Eğitim İle İlgili Sözler
3602

Eğitim İle İlgili Sözler

Eğitim ile ilgili sözler ve anlamlarını sizler için hazırladık. Üstelik bu makaleyi İngilizce eğitim ile ilgili sözler ve anlamları olarak derledik. Umarız sizin için faydalı olur.

Eğitim, öğrenmeyi kolaylaştırma veya bilgi, beceri, değer, inanç ve alışkanlık edinme sürecidir. Eğitim yöntemleri arasında hikaye anlatımı, tartışma, öğretme, eğitim ve yönlendirmeli araştırma yer almaktadır. Eğitim sıklıkla eğitimciler rehberliğinde gerçekleşir, ancak öğrenciler kendilerini de eğitebilirler. Eğitim resmi veya gayrı resmi ortamlarda gerçekleştirilebilir ve birinin düşünme, hissetme veya eylemler üzerinde biçimlendirici etkiye sahip herhangi bir deneyim, eğitim olarak kabul edilebilir.

Bu makalemizde İngilizce eğitim ile ilgili sözler ve anlamlarına yer vermeye çalıştık. Aslında bu yazıyı yayınlamamızdaki amaçlardan birisi de eğitimdi. İngilizce öğrenmeye çalışanlar için yabancı kelimeleri öğrenmede yardımcı olmak ve İngilizce konuşanlar için cümlelerini zenginleştirmek amacıyla eğitimle ilgili sözler yazımızı hazırladık.

İngilizce Eğitim İle İlgili Sözler ve Anlamları

Education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another. – G. K. Chesterton

Eğitim, bir kuşaktan diğerine geçen bir toplumun ruhudur. – G. K. Chesterton

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. – Nelson Mandela

Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. – Nelson Mandela

İlginizi çekebilir: İngilizce Komik Atasözleri ve Anlamları

Education is not preparation for life; education is life itself. – John Dewey

Eğitim yaşam için hazırlık değildir; Eğitim hayatın kendisidir. – John Dewey

Intelligence plus character–that is the goal of true education. – Martin Luther King, Jr.

Bilgi artı karakterdir ki gerçek eğitimin amacı budur. – Martin Luther King, Jr.

Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one. – Malcolm Forbes

Eğitimin amacı, boş bir zihni açık olanla değiştirmektir. – Malcolm Forbes

The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives. – Robert M. Hutchins

Eğitimin amacı gençleri yaşamları boyunca eğitmek için hazırlamaktır. – Robert M. Hutchins

The principal goal of education in the schools should be creating men and women who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done – Jean Piaget

Okullardaki eğitimin temel amacı, yeni nesiller yapabildiklerini tekrar etmek değil, yeni şeyler yapabilen erkekler ve kadınlar yaratmak olmalıdır – Jean Piaget

Educating the mind without educating the heart is no education at all. ― Aristotle

Kalbi eğitmeden zihni eğitmek hiç bir eğitim değildir. – Aristoteles

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. ― Confucius

Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğin önemli değil. – Konfüçyüs

Eğitimle İlgili Sözler

Prepare the child for the path, not the path for the child.

Çocuğu yol için değil, yolu çocuğa hazırlayın.

Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth. – Chanakya

Eğitim en iyi arkadaştır. Eğitimli bir insana her yerde saygı duyulur. Eğitim güzelliği ve gençliği yener. – Chanakya

İlginizi çekebilir: İngilizce Einstein Sözleri ve Anlamları

The fruit of liberal education is not learning, but the capacity and desire to learn, not knowledge, but power. – Charles W. Eliot

Liberal eğitimin meyvesi öğrenme değil, bilgi değil, öğrenme gücü ve öğrenme isteğidir. – Charles W. Eliot

Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime. – Maimonides

Bir adama bir balık verin ve onu bir gün boyunca besleyin; Balık tutmayı bir adama öğretin ve onu ömür boyu besleyin. – Maimonides

Education is a progressive discovery of our own ignorance. – Will Durant

Eğitim, kendi cehaletimizin ilerici bir keşfidir. – Durant Olacak

Children must be taught how to think, not what to think – Margaret Mead

Çocuklara nasıl düşünüleceği öğretilmelidir, ne düşünüleceği değil – Margaret Mead

Let us never be betrayed into saying we have finished our education; because that would mean we had stopped growing. – Julia H. Gulliver

Eğitimimizi tamamladığımızı söylemeye asla ihanet etmeyelim; çünkü bu büyümeyi bıraktığımız anlamına geliyor. – Julia H. Gulliver

It is easier to build a strong child than to repair a broken man – Frederick Douglass

Kırık bir adamı onarmaktan daha güçlü bir çocuk yapmak daha kolaydır – Frederick Douglass

Eğitim İle İlgili Güzel Sözler

If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

Öğrenmeye istekli değilseniz, kimse size yardım edemez. Öğrenmeye kararlıysan, kimse seni durduramaz.

Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence. -Robert Frost

Eğitim, öfkenizi veya kendinize olan güveninizi kaybetmeden neredeyse her şeyi dinleme yeteneğidir. -Robert Frost

Let us think of education as the means of developing our greatest abilities, because in each of us there is a private hope and dream which, fulfilled, can be translated into benefit for everyone and greater strength for our nation. – John F. Kennedy

Eğitimi en büyük yeteneklerimizi geliştirme aracı olarak düşünelim, çünkü her birimizde, herkes için fayda sağlayacak ve milletimiz için daha büyük bir güç alabilecek özel bir umut ve hayal vardır. – John F. Kennedy

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ― Mahatma Gandhi

Yarın ölecekmişsin gibi yaşa. Sonsuza dek yaşayacakmış gibi öğren. – Mahatma Gandi

You can never be overdressed or overeducated. ― Oscar Wilde

Asla fazla veya aşırı eğitilemezsiniz. – Oscar Wilde

Education is an admirable thing, but it is well to remember from time to time that nothing that is worth knowing can be taught. – Oscar Wilde

Eğitim takdire şayan bir şeydir, ancak zaman zaman bilmeye değer hiçbir şeyin öğretilemeyeceğini hatırlamakta fayda vardır. – Oscar Wilde

İlginizi çekebilir: İngilizce Motivasyon Sözleri

İngilizce eğitim ile ilgili sözler ve anlamları başlıklı yazımızın sonuna geldik. Sizlerde makaleye ekleme yapmak için yorum alanından düşünce ve yazmak istediklerinizi yazabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Yükleniyor...