Bom Marley Sözleri İngilizce ve Türkçe
3366

Bom Marley Sözleri İngilizce ve Türkçe

Bom Marley sözleri geçmişten beri popülerliğini korumuştur. İngilizce Bob Marley sözlerini sizler için derledik. Bob Marley İngilizce sözleri ve anlamlarına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Dünyada Bob Marley olarak bilinen Nesta Robert Marley, 6 Şubat 1945’te doğan ünlü bir Jamaikalı reggae müzisyenidir. Kariyerine 1963’te Wailers adlı bir grupta başladı.

Orta yaşlı beyaz bir baba ve genç bir annenin oğlu olan Kingston yani nam-ı değer Bob Marley, yerel şarkıcı ve dindar Rastafarian Joe Higgs’in öğrencisi olmak ve Kingston’da müzik kariyerine devam etmek için 14 yaşındayken evden ayrıldı. 1962’de Leslie Kong için ilk single’ını “Judge Not” u kesip parasal bir ihtilaftan dolayı kısa bir süre sonra ünlü yapımcı ile bağlarını kopardı.

1970’lerde Marley, Bob Marley ve Wailers grubunu kurdu. Grup, kitlelere ulaşan ve dünyayı reggae müzikle tanıştıran birçok başarılı albüm çıkardı.

11 Mayıs 1981’de Bob Marley, 36 yaşında Miami’de kanserden öldü. Hayatı trajik bir şekilde kısa olmasına rağmen, müzik dünyasına bıraktığı eserler günümüzde de dillerden düşmüyor ve varlığını sürdürüyor.

Bu yazımızda da Bob Marley İngilizce Sözleri ve anlamlarını paylaşmak istedik. Lafı fazla uzatmadan bu İngilizce güzel ve kısa sözleri okumaya başlayabiliriz.

İlginizi çekebilir: İngilizce Mevlana Celaleddin Rumi Sözleri

İngilizce Bom Marley Sözleri ve Anlamları

“A hungry mob is an angry mob.” —Them Belly Full (But We Hungry), from the album Natty Dread (1974)

“Aç bir çetenin öfkeli bir çetesidir.” —Them Belly Full (But We Hungry), Natty Dread (1974) albümünden

“As a man sow, shall he reap. and I know that talk is cheap. But the heat of the battle is as sweet as the victory.”

“Bir erkek ektiğinde, biçilir mi? ve bu konuşmanın ucuz olduğunu biliyorum. Ancak savaşın sıcaklığı, zafer kadar tatlı ”.

“Better to die fighting for freedom than be a prisoner all the days of your life.”

“Hayatın boyunca bütün gün mahkum olmaktansa, özgürlük için savaşmaktan ölmek daha iyi.”

“Don’t trust people whose feelings change with time. Trust people whose feelings remain the same, even when the time changes.”

“Hisleri zamanla değişen insanlara güvenmeyin. Zaman değiştiğinde bile duyguları aynı kalan insanlara güvenin. ”

“I’ve been here before and will come again, but I’m not going this trip through.”

“Daha önce burada bulundum ve tekrar geleceğim, ancak bu geziye gitmiyorum.”

“Every day the bucket a-go a well, one day the bottom a-go drop out.”—I Shot The Sheriff, from the album Burnin’ (1973)

“Her gün bir kuyu a-go, bir gün en altta bırakma” (Burnin’li (1973) albümünden Şerif Vurdum).

“Every time I plant a seed, He say kill it before it grow, he say kill it before they grow.”

“Ne zaman bir tohum ekersem, büyümeden önce onu öldür diyor, onlar büyümeden önce onu öldür diyor”

Bob Marley İngilizce Sözleri ve Anlamları

Öncelikle bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir Mob Marley şarkısından bahsedeceğiz; No Woman, No Cry. Bu şarkı ülkemizde çok çeşitli İngilizce’den Türkçe’ye çeviri mağduru olmuştur. Aslında “ağlama kadın ağlama” olan sözler “kadın yok, ağlamak yok” ve “ağlamayana kadın yok” gibi garip çevirilere maruz kalmıştır. Bunu da yazı içerisinde yazmak istedik. 🙂

“In this great future, you can’t forget your past.” —No Woman, No Cry, from the album Natty Dread (1974)

“Bu müthiş gelecekte, geçmişinizi unutamazsınız.” — Natty Dread (1974) albümünden Ağlama Kadın, Ağlama

“Have no fear for atomic energy, ’cause none of them can stop the time.”

“Atomik enerjiden korkma, çünkü hiçbiri zamanı durduramaz”

“I don’t know how to live good. I only know how to suffer.”

“Nasıl iyi yaşayacağımı bilmiyorum. Sadece nasıl acı çekeceğimi biliyorum. ”

“Everything is political. I will never be a politician or even think political. Me just deal with life and nature. That is the greatest thing to me.”

“Her şey politik. Ben asla politikacı olamayacağım ya da politik olamayacağım. Ben sadece yaşam ve doğa ile ilgileniyorum. Bu benim için en harika şey. ”

“When one door is closed, don’t you know, another is open.”

“Bir kapı kapandığında, bilmiyosun, bir başkası açık.”

“Don’t gain the world and lose your soul. Wisdom is better than silver and gold.” —Zion Train, from the album Uprising (1980)

“Dünyayı kazanma ve ruhunu kaybetme. Bilgelik, gümüş ve altından iyidir. ”—Zion Train, Uprising (1980) albümünden

“Live for yourself and you will live in vain; live for others, and you will live again.”

“Kendin için yaşa ve boşuna yaşayacaksın; başkaları için yaşa ve tekrar yaşa. ”

“When one door is closed, many more is open.” —Coming in from the Cold, from the album Confrontation

“Bir kapı kapalıyken, çok daha fazlası açık.” – Cold’dan, Confrontation albümünden geliyor

İlginizi çekebilir: Walt Disney Sözleri ve Anlamları

En Güzel Bob Marley Sözleri ve Kısa Anlamları

Bob Marley İngilizce sözleri ve anlamları ile ilgili kısa İngilizce sözler paylaşmaya devam ediyoruz. Ünlü İngilizce sözler ve kısa anlamlarını sosyal medyada ve yabancı dildeki konuşmalarınızda kullanabilirsiniz.

“When the race gets hard to run. It means you just can’t take the peace.”

“Yarış koşmak zorlaştığında. Bu sadece barışı alamayacağınız anlamına geliyor. ”

“Love the life you live, live the life you love.”

“Yaşadığın hayatı sev, sevdiğin hayatı yaşa.”

“My feet is my only carriage.”

“Ayaklarım tek arabam.”

“My future is righteousness.”

“Geleceğim doğruluk.”

“Put your vision to reality.”

“Gerçeğe vizyon koy.”

“Rastafari not a culture, it’s a reality.”

“Rastafari bir kültür değil, bir gerçektir.”

“Road of life is rocky and you may stumble too, so while you talk about me, someone else is judging you.”

“Yaşam yolu kayalık ve sen de tökezleyebiliyorsun, bu yüzden benim hakkımda konuşurken, başka biri seni yargılıyor.”

“The people who were trying to make this world worse are not taking the day off. Why should I?”

“Bu dünyayı daha da kötüleştirmeye çalışan insanlar izinli değil. Neden yapayım?”

“They say: only the fittest of the fittest shall survive, stay alive!” —Could You Be Loved, from the album Uprising (1979)

“Diyorlar: sadece en uygun olanların en formları hayatta kalacak, hayatta kalacak!” — Uprising (1979) albümünden Sevilen Olabilir

“Though the road’s been rocky it sure feels good to me.”

“Yolun kayalık olmasına rağmen, bana iyi geliyor.”

“Truth is the light, so you never give up the fight.”—Final jamming of Live at the Roxy (recorded 1976).

“Gerçek ışıktır, bu yüzden kavgayı asla bırakmazsınız.” – Roxy’de Live’ın son sıkışması (1976’da kaydedildi).

“When the root is strong, the fruit is sweet.”

“Kök güçlü olduğunda, meyve tatlıdır.”

“You can’t find the right roads when the streets are paved.”

“Sokaklar asarken doğru yolları bulamıyorsunuz.”

İngilizce Bob Marley sözleri ve anlamlarının sonuna geldik. Bu kısa İngilizce sözlere siz de yorum alanından eklemeler yapabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...