Sanat İle İlgili Sözler
2480

Sanat İle İlgili Sözler

Sanat ile ilgili sözler, ince ve zekice kurulmuş cümlelerden oluşuyor. Ünlü kişilerin söylediği İngilizce sanat ile ilgili sözler ve anlamlarını bu makalemizde sizler için hazırladık.

Sanat, yazarın hayal gücünü ya da teknik becerisini ifade eden ve güzelliği ya da duygusal gücü için takdir edilmesi amaçlanan görsel, işitsel ya da gerçekleştirilen eserler (sanat eserleri) ortaya koymaya çalışan çok çeşitli insan faaliyetleridir.

Sanatın sözlük tanımı, “özellikle estetik objelerin üretiminde beceri ve oluşturucu hayal gücünün bilinçli kullanımı” olduğu yazar.

Sanat alanında yıllardan beridir günümüze kadar isimleri ve eserleri ulaşan binlerce sanatçı oldu. Tabi haliyle günümüze kadar ulaşan bu kişilerin sadece sanat eserleri değildi. Sanat ile ilgili söylenmiş binlerce söz bu günlere kadar ulaştı.

İlginizi çekebilir: İngilizce Atasözleri ve Anlamları

İngilizce sanat ile ilgili sözler ve anlamlarını sizler için derledik. Bu ünlü sanat ile ilgili sözler, sanatın ve sanatçının ne olduğunu, ne için yapıldığını ve nasıl oluştuğunu anlayabilmenizi sağlayacak.

Sanat İle İlgili Sözler ve Anlamları

This world is but a canvas to our imagination. – Henry David Thoreau

Bu dünya hayal gücümüz için bir tuval değildir. – Henry David Thoreau

Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up. – Pablo Picasso

Her çocuk bir sanatçıdır. Sorun, büyüdükten sonra nasıl sanatçı olarak kalacağıdır. – Pablo Picasso

It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done. – Vincent van Gogh

Birçok şeyi sevmek iyidir, çünkü oradaki gerçek güç yatar ve kim çok fazla şey yaparsa onu sever, çok şey başarabilir ve sevgide yapılanlar aferin. – Vincent van Gogh

Art is the desire of a man to express himself, to record the reactions of his personality to the world he lives in. Amy Lowell

Sanat, bir insanın kendini ifade etme, kişiliğinin içinde yaşadığı dünyaya tepkilerini kaydetme isteğidir. Amy Lowell

The greater the artist, the greater the doubt. Perfect confidence is granted to the less talented as a consolation prize. – Robert Hughes

Sanatçı ne kadar büyük olursa, şüphe de o kadar artar. Bir teselli ödülü olarak daha az yetenekli olana kusursuz bir güven verilir. – Robert Hughes

Art is a collaboration between God and the artist, and the less the artist does the better. – André Gide

Sanat, Tanrı ile sanatçı arasında bir işbirliğidir ve sanatçı ne kadar az yaparsa o kadar iyidir. – André Gide

Art washes away from the soul the dust of everyday life. ― Pablo Picasso

Sanat, günlük yaşamın tozunu ruhtan uzaklaştırır. – Pablo Picasso

sanat ile ilgili sözler
sanat ile ilgili sözler

İngilizce Sanat Sözleri

When I was a child my mother said to me, ‘If you become a soldier, you’ll be a general. If you become a monk, you’ll be the pope.’ Instead I became a painter and wound up as Picasso. – Pablo Picasso

Ben çocukken annem bana şöyle dedi: “Eğer bir asker olursanız, general olacaksınız. Keşiş olursan, papa olacaksın. ”Onun yerine ressam oldum ve Picasso gibi yaralandım. – Pablo Picasso

Art must be an expression of love or it is nothing. – Marc Chagall

Sanat, sevginin bir ifadesi olmalı ya da hiçbir şey değildir. – Marc Chagall

Have no fear of perfection, you’ll never reach it.- Salvador Dali

Mükemmeliyet korkusu yoktur, asla ulaşamayacaksın. – Salvador Dali

The world of reality has its limits; the world of imagination is boundless. – Jean-Jacques Rousseau

Gerçekliğin dünyasının kendi sınırları vardır; hayal dünyası sınırsızdır. – Jean-Jacques Rousseau

In art, the hand can never execute anything higher than the heart can imagine. – Ralph Waldo Emerson

Sanatta, el asla kalbin hayal edebileceğinden daha yüksek bir şeyi uygulayamaz. – Ralph Waldo Emerson

The object isn’t to make art, it’s to be in that wonderful state which makes art inevitable. – Robert Henri

Nesne sanat yapmaz, sanatı kaçınılmaz kılan harika durumdadır. – Robert Henri

Every artist dips his brush in his own soul, and paints his own nature into his pictures. – Henry Ward Beecher

Her sanatçı fırçasını kendi ruhuna batırır ve resimlerini kendi doğasını boyar. – Henry Ward Beecher

Life beats down and crushes the soul and art reminds you that you have one. – Stella Adler

Hayat çöker ve ruhu ezer ve sanat sana sahip olduğunuzu hatırlatır. – Stella Adler

If I could say it in words there would be no reason to paint. – Edward Hopper

Kelimelerde söyleyebilseydim, boyamak için hiçbir sebep olmazdı. – Edward Hopper

Sanatçı İle İlgili Sözler

Art is the most intense mode of individualism that the world has known. Oscar Wilde

Sanat, dünyanın bildiği en yoğun bireycilik biçimidir. Oscar Wilde

Art is like a border of flowers along the course of civilization. – Lincoln Steffens

Sanat, medeniyet boyunca bir çiçek sınırı gibidir. – Lincoln Steffens

Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. – Thomas Merton

Sanat kendimizi bulmamızı ve aynı zamanda kendimizi kaybetmemizi sağlar. – Thomas Merton

It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child. – Pablo Picasso

Raphael gibi resim yapmak dört yılımı aldı, ama bir çocuk gibi resim yapmak bir ömür boyu sürdü. – Pablo Picasso

If people knew how hard I worked to get my mastery, it wouldn’t seem so wonderful at all. – Michelangelo

İnsanlar ustalığımı elde etmek için ne kadar çalıştığımı bilselerdi, hiç de harika gözükmüyordu. – Michelangelo

Art is the only way to run away without leaving home.- Twyla Tharp

Evden çıkmadan kaçmanın tek yolu sanattır.- Twyla Tharp

Sanat ile ilgili sözler üzerine yazdığımız makalemizin sonuna geldik. Sizler de makaleye ekleme yapmak için yorum alanından düşünce ve yazmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Ayrıca İngilizce Sevgi Sözleri başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Yükleniyor...