Köpekler İle İlgili Sözler
2462

Köpekler İle İlgili Sözler

Köpekler ile ilgili sözler, hayvan dostlarımız için söylenmiş ünlü sözlerden oluşuyor. İngilizce köpekler ile ilgili sözler ve anlamlarını bu yazımızda sizler için derledik.

Köpekler, kediler ve kuşlar gibi bizlerin doğadaki en sevimli hayvan dostlarındandır. Çevremizde konuşacak birileri bulamadığımızda onlarla konuşur ve oyunlar oynarız. Bazıları tarafından sahiplenilselerde onlar sokakların özgür hayvanlarıdır.

Köpekler, sevimli oldukları kadar güçlü ve koruyucu varlıklardırlar. Tarih boyunca insanların yaşantılarında hep yerleri olmuştur. Sahiplerine bağlılıkları ile meşhur olan bu hayvanlar, aynı zamanda belirli bir seviyeye kadar eğitilebilirlerde.

Geçmişten günümüze kadar bizlerle birlikte yaşam süren köpekler hakkında birçok ünlü kişi tarafından binlerce güzel söz söylenmiştir. Biz de bu yazımızda İngilizce köpekler ile ilgili sözler ve anlamlarına yer vereceğiz.

İlginizi çekebilir: İngilizce Sözler ve Anlamları

İngilizce Köpekler İle İlgili Sözler

“Buy a pup, and your money will buy love unflinching.” —Rudyard Kipling

“Bir yavru köpek al, paran korkusuz bir sevgi alacak.” -Rudyard Kipling

“If a dog will not come to you after having looked you in the face, you should go home and examine your conscience.” —Woodrow Wilson

“Bir köpek, yüzüne baktıktan sonra size gelmeyecekse, eve gidip vicdanınızı incelemelisiniz.” —Woodrow Wilson

“My little dog—a heartbeat at my feet.” —Edith Wharton

“Benim küçük köpeğim – ayaklarımda bir kalp atışı.” —Edith Wharton

“Don’t accept your dog’s admiration as conclusive evidence that you are wonderful.” —Ann Landers

“Köpeğinizin beğenisini sizin harika olduğunuzu gösteren kesin kanıt olarak kabul etmeyin.” —Ann Landers

“It is impossible to keep a straight face in the presence of one or more puppies.” —Unknown

“Düz bir yüzün bir veya daha fazla yavru varlığında kalması imkansız.” -Bilinmeyen

“My goal in life is to be as good of a person as my dog thinks I am.” —Anonymous

“Hayattaki amacım, köpeğimin beni düşündüğü kadar iyi bir insan olmak.” -Anonim

“Dogs are not our whole life, but they make our lives whole.” —Roger Caras

“Köpekler tüm hayatımız değildir, ama hayatımızı bütünleştirir.” —Roger Caras

“Did you ever walk into a room and forget why you walked in? I think that is how dogs spend their lives.” —Sue Murphy

“Hiç bir odaya girdin ve neden içeri girdiğini unuttun mu? Bence köpekler hayatlarını böyle geçiriyor.” —Sue Murphy

“I am because my dog knows me.” —Gertrude Stein

“Çünkü köpeğim beni biliyor.” —Gertrude Stein

Köpeklerle İlgili Sözler

“Our dog chases people on a bike. We’ve had to take it off him.” —Winston Churchill

“Köpeğimiz bisiklet üstündeki insanları kovalar. Ondan onları öldürmek zorunda kaldık.” -Winston Churchill

“Dogs are wise. They crawl away into a quiet corner and lick their wounds and do not re-join the world until they are whole once more.” —Agatha Christie

“Köpekler akıllıdırlar. Sessiz bir köşeye sürünerek yaralarını yalarlar ve bir kez daha bütünleşinceye kadar dünyaya tekrar katılmazlar.” —Agatha Christie

“As wonderful as dogs can be, they are famous for missing the point.” —Jean Ferris

“Köpekler olabildiğince harika, noktayı kaçırdıkları için ünlüler.” —Jean Ferris

“Everything I know, I learned from dogs.” —Nora Roberts

“Köpekler olabildiğince harika, noktayı kaçırdıkları için ünlüler.” —Jean Ferris

“What counts is not necessarily the size of the dog in the fight; it’s the size of the fight in the dog.” —Dwight D. Eisenhower

 “Önemli olan, mutlaka savaştaki köpeğin büyüklüğü değil; köpek içindeki dövüşün boyutu.” -Dwight D. Eisenhower

“The best therapist has fur and four legs.” —Unknown

“En iyi terapistin kürk ve dört bacağı vardır.” -Bilinmeyen

“The more I see of the representatives of the people, the more I admire my dogs.” —Alphonse de Lamartine

