İngilizce Kardeşlik İle İlgili Sözler
2791

İngilizce Kardeşlik İle İlgili Sözler

Kardeşlik ile ilgili İngilizce sözler ve anlamları bize aslında hiç unutmamamız gereken duyguları hatırlatacak. İngilizce söylenmiş Kardeşlik ile ilgili sözler sizler için bu yazıda bir araya getirildi.

Kardeşlik, hayatta sahip olabileceğimiz en güzel duygu ve sahipliklerden bir tanesidir. Bazen bu kardeşlik kan bağı ile bazen de gönül bağı ile olur. Ama her şeyden önce bilinmesi gereken bir konu vardır ki, kardeşlik güzel şeydir.

Geçmiş yıllardan beri kardeşlik ile ilgili söylenmiş yüzbinlerce söz vardır. Ünlü şairler, yazarlar ve dervişler kardeşlik konusunun üzerinde durmuşlar ve çeşitli sözler ile bizlere önemini vurgulamışlardır.

Biz de bugün sizlere geçmişte söylenmiş kardeşlikle ilgili sözleri paylaşıyoruz. Söylenen bu sözleri İngilizce dilinde ve Türkçe anlamlarıyla sizlere aktaracağız. İngilizce güzel sözler ve anlamları ile birbirinden kaliteli sözleri öğrenecek ve kullanabileceksiniz. Sözlerimizi fazla uzatmadan kardeşlik ile ilgili İngilizce sözler ve anlamlarına geçebiliriz.

Kardeşlik İle İlgili Sözler

A brother shares childhood memories and grown-up dreams. – Author Unknown

Bir erkek kardeş çocukluk anılarını ve yetişkin hayallerini paylaşıyor. – Yazar Bilinmiyor

Growing up, I had a very normal relationship with my brother and sister. But, over time, they became my best friends, and now I hang out with them all the time. I’m very close with them. – Logan Lerman

Büyüyünce erkek kardeşimle ve kız kardeşimle çok normal bir ilişkim vardı. Fakat zamanla en iyi arkadaşlarım oldu ve şimdi onlarla her zaman takılıyorum. Onlara çok yakınım. – Logan Lerman

The happiest days of my youth were when my brother and I would run through the woods and feel quite safe. – Rachel Weisz

Gençliğimin en mutlu günleri, kardeşimin ve ben ormanda koşup kendimi güvende hissedeceğimiz zamandı. – Rachel Weisz

There’s no other love like the love for a brother. There’s no other love like the love from a brother. – Terri Guillemets

Bir erkek kardeşin aşkı gibi başka bir aşk yoktur. Bir erkek kardeşin aşkı gibi başka bir aşk yok. – Terri Guillemets

My brother is one of my true heroes. Steady and sober where I am impulsive and emotional. – Mark McKinnon

Abim gerçek kahramanlarımdan biri. Dürtüsel ve duygusal olduğum yerde kararlı ve ayık. – Mark McKinnon

Nothing can stop me from loving my brother. – Brandy Norwood

Hiçbir şey beni kardeşimi sevmekten alıkoyamaz. – Brandy Norwood

Everyone knows that if you’ve got a brother, you’re going to fight. – Liam Gallagher

Herkes bir erkek kardeşin varsa dövüşeceğini biliyor. – Liam Gallagher

Brothers and sisters are as close as hands and feet. – Vietnamese Proverb

Kardeşler el ve ayaklar kadar yakındır. – Vietnam Atasözü

İngilizce Kardeşlik Sözleri ve Anlamları

A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. – King Solomon

Bir arkadaş her zaman hoşuna gider ve bir erkek kardeş sıkıntı için doğar. – Kral Solomon

As the younger brother, I think you always have crushes on your older brother’s girlfriends. – Liam Hemsworth

Küçük erkek kardeş olarak, her zaman abinin kız arkadaşlarına aşık olduğunu düşünüyorum. – Liam Hemsworth

I wish I could say I see my little brother more. We used to fight all the time but now that I don’t see him very often I cherish the time I have with him. – Zac Efron

Keşke küçük kardeşimi daha çok gördüğümü söyleyebilseydim. Her zaman savaşırdık ama şimdi onu çok sık görmedim, onunla olan zamanımı çok seviyorum. – Zac Efron

As we grew up, my brothers acted like they didn’t care, but I always knew they looked out for me and were there! – Catherine Pulsifer

Büyüdükçe, kardeşlerim umursamıyormuş gibi davranıyorlardı, ama her zaman beni aradıklarını ve orada olduklarını biliyordum! – Catherine Pulsifer

Sometimes being a brother is even better than being a superhero. – Marc Brown

Bazen kardeş olmak bir süper kahraman olmaktan daha iyidir. – Marc Brown

What strange creatures brothers are! – Jane Austen

Ne garip yaratıklar kardeşler! – Jane Austen

A sympathetic friend can be quite as dear as a brother. – Homer

Sempatik bir arkadaş bir kardeş kadar sevgili olabilir. – Homer

Because I have a brother, I’ll always have a friend.

Çünkü bir erkek kardeşim var, her zaman bir arkadaşım olur.

Help your brother’s boat across, and your own will reach the shore. – Hindu Proverb

Kardeşinin kayığına boydan boya yardım edersen, kendi sahile ulaşırsın. – Hindu Atasözü

Kardeşlik sözlerinin sonuna geldik. Sizlerde yorum, düşünce ve eklemek istediğiniz sözleri aşağıdaki yorum alanından bizlere ulaştırabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...