friends? – Abraham Lincoln

Onları arkadaşım yaptığım zaman düşmanlarımı yok etmiyor muyum? – Abraham Lincoln

Tis the privilege of friendship to talk nonsense, and to have her nonsense respected. – Charles Lamb

Saçma sapan konuşma ve onun saçmalıklarına saygı gösterme ayrıcalığı. – Charles Lamb

İlginizi çekebilir: İngilizce Sevgi Sözleri ve Anlamları

A real friend is one who walks in when the rest of the world walk out – Walter Winchell

Dünyanın geri kalanı dışarı çıktığında içeriye giren gerçek bir arkadaş – Walter Winchell

True friends will always push you towards the great possibilities of your future, false friends will always chain you to the mistakes in your past – Seth Brown

Gerçek arkadaşlar sizi daima geleceğinizin büyük olasılıklarına itecektir, yanlış arkadaşlar sizi daima geçmişinizdeki hatalara bağlar – Seth Brown

Arkadaşlık İle İlgili İngilizce Sözler

Sometimes me think, ‘What is friend?’ Then me say, ‘Friend is someone to share the last cookie with.’ – Cookie Monster

Bazen, “Arkadaş nedir?” diye düşünüyorum. Sonra “Arkadaş, son çerezi paylaşacak birisidir” derim. – Çerez Canavarı

There are three faithful friends, an old wife, an old dog, and ready money. Benjamin Franklin

Üç sadık arkadaş vardır, yaşlı bir eş, yaşlı bir köpek ve hazır para. Benjamin Franklin

Friendship is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything – Muhammad Ali

Arkadaşlık okulda öğrendiğin bir şey değil. Ama eğer dostluğun anlamını öğrenmediysen, gerçekten hiçbir şey öğrenmedin – Muhammed Ali

Friendship is like peeing in your pants. Everyone can see it, but only you can feel the warm feeling inside.

Arkadaşlık, pantolonuna işemek gibidir. Herkes görebilir, ancak yalnızca siz içinizdeki sıcak hissi hissedebilirsiniz.

Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend – Albert Camus

Arkamda yürüme; Ben kurşun olmayabilir. Önümde yürüme; Takip etmeyebilirim. Yanımda yürü ve arkadaşım ol – Albert Camus

Men kick friendship around like a football and it doesn’t seem to crack. Women treat it like glass and it falls to pieces. ― Anne Lindbergh

Erkekler bir futbol gibi etrafta arkadaşlık kurarlar ve çatlamaz gibi görünmektedir. Kadınlar cam gibi davranır ve parçalara düşer. – Anne Lindbergh

İlginizi çekebilir: Kısa İngilizce Sözler ve Anlamları

Friendship improves happiness, and abates misery, by doubling our joys, and dividing our grief. – Marcus Tullius Cicero

Arkadaşlık, sevincimizi arttırır ve mutluluğu, eğlencemizi ikiye katlayarak ve kederimizi bölerek yok eder. – Marcus Tullius Cicero

Arkadaşlıkla İlgili Sözler ve Anlamları

My friend, remember that without stupidity there wouldn’t be intelligence, and without ugliness there wouldn’t be beauty, so the world needs you after all.

Arkadaşım, aptallığın olmadan istihbarat olmayacağını ve çirkinliğin olmadığı bir güzellik olmayacağını hatırlayın, bu yüzden dünyanın size ihtiyacı var.

The actual secret to success: Be a better friend today than you were yesterday. ― Richelle E. Goodrich

Başarının gerçek sırrı: Bugün dün olduğundan daha iyi bir arkadaş ol. – Richelle E. Goodrich

Friendship is love minus sex and plus reason. Love is friendship plus sex minus reason ― Mason Cooley

Arkadaşlık aşk eksi seks ve artı nedendir. Aşk arkadaşlıktır artı seks eksi nedeni – Mason Cooley

Friends are the bacon bits in the salad bowl of life.

Arkadaşlar hayatın salata kasesindeki pastırma bitleridir.

You don’t lose friends because real friends can never be lost. You lose people masquerading as friends and you’re better for it – Mandy Hale

Arkadaş kaybetmezsin çünkü gerçek arkadaşlar asla kaybedilmez. Arkadaş olarak maskelenen insanları kaybedersiniz ve bunun için daha iyisindir – Mandy Hale

Friendship is like standing on wet cement. The longer you stay, the harder it’s to leave, and you can never go without leaving your footprints behind.

Arkadaşlık ıslak çimento üzerinde durmak gibidir. Ne kadar uzun kalırsan, o kadar zorlaşır ve ayak izlerini geride bırakmadan asla gidemezsin.

Never leave a friend behind. Friends are all we have to get us through this life–and they are the only things from this world that we could hope to see in the next. – Dean Koontz

Asla bir arkadaşını geride bırakma. Bizi bu hayatta geçirmemiz gereken arkadaşlar sadece bu ve gelecek dünyada görmeyi ümit edebileceğimiz tek şey onlar. – Dean Koontz

You drink too much, you cuss too much. You have questionable morals, you’re everything I ever wanted in a friend.

Çok fazla içiyorsun, çok fazla küfür ediyorsun. Şüpheli ahlaka sahipsin, bir arkadaşımda istediğim her şeysin.

A friend is like a book: you don’t need to read all of them, just pick the best ones.

Bir arkadaş bir kitap gibidir: hepsini okumak zorunda değilsin, sadece en iyisini seç.

Arkadaşlıkla İlgili Cümleler

If you have nothing in life but a good friend, you’re rich – Michelle Kwan

Hayatında hiçbir şeyden başka iyi bir arkadaşın yoksa, sen zenginsin – Michelle Kwan

We all have that one as friend, who always give the best relationship advice but is still single.

Hepimiz en iyi ilişki tavsiyesinde bulunan ama hala bekar olan bir arkadaşımız var.

İlginizi çekebilir: İngilizce Sözleri ve Anlamları

If you lend a friend five dollars and never see him again, it was worth it.

Bir arkadaşına beş dolar borç verirsen ve onu bir daha göremezsen, o buna değer.

Friendship is about finding people who are your kind of crazy.

Arkadaşlık senin gibi bir çılgın olan insanları bulmakla ilgilidir.

Never explain yourself. Your friends do not need it and your enemies won’t believe it – Belgicia Howell

Asla kendini açıklama. Arkadaşlarının buna ihtiyacı yok ve düşmanların inanmayacak – Belgicia Howell

A true friend is someone who thinks that you are a good egg even though he knows that you are slightly cracked. – Bernard Meltzer.

Gerçek bir arkadaş, biraz çatladığını bilmesine rağmen iyi bir yumurta olduğunu düşünen birisidir. – Bernard Meltzer.

Best friends are like diamonds, precious and rare. False friends are like leaves, found everywhere.

En yakın arkadaşlarım elmas gibidir, kıymetli ve nadirdir. Yanlış arkadaşlar her yerde bulunan yapraklar gibidir.

Friendship is like money, easier made than kept – Samuel Butler

Arkadaşlık para gibidir, saklamaktan daha kolaydır – Samuel Butler

İngilizce Arkadaşlıkla İlgili Güzel Sözler ve Anlamları

A friend is someone who can see the truth and pain in you even when you are foolig everyone else

Bir arkadaş, başkalarını kandırdığın zaman bile, senin içindeki gerçeği ve acıyı görebilen biridir.

Love is blind; friendship closes its eyes – Friedrich Nietzsche

Aşkın gözü kördür; dostluk gözlerini kapatıyor – Friedrich Nietzsche

The holy passion of Friendship is so sweet and steady and loyal and enduring a nature that it will last through a whole lifetime, if not asked to lend money. – Mark Twain

Kutsal Dostluk tutkusu çok tatlı ve istikrarlı ve sadık ve para ödünç istenmediği sürece yaşam boyu sürecek bir doğaya dayanıyor. – Mark Twain

Arkadaşlıkla ilgili sözler konulu makalemizin sonuna geldik. Arkadaşlıkla ilgili cümlelerimizi İngilizce ve Türkçe dillerinde yazdık. Sizlere birçok konuda faydalı olması için böyle bir makale hazırladık. Arkadaşlığın önemini unutmamanız dileğiyle düşünce ve eklemek istediğiniz sözleri yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...