Yalnızlık İle İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları
7180

Yalnızlık İle İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları

Yalnızlık, bazen kimsesiz kalmakla bazen de kimseye kendinizi duyuramamakla olur. Yalnızlık ile ilgili İngilizce sözler ve anlamları bu yazımızın konusu olacak. Eğer kendinizi yalnız hissediyorsanız, bu İngilizce sözler ve anlamları tam da size göre.

Yalnızlık, giriş cümlemizde de yazdığımız gibi, bazen tek başına kalmakla bazen de kimseye kendinizi anlatamamakla olur. Yalnızlığın temelinde çaresizlik, hüzün ve bir başınalık vardır. Bazıları tarafından sevilmese de yalnızlık durumu kimi insan tarafından da tercih sebebidir.

Açıkçası biz pek yalnızlıktan yana değiliz. İngilizce sözler ve alıntılar paylaşarak sizlerle vakit geçirmeyi seviyoruz. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Hatta İngilizce aşk sözleri ve İngilizce dostluk mesajları paylaşarak sizlere yalnızlık yerine başka seçeneklerinizin olduğunu da gösteriyoruz. Yalnızlığı isteyen birileri de değiliz. Ama herkes aynı düşünce ve duyguda olmuyor.

Bugün biz de kendini yalnız hisseden ya da yalnızlığa dem vurmak isteyenler için anlamlı İngilizce sözler paylaşmak istedik. Lafı fazla uzatmadan Yalnızlıkla ilgili İngilizce sözler ve anlamlarına geçelim.

İngilizce Yalnızlık Sözleri ve Anlamları

There’s a difference between solitude and loneliness.

Tek başınalık ve yalnızlık arasında bir fark var.

Look for yourself, and you will find in the long run only hatred, loneliness, despair, rage, ruin, and decay.

Kendinize bakın ve uzun vadede sadece nefret, yalnızlık, çaresizlik, öfke, harabe ve çürüme bulacaksınız.

Social acceptance, ‘being liked,’ has so much power because it holds the feelings of loneliness at bay.

Sosyal kabullenme, ‘sevilme’, çok fazla güce sahiptir, çünkü uzaktaki yalnızlık hissine sahiptir.

Loneliness is the universal problem of rich people.

Yalnızlık, zenginlerin evrensel sorunudur.

There comes a real loneliness in celebrity where you’re constantly told you’re part of an out group in your own society.

Ünlü olarak, kendi toplumunuzdaki bir grubun bir parçası olduğunuzu sürekli söyleyeceğiniz gerçek bir yalnızlık geliyor.

Solitude is not the same as loneliness. Solitude is a solitary boat floating in a sea of possible companions.

Yalnızlık yalnızlık ile aynı değildir. Yalnızlık, olası yoldaşların denizinde yüzen yalnız bir teknedir.

When I decided to be a singer, my mother warned me I’d be alone a lot. Basically we all are. Loneliness comes with life.

Şarkıcı olmaya karar verdiğimde annem beni çok yalnız olacağı konusunda uyardı. Temel olarak hepimiz varız. Yalnızlık hayatla birlikte gelir.

Loneliness is proof that your innate search for connection is intact.

Yalnızlık, doğuştan gelen bağlantınızın bozulmamış olduğunu kanıtlar.

Loneliness comes with life.

Yalnızlık hayatla birlikte gelir.

Yalnızlık ile İlgili İngilizce Sözler

An artist is always alone – if he is an artist. No, what the artist needs is loneliness.

Bir sanatçı her zaman yalnızdır – eğer bir sanatçıysa. Hayır, sanatçının ihtiyacı olan yalnızlık.

İlginizi çekebilir: Sevgiliye İngilizce Aşk Sözleri

The eternal quest of the individual human being is to shatter his loneliness.

Bireysel insanın ebedi arayışı, yalnızlığını paramparça etmektir.

If you are afraid of loneliness, do not marry.

Yalnızlıktan korkuyorsanız, evlenmeyin.

Friendship needs no words – it is solitude delivered from the anguish of loneliness.

Arkadaşlık söze ihtiyaç duymaz – yalnızlık acısından teslim edilen yalnızlıktır.

The concept of loneliness and exile and self-sufficiency continually bucks me up.

Yalnızlık ve sürgün ve kendine yeterlilik kavramı beni sürekli zorluyor.

What loneliness is more lonely than distrust?

Hangi yalnızlık güvensizlikten daha yalnız?

Loneliness adds beauty to life. It puts a special burn on sunsets and makes night air smell better.

Yalnızlık, hayata güzellik katar. Günbatımına özel bir yanık verir ve gece havasının daha iyi kokmasını sağlar.

In utter loneliness a writer tries to explain the inexplicable.

Tamamen yalnızlıkta bir yazar açıklanamaz olanı açıklamaya çalışır.

We are all so much together, but we are all dying of loneliness.

Hepimiz çok beraberiz, ama hepimiz yalnızlıktan ölüyoruz.

İngilizce yalnızlık ile ilgili sözler yazımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz duygu, düşünce ve güzel sözleri aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...