“İnsanların temsilcilerini ne kadar çok görürsem, köpeklerime o kadar hayranım.” —Alphonse de Lamartine

“A dog teaches a boy fidelity, perseverance and to turn round three times before lying down.” —Robert Benchley

“Bir köpek bir erkeğe sadakat, azim ve yere yatmadan üç kere dönmeyi öğretir.” —Robert Benchley

İlginizi çekebilir: Büyümek İle İlgili Sözler

Köpekler İle İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları

“Hounds follow those who feed them.” —Otto von Bismark

“Hounds onları besleyenleri takip ediyor.” —Otto von Bismark

“If you want a friend in Washington, get a dog.” —Harry Truman   

“Washington’da bir arkadaş istersen, bir köpek al.” —Harry Truman

“There are three faithful friends: an old wife, an old dog, and ready money.” —Benjamin Franklin

“Üç sadık arkadaş var: eski bir eş, eski bir köpek ve hazır para.” -Benjamin Franklin

“You think dogs will not be in heaven? I have to tell you; they will there long before any of us.” —Robert Louis Stevenson

“Sizce köpekler cennette olmayacak mı? Söylemeliyim; onlar bizden çok önce orada olacaklar.” —Robert Louis Stevenson

“If there are no dogs in Heaven, then when I die, I want to go where they went.” —Will Rogers

“Cennette köpek yoksa, o zaman öldüğümde, gittikleri yere gitmek istiyorum.” —Will Rogers

“The better I get to know men, the more I find myself loving dogs.” —Charles De Gaulle

“Erkekleri ne kadar iyi tanırsam, kendimi o kadar çok sevdiğim köpekler bulurum.” -Charles de Gaulle

“When a man’s best friend is his dog, that dog has a problem.” —Edward Abbey

“Bir erkeğin en iyi arkadaşı köpeği olduğunda, o köpeğin bir sorunu var.” —Edward Manastırı

“Some of my best leading men have been dogs and horses.” —Elizabeth Taylor

“En iyi lider adamlarımdan bazıları köpekler ve atlardı.” -Elizabeth taylor

“Anybody who doesn’t know what soap tastes like never washed a dog.” —Franklin P. Jones

“Sabunun tadının nasıl olduğunu bilmeyenler asla bir köpeği yıkamamışlardır.” —Franklin P. Jones

Köpeklerle İlgili Ünlü Sözler

“The only creatures that are evolved enough to convey pure love are dogs and infants.” —Johnny Depp

“Saf aşkı iletecek kadar gelişmiş tek yaratık köpekler ve bebeklerdir.” —Johnny Depp

“If you think dogs can’t count, try putting three dog biscuits in your pocket and then give him only two of them.” —Phil Pastoret

“Eğer köpeklerin güvenemeyeceğini düşünüyorsanız, cebinize üç köpek bisküvi koymayı deneyin ve sonra ona sadece ikisini verin.” —Phil Pastoret

“Everyone thinks they have the best dog. And none of them are wrong.” —W. R. Purche

“Herkes en iyi köpeğe sahip olduklarını düşünüyor. Hiçbiri yanlış değil.” -W. R. Purche

“I am fond of pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals.” —Winston Churchill  

“Domuzlara düşkünüm. Köpekler bize bakıyor. Kediler bize bakıyor. Domuzlar bize eşit gibi davranıyor.” -Winston Churchill

“If you get to thinkin’ you’re a person of some influence, try ordering somebody else’s dog around.” —Will Rogers

“Etkisi olan bir kişi olduğunuzu düşünürseniz, başkasına köpeği sipariş etmeyi deneyin.” —Will Rogers

“Scratch a dog, and you’ll find a permanent job.” —Franklin P. Jones

“Bir köpek gibi tırmala, kalıcı bir iş bulacaksın.” —Franklin P. Jones

Sizlerle birbirinden kaliteli ve ünlü İngilizce köpekler ile ilgili sözler ve anlamlarını paylaşmaya çalıştık. Çeviri hatalarımız illa ki olmuştur. Varsa bu hatalarımızı ve sizin bildiğiniz köpeklerle ilgili sözleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu iş için aşağıdaki yorum alanını kullanarak yazdıklarınızı bize ulaştırabilirsiniz.

Benzer Yazılar

1 Yorum

    yorumcini

    LA Fontaine’den masallar sayfası gibi olmuş. Aslında bir çok dilde köpekler ile ilgili sözler söylenegelmiş ve köpekler üzerinden insanlara bazı mesajlar verilmiş. Örneğin ” İt iti ısırmaz” gibi. emeğinize sağlık. insanların bu tür içeriklere her zaman ihtiyaçları olmuştur. Olacaktır.

    20 Kasım 2019 Cevapla

Bir cevap yazın

Yükleniyor...