İngilizce Müzik İle İlgili Sözler
3414

İngilizce Müzik İle İlgili Sözler

İngilizce müzik ile ilgili sözler ve anlamlarını en kalitelilerini seçerek bu makalemizde derledik. Müzik ile ilgili sözler kısa cümleler halinde sizlerle…

Müzik ile ilgili sözler, günlük hayatımızın bir parçası olan güzel müziklerden ilham alıyor. Gözlerini kapat ve kalbine ve ruhuna en son dokunan şarkıyı hatırla. Johann Sebastian Bach’tan bir parça mıydı yoksa belki de bu yılın en iyi hitlerinden bir şey mi? Ya da uzaktaki rüzgarın fısıltısı ya da zil sesi olabilir. Bize müziğin gücünü hatırlatan bu güzel İngilizce müzik ile ilgili sözler ve anlamlarının keyfini çıkarın.

Müzik İle İlgili Sözler

Where words fail, music speaks. – Hans Christian Andersen

Sözcüklerin bittiği yerde müzik konuşur. – Hans Christian Andersen

One good thing about music, when it hits you, you feel no pain. – Bob Marley

Müzikle ilgili güzel bir şey, sana çarptığında acı hissetmiyorsun. – Bob Marley

İlginizi çekebilir: Ünlü İngilizce Dizi Replikleri

Music expresses feeling and thought, without language; it was below and before speech, and it is above and beyond all words. – Robert G. Ingersoll

Müzik, dili olmayan hissi ve düşünceyi ifade eder; konuşmanın altında ve öncesinde ve tüm kelimelerin üstünde ve ötesinde. – Robert G. Ingersoll

Music touches us emotionally, where words alone can’t. – Johnny Depp

Tek kelimelerin yapamadığı yerde müzik bize duygusal olarak dokunuyor. – Johnny Depp

Music is very spiritual, it has the power to bring people together. – Edgar Winter

Müzik çok manevi, insanları bir araya getirme gücüne sahip. – Edgar Kış

Music is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything. -Plato

Müzik ahlaki bir kanundur. Evrene ruh verir, akla kanatlanır, hayal gücüne uçar, yaşama ve her şeye çekicilik verir. -Plato

Music in the soul can be heard by the universe. -Lao Tzu

Ruhtaki müzik, evren tarafından duyulabilir. -Lao Tzu

Music doesn’t lie. If there is something to be changed in this world, then it can only happen through music. -Jimi Hendrix

Müzik yalan söylemez. Bu dünyada değiştirilecek bir şey varsa, o zaman sadece müzik yoluyla olabilir. -Jimi Hendrix

Without music, life would be a mistake. – Friedrich Nietzsche

Müzik olmadan hayat bir hata olur. – Friedrich Nietzsche

İngilizce Şarkı İle İlgili Sözler

Music expresses that which cannot be said and on which it is impossible to be silent. – Victor Hugo

Müzik, söylenemeyen ve sessiz kalmanın imkansız olduğunu ifade eder. – Victor Hugo

I love music. For me, music is morning coffee. It’s mood medicine. It’s pure magic. A good song is like a good meal – I just want to inhale it and then share a bite with someone else. ― Hoda Kotb

Muziği seviyorum. Benim için müzik sabah kahvesidir. Ruh hali ilacıdır. Saf sihir. İyi bir şarkı, güzel bir yemek gibidir – Ben sadece onu solumak istiyorum ve sonra bir ısırıp başka biriyle paylaşmak istiyorum. – Hoda Kotb

İlginizi çekebilir: İngilizce Aşk İle İlgili Sözler

Music is forever; music should grow and mature with you, following you right on up until you die. – Paul Simon

Müzik sonsuza kadardır; Müzik, ölünceye kadar sizi takip ederek büyüyüp olgunlaşmalı. – Paul Simon

Life, he realize, was much like a song. In the beginning there is mystery, in the end there is confirmation, but it’s in the middle where all the emotion resides to make the whole thing worthwhile. – Nicholas Sparks

Hayat, bir şarkıya çok benziyordu. Başlangıçta gizem var, sonunda onay var, ama ortada, tüm duygunun her şeyi değerli kılmak için var olduğu yerde. – Nicholas Sparks

I was born with music inside me. Music was one of my parts. Like my ribs, my kidneys, my liver, my heart. Like my blood. It was a force already within me when I arrived on the scene. It was a necessity for me – like food or water. -Ray Charles

İçimde müzikle doğdum. Müzik benim parçalarımdan biriydi. Kaburgalarım, böbreklerim, karaciğerim, kalbim gibi. Kanım gibi Olay yerine geldiğimde zaten içimdeki bir güçtü. Benim için bir gereklilikti – yemek ya da su gibi. -Ray Charles

İngilizce Müzikle İlgili Kısa Sözler

Music should strike fire from the heart of man, and bring tears from the eyes of woman. -Ludwig van Beethoven

Müzik, erkeğin kalbinden ateş açmalı ve kadının gözünden yