İngilizce Sözleri ve Anlamları
1269

İngilizce Sözleri ve Anlamları

İngilizce sözleri ve anlamlarını sizler için yayınlamaya devam ediyoruz. Bu makalemizde ünlüler tarafından söylenmiş İngilizce sözleri ve anlamlarını derledik.

Her dilde olduğu gibi İngilizce’de de anlamlı ve güzel sözler var. İngilizce öğrenmenizi kolaylaştırmak ve konuşmalarınızda kullanmanızı sağlamak için İngilizce sözleri ve anlamlarını sizler için derledik. Yaklaşık 500 kelimelik İngilizce sözleri ve anlamlarını bu yazımızda bulabileceksiniz.

Daha önce de İngilizce sözler üzerine birçok makale yayınladık. Sizlere bu makalelerden İngilizce Güzel Sözler başlıklı yazımızı önerebilirim. Burada bulunan sözleri kendi dillerinde okuyabilir ve öğrenebilirsiniz. Ayrıca söz sahiplerini de görebilir ve hoşunuza giden sözlerin sahiplerinin diğer sözlerini internetten araştırabilirsiniz.

İngilizce Sözleri ve Anlamlarına Başlayabiliriz

There are people who, instead of listening to what is being said to them, are already listening to what they are going to say themselves. Albert Guinon

Kendilerine söyleneni dinlemek yerine, kendilerinin söyleyeceklerini dinleyen insanlar var. Albert Guinon

When everyone is against you, it means that you are absolutely wrong– or absolutely right. Albert Guinon

Herkes sana karşı olduğu zaman, bu kesinlikle yanlış ya da kesinlikle haklı olduğun anlamına gelir. Albert Guinon

An intellectual is a person who has discovered something more interesting than sex. Aldous Huxley

Entelektüel, seksten daha ilginç bir şey keşfeden bir kişidir. Aldous Huxley

It is easier to fight for one’s principles than to live up to them. Alfred Adler

Birinin ilkeleri için savaşmak, onlara göre yaşamaktan daha kolaydır. Alfred Adler

The point of quotations is that one can use another’s words to be insulting. Amanda Cross

Alıntılanan nokta, birinin hakaret etmek için başka birinin sözlerini kullanabilmesidir. Amanda Cross

Acquaintance, n.: A person whom we know well enough to borrow from, but not well enough to lend to. Ambrose Bierce

Tanışma, n .: Ödünç alacak kadar iyi tanıdığımız, ancak ödünç verecek kadar iyi değildir. Ambrose Bierce

Do not confuse motion and progress. A rocking horse keeps moving but does not make any progress. Alfred A.

Montapert

Hareketi ve ilerlemeyi karıştırmayın. Sallanan at, hareket etmeye devam eder, ancak ilerleme kaydetmez.

Courage is not the absence of fear, but rather the judgement that something else is more important than fear. Ambrose Redmoon

Cesaret, korkunun olmaması değil, başka bir şeyin korkudan daha önemli olduğu yargısıdır. Ambrose Redmoon

We don’t see things as they are. We see things as we are. Anais Nin

Bir şeyleri olduğu gibi görmüyoruz. Bir şeylerii kendi olduğumuz gibi görürüz. Anais Nin

It is better to fail at your own life than to succeed at someone else’s. André Gide

Kendi hayatında başarısız olmak başkasının başarmaktan iyidir. André Gide

People cannot discover new lands until they have the courage to lose sight of the shore. André Gide

İnsanlar kıyı görüşünü kaybedecek cesareti bulana kadar yeni topraklar keşfedemezler. André Gide

İngilizce Sözlerine Devam Ediyoruz

Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it. André Gide

Gerçeği arayanlara inanın. Onu bulanlara şüphe et. André Gide

It is bad luck to be superstitious. Andrew W. Mathis

Batıl inançlı olmak kötü şanstır. Andrew W. Mathis

Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away. Antoine de Saint-Exupéry

Kusursuzluk, eklenecek başka bir şey olmadığında değil, alınacak bir şey kalmadığında da başarılır. Antoine de Saint-Exupéry

It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. Aristotle

Bir düşünceyi kabul etmeden eğlendirmek eğitimli bir aklın işaretidir. Aristo

We are what we repeatedly do; excellence, then, is not an act but a habit. Aristotle

Tekrar tekrar yaptığımız şeyiz; mükemmellik, o zaman, bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Aristo

Talent hits a target no one else can hit; Genius hits a target no one else can see. Arthur Schopenhauer

Yetenek, kimsenin vuramayacağı bir hedefi vurur; Dahilik, kimsenin göremediği bir hedefi vurur. Arthur Schopenhauer

All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. Arthur Schopenhauer

Bütün gerçekler üç aşamadan geçer. İlk olarak, saçma bulunur. İkincisi, şiddetle karşı çıkılır. Üçüncüsü, açık olduğu kabul edilir. Arthur Schopenhauer

Every nation ridicules other nations, and all are right. Arthur Schopenhauer

Her millet diğer milletleri alay eder ve hepsi haklıdır. Arthur Schopenhauer

I’d rather live with a good question than a bad answer.

Aryeh Frimer

Kötü bir cevaptan ziyade iyi bir soru ile yaşamak isterdim. Aryeh Frimer

The Argument from Intimidation is a confession of intellectual impotence. Ayn Rand

Sindirmeden Argüman, entelektüel iktidarsızlığın itirafıdır. Ayn Rand

The real problem is not whether machines think but whether men do. B. F. Skinner

Asıl sorun makinelerin düşünmesi değil erkeklerin yapmasıdır. B. F. Skinner

İngilizce Sözleri ve Anlamları Bitmedi Devam

A wise man gets more use from his enemies than a fool from his friends. Baltasar Gracian

Bilge bir adam aptal arkadaşlarının yerine düşmanlarından daha fazla faydalanır. Baltasar Gracian

Good judgment comes from experience, and experience comes from bad judgment. Barry LePatner

İyi yargı tecrübeden gelir ve deneyim kötü yargıdan gelir. Barry LePatner

A government that is big enough to give you all you want is big enough to take it all away. Thomas Jefferson

İstediğin kadarını verebilecek kadar büyük bir hükümet hepsini götürecek kadar da büyüktür. Thomas Jefferson

Do not seek to follow in the footsteps of the men of old; seek what they sought. Basho

Yaşlıların ayak izlerini takip etmeye çalışmayın; onların aradıklarını arayın. Basho

İlginizi çekebilir: İngilizce Sözler Tumblr

Never apologize for showing feeling. When you do so, you apologize for truth. Benjamin Disraeli

Duygularını gösterdiğin için asla özür dileme. Bunu yaptığın zaman gerçek için özür dilersin. Benjamin Disraeli

Either write something worth reading or do something worth writing. Benjamin Franklin

Ya okunmaya değer bir şeyler yaz ya da yazmaya değer bir şeyler yap. Benjamin Franklin

The tragedy of life doesn’t lie in not reaching your goal. The tragedy lies in having no goals to reach. Benjamin Mays

Yaşamın trajedisi hedefinize ulaşmamaktan kaynaklanmıyor. Bu trajedi, ulaşılacak hiçbir hedefi olmamakta yatıyor. Benjamin Mays

What happens to the hole when the cheese is gone? Bertolt Brecht

Peynir gittiğinde deliğe ne olur? Bertolt Brecht

The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. Bertrand Russell

Dünyadaki bütün problem, aptalların ve fanatiklerin her zaman kendinden emin olmaları ve insanları şüphelerle dolu hale getirmeleridir. Bertrand Russell

No one gossips about other people’s secret virtues. Bertrand Russell

Kimse diğer insanların gizli erdemleri hakkında dedikodu yapmaz. Bertrand Russell

Ünlüler tarafından söylenmiş İngilizce sözleri ve anlamlarına dair kaliteli cümleleri sizler için paylaştık. Umarız hoşunuza gitmiştir. Eklemek istediğiniz İngilizce güzel cümleler varsa yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...