İlgisizlik İle İlgili Sözler
2066

İlgisizlik İle İlgili Sözler

İlgisizlik ile ilgili sözler üzerine İngilizce cümleleri Türkçe anlamlarıyla sizler için derledik. İlgisizlik ile ilgili sözler konuyla ilgili aydınlanmanızı sağlayacaktır.

İlgisizlik veya duygunun yokluğu, genelleştirilmiş bir kayıtsızlık ve etkilenmemişlik hissidir. Terim çeşitli bağlamlarda kullanılabilir. Psikolojide ilgisizlik, çeşitli ruh sağlığı durumlarının bir belirtisi olabilir.

İlgisizlik tamamen fena değil. Aslında, doğru zamanda hissedilen ve tecrübe edildiğinde, faydalı olabilir. Doğru seçimler yapmanıza, sizi engelleyen şeylerden vazgeçmenize ve yaşam hakkında daha olumlu bir bakış açısına sahip olmanıza yardımcı olabilir.

Ancak sorun, ilgisizliği olumlu bir şeye dönüştürmenin zor olmasıdır. Çoğu zaman, sorunlar yaratır, nefreti tetikler ve ihmali doğurur.

Sizlerin konuyla ilgili aydınlanması ve farklı düşünceleri görmesi için İlgisizlik ile ilgili sözler üzerine bir makale hazırlamak istedik. İngilizce ilgisizlik ile ilgili sözlerin seçilmişlerini şimdi sizler için paylaşıyoruz.

İngilizce İlgisizlik İle İlgili Sözler

Apathy is one of the characteristic responses of any living organism when it is subjected to stimuli too intense or too complicated to cope with. The cure for apathy is comprehension. – John Dos Passos

İlgisizlik, başa çıkamayacak kadar yoğun ya da çok karmaşık uyarıcılara maruz kaldığında, herhangi bir canlı organizmanın karakteristik tepkilerinden biridir. İlgisizlik için tedavi anlamadır. – John Dos Passos

I have a very strong feeling that the opposite of love is not hate – it’s apathy. It’s not giving a damn. – Leo Buscaglia

Sevginin zıddı nefret olmadığını çok kuvvetli hissediyorum – bu ilgisizlik. Hiç umurunda değil. – Leo Buscaglia

ingilizce ilgisizlik ile ilgili sözler

Fear is better than apathy because fear makes us do something. – Emiliano Salinas

Korku ilgisizlikten daha iyidir çünkü korku bize bir şey yapmamızı sağlar. – Emiliano Salinas

İlginizi çekebilir: İngilizce Aşk İle İlgili Sözler

We may have found a cure for most evils; but we have found no remedy for the worst of them all, the apathy of human beings. – Helen Keller

Çoğu kötülük için bir tedavi bulmuş olabiliriz; ama hepsinden kötüsü, insanın ilgisizliği için bir çare bulamadık. – Helen Keller

Indifference is an excellent substitute for patience. – Mason Cooley

Kayıtsızlık sabır için mükemmel bir alternatiftir. – Mason Cooley

Apathy is the glove into which evil slips its hand. – Bodie Thoene

İlgisizlik, kötülüğün elinde kayan eldivenidir. – Bodie Thoene

A different world cannot be built by indifferent people. – Peter Marshall

Kayıtsız insanlar tarafından farklı bir dünya inşa edilemez. – Peter Marshall

Your life begins to end the moment you start being silent about the things that matter. – Martin Luther King, Jr.

Hayatınız, önemli şeyler hakkında sessiz kalmaya başladığınız anda sona ermeye başlar. – Martin Luther King, Jr.

Bad people are less a problem than indifferent people. – Gerhard Kocher

Kötü insanlar ilgisiz insanlardan daha az problemdir. – Gerhard Kocher

İngilizce İlgisizlik Sözleri ve Anlamları

Gerek ilgisizlik üzerine ünlü kişiler tarafından söylenmiş İngilizce sözler öğrenmek gerekse bilmediğiniz yabancı İngilizce kelimeleri öğrenebilmek için ilgisizlik ile ilgili sözler ve anlamlarını paylaşıyoruz.

Apathy is the self-defense of the powerless. – Letty Cottin Pogrebin

İlgisizlik, güçsüzlerin kendini savunmasıdır. – Letty Cottin Pogrebin

Apathy is a trap. There is no challenge… so there is no reward. Remember, there is always free cheese in a mousetrap. – Steve Maraboli

İlgisizlik bir tuzaktır. Zorluk yok… Bu yüzden ödül yok. Unutma, fare kapağında her zaman bedava peynir vardır. – Steve Maraboli

To be apathetic is literally to be without passion. – Erwin Raphael McManus

Kayıtsız olmak kelimenin tam anlamıyla tutkusuz olmaktır. – Erwin Raphael McManus

Apathy is not compatible with love – Simon Tam

İlgisizlik, sevgi ile uyumlu değildir. – Simon Tam

Only one enemy is worse than despair: indifference. In every area of human creativity, indifference is the enemy; indifference of evil is worse than evil, because it is also sterile. – Elie Wiesel

Sadece bir düşman umutsuzluktan daha kötüdür: ilgisizlik. İnsan yaratıcılığının her alanında, kayıtsızlık düşmandır; Kötülüğün kayıtsızlığı kötülükten daha kötü, çünkü aynı zamanda steril. – Elie Wiesel

Indifference and neglect often do much more damage than outright dislike. – J.K. Rowling

Kayıtsızlık ve ihmal, çoğu zaman, doğrudan sevmediğimden çok daha fazla zarar verir. – J.K. Rowling

The worst sin… is… to be indifferent. – George Bernard Shaw

En kötü günah……… kayıtsız olmak. – George Bernard Shaw

The greatest danger to our future is apathy. – Jane Goodall

Geleceğimiz için en büyük tehlike, ilgisizlik. – Jane Goodall

In communications, familiarity breeds apathy. – William Bernbach

İletişimde aşinalık ilgisizliği besler. – William Bernbach

Apathy is the acceptance of the unacceptable. – John Stott

İlgisizlik, kabul edilemez olanların kabulüdür. – John Stott

İngilizce ilgisizlik ile ilgili sözler ve anlamları üzerine yazdığımız makalenin sonuna geldik. Siz de eklemek istediğiniz ilgisizlik sözleri ve (varsa) anlamlarını yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...