İngilizce Anlamlı Sözler ve Kısa Açıklamaları
878

İngilizce Anlamlı Sözler ve Kısa Açıklamaları

İngilizce anlamlı sözler, kısa açıklamaları ile bu makalede sizler için hazırlandı. Birbirinden güzel İngilizce anlamlı sözler ve kısa açıklamaları sizlerle.

Anlamlı sözler, her dilde olduğu gibi İngilizcede de vardır. Anlamlı sözlerden kastımız aslında söyleyen kişi tarafından bir olay veya durum üzerine söylenmiş ve kitleler tarafından ders, öğüt, nasihat ve benzeri kabul edilebilecek sözlerdir.

İngilizce anlamlı sözler, yukarıdaki paragrafta da bahsettiğim gibi İngilizce dilinde yazılmış ya da söylenmiş güzel sözler ve ince mesajlara deniyor. Olabildiğince ünlü kişilerce söylenmiş İngilizce anlamlı sözleri sizlere sunmaya çalıştık. Umarız sıkılmadan beğenerek okur ve İngilizce konuşmalarınızda kullanırsınız.

İngilizce Anlamlı Sözler Kısa Anlamlarıyla

Positive anything is better than negative nothing. – Elbert Hubbard

Olumlu olan herhangi bir şey olumsuz olandan daha iyidir. – Elbert Hubbard

Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will. – Zig Ziglar

Olumlu düşünme, her şeyi olumsuz düşünmekten daha iyi yapmanıza izin verecektir. – Zig Ziglar

Stay positive, the world isn’t gonna get better being negative about it.

Olumlu olun, dünya bu konuda olumsuz olmaktan daha iyi olmayacak.

If you have a positive attitude and constantly strive to give your best effort, eventually you will overcome your immediate problems and find you are ready for greater challenges. – Pat Riley

Olumlu bir tavrınız varsa ve en iyi çabanızı vermek için sürekli çaba sarf ediyorsanız, nihayetinde acil sorunlarınızı aşacak ve daha büyük zorluklara hazır olduğunuzu göreceksiniz. – Pat Riley

I think anything is possible if you have the mindset and the will and desire to do it and put the time in. Roger Clemens

Bence zihniyetiniz varsa ve yapacak ve zamanınızı koyacağınız istek ve arzunuz varsa, her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Roger Clemens

There is little difference in people, but that little difference makes a big difference. The little difference is attitude. The big difference is whether it is positive or negative. – W. Clement Stone

İnsanlarda çok az fark var ama bu küçük fark büyük bir fark yaratıyor. Küçük fark tavırdır. En büyük fark, olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğu. – W. Clement Stone

Positive thinking is more than just a tagline. It changes the way we behave. And I firmly believe that when I am positive, it not only makes me better, but it also makes those around me better. – Harvey Mackay

Olumlu düşünme sadece bir satırsonundan daha fazlasıdır. Davranış şeklimizi değiştiriyor. Ve inanıyorum ki, olumlu olduğumda, sadece beni daha iyi hale getirmiyor aynı zamanda etrafımdakileri daha iyi hale getiriyor. – Harvey Mackay

Ünlü İngilizce Anlamlı Cümleler

Ünlüler tarafından söylenmiş Ünlü İngilizce Kısa Sözler başlıklı bir yazıyı daha önce paylaşmıştık. Burada da anlamlı cümleler makalemizde ünlü kişilerce söylenmiş sözleri bir araya getirmeye çalışıyoruz.

Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy. – Norman Vincent Peale

Kendine inan! Yeteneklerine inancın olsun! Mütevazi ama makul bir güven olmadan kendi güçlerinize başarılı veya mutlu olamazsınız. – Norman Vincent Peale

The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential… these are the keys that will unlock the door to personal excellence. – Confucius

Kazanma isteği, başarıya ulaşma arzusu, tüm potansiyelinize ulaşma dürtüsü… bunlar, kişisel mükemmelliğin kapısını açacak anahtarlardır. – Konfüçyüs

Positive feelings come from being honest about yourself and accepting your personality, and physical characteristics, warts and all; and, from belonging to a family that accepts you without question. – Willard Scott

Olumlu duygular, kendinize karşı dürüst olmaktan ve kişiliğinizi ve fiziksel özelliklerini, siğilleri ve her şeyi kabul etmekten gelir; ve sizi soru sormadan kabul eden bir aileye ait olmaktan. – Willard Scott

You’ve done it before and you can do it now. See the positive possibilities. Redirect the substantial energy of your frustration and turn it into positive, effective, unstoppable determination. – Ralph Marston

Bunu daha önce yaptınız ve şimdi yapabilirsiniz. Olumlu olasılıklara bakın. Hayal kırıklığınızın önemli enerjisini yönlendirin ve onu pozitif, etkili, durdurulamaz bir kararlılığa dönüştürün. – Ralph Marston

When you are enthusiastic about what you do, you feel this positive energy. It’s very simple. – Paulo Coelho

Yaptıklarınız konusunda istekli olduğunuzda, bu pozitif enerjiyi hissedersiniz. Çok basit. – Paulo Coelho

Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy. – Norman Vincent Peale

Kendine inan! Yeteneklerine inancın olsun! Mütevazi ama makul bir güven olmadan kendi güçlerinize başarılı veya mutlu olamazsınız. – Norman Vincent Peale

Anlamlı İngilizce Kısa Sözler

A strong, positive self-image is the best possible preparation for success. – Joyce Brothers

Güçlü, pozitif bir öz imaj, başarı için mümkün olan en iyi hazırlıktır. – Joyce Brothers

Happiness is an attitude. We either make ourselves miserable, or happy and strong. The amount of work is the same. – Francesca Reigler

Mutluluk bir tutumdur. Ya kendimizi mutsuz ya da mutlu ve güçlü kılıyoruz. İş miktarı aynı. – Francesca Reigler

I believe in karma, and I believe if you put out positive vibes to everybody, that’s all you’re going to get back. – Kesha

Karma’ya inanıyorum, ve eğer herkese pozitif titreşimler yaparsanız, geri alacağınız tek şey bu olduğuna inanıyorum. – Kesha

An attitude of positive expectation is the mark of the superior personality. – Brian Tracy

Olumlu beklentinin tutumu, üstün kişiliğin işaretidir. – Brian Tracy

Don’t let people disrespect you. My mom says don’t open the door to the devil. Surround yourself with positive people. – Cuba Gooding, Jr.

İnsanların sana saygısızlık etmelerine izin verme. Annem şeytanın kapısını açmadığını söylüyor. Kendinizi olumlu insanlarla kuşatın. – Küba Gooding, Jr.

İngilizce anlamlı sözler üzerine hazırladığımız makalenin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz cümle ve görüşleri aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...