Kıskançlık İle İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları
5823

Kıskançlık İle İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları

İngilizce kıskançlık ile ilgili sözler ve anlamları yazımızda kıskanma üzerine sözleri paylaşacağız. İngilizce kıskançlık sözlerini sizler için derledik.

Kıskançlık, bir kişinin, bir maddenin ya da bir ilişkinin kaybedilmesinden korkulan ruhsal ve duygusal karmaşık bir tutumdur. Genel de olumsuzdur. Kişi bazen sevdiği birini bazen de paylaşmak istemediği bir eşyayı kıskanır.

Kıskanmanın da çeşitleri mevcuttur. Bir çocuğun oyuncağını arkadaşından kıskanması ile bir kadının sevgilisini başka bir kadından kıskanması benzer duygular içerir. Çevremizde “kıskanç birisi değilim” diyenlerin bile az da olsa kıskandıkları bir konu vardır.

Kıskançlık, evrensel bir tutumdur. Kıskançlık ile ilgili sözler de kıskanan kişiler için veya kıskanç kişilerce söylenmiş sözlerdir. Kıskançlıkla ilgili İngilizce sözler ve anlamları da bu yazımızın ana konusu olacak.

Bize göre kıskançlık ve kıskanma duygusu dozunda olduğu sürece olumlu bir durumdur. İnsan sevdiğini kıskanır. Ama tabi kıskanmanın da bir ölçüsü olmalıdır. Kimseye zarar vermeyecek seviyede kıskanç olmanın zararının olduğunu düşünmüyoruz.

Kıskanmanın da dozu olmalı derken yalnız kalmamak ve kimseye zarar vermemek adına önemli olduğunu vurgulamaya çalıştık. Hazır lafı açılmışken Yalnızlık İle İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları yazımıza da göz atabilirsiniz.

Kıskançlık İle İlgili Sözler

A competent and self-confident person is incapable of jealousy in anything. Jealousy is invariably a symptom of neurotic insecurity. -Robert A. Heinlein

Yetkin ve kendine güvenen bir insan, hiçbir şeyde kıskançlıktan yoksundur. Kıskançlık her zaman nevrotik güvensizliğin bir belirtisidir. -Robert A. Heinlein

Don’t waste time on jealousy. Sometimes you’re ahead, sometimes you’re behind. – Mary Schmich

Kıskançlık için zaman kaybetmeyin. Bazen öndesiniz, bazen geridesiniz. – Mary Schmich

Envy is the most stupid of vices, for there is no single advantage to be gained from it. – Honore de Balzac

Kıskançlık en salak ahlakçıdır, çünkü ondan kazanılacak tek bir avantaj yoktur. – Honore de Balzac

It is not love that is blind, but jealousy. – Lawrence Durrell

Kör olan aşk değil kıskançlıktır. – Lawrence Durrell

Envy is the art of counting the other fellow’s blessings instead of your own.- Harold Coffin

Kıskançlık, diğer arkadaşınızın kendi kutsamaları yerine kutsamalarını sayma sanatıdır.

Anger and jealousy can no more bear to lose sight of their objects than love. – George Eliot

Öfke ve kıskançlık, nesnelerindeki görüşlerini aşktan daha fazla kaybetmeye dayanamaz. – George Eliot

Like hatred, jealousy is forbidden by the laws of life because it is essentially destructive. – Alexis Carrel

Nefret gibi kıskançlık da yasalarca yasaklanmıştır, çünkü esasen yıkıcıdır. – Alexis Carrel

It’s a completely useless emotion – jealousy. I don’t go there. – Joy Behar

Tamamen işe yaramaz bir duygu – kıskançlık. Ben oraya gitmiyorum. – Joy Behar

Never hate people who are jealous of you, but respect their jealousy because they’re the ones who think you’re better than them.

Sizi kıskanan insanlardan asla nefret etmeyin, ama kıskançlıklarına saygı gösterin, çünkü siz onlardan daha iyi olduğunu düşünenler onlar.

Kıskanmakla İlgili Sözler

Nothing is more capable of troubling our reason, and consuming our health, than secret notions of jealousy in solitude. – Aphra Behn

Hiçbir şey sebeplerimizi rahatsız etme ve sağlığımızı tüketme becerisini yalnızlıktaki gizli kıskançlık kavramlarından daha fazla yapamaz. – Aphra Behn

Truth is, I get jealous easily.

Gerçek şu ki, kolayca kıskanıyorum.

Whoever is trying to bring you down is already below you.

Kim seni aşağı indirmeye çalışıyorsa zaten altındasın.

Never hate people who are jealous of you.

Sizi kıskanan insanlardan asla nefret etmeyin.

Jealousy comes from counting other blessings instead of our own.

Kıskançlık, kendimiz yerine başka nimetleri saymaktan gelir.

Jealousy is the tie that binds, and binds, and binds.

Kıskançlık, bağlanan ve bağlanan bağdır.

Jealousy is, I think, the worst of all faults because it makes a victim of both parties.

Kıskançlık bence, tüm hataların en kötüsü, çünkü her iki tarafın da kurbanı oluyor.

The lovesick, the betrayed, and the jealous all smell alike.

Sevgi dolu, ihanete uğrayan ve kıskanç herkes aynı şekilde kokuyor.

Jealousy, that dragon which slays love under the pretence of keeping it alive.

Kıskançlık, hayatta kalan bahanenin altında aşkı öldüren ejderha.

Jealousy – that jumble of secret worship and ostensible aversion.

Kıskançlık – Bu gizli ibadet karmakarışık ve görünürde hoşnutsuzluk.

You can be the moon and still be jealous of the stars.

Ay olabilirsin ve yine de yıldızları kıskanabilirsin.

Jealousy is the dragon in paradise; the hell of heaven; and the most bitter of the emotions because associated with the sweetest. – A.R. Orage

Kıskançlık cennetteki ejderhadır; cennet cehennemi; ve duyguların en acısı, en tatlı olanla ilişkili çünkü. – A.R. Orage

Kıskanmakla ilgili İngilizce sözler ve anlamlarının sonuna geldik. Sizler de yorum alanından yazımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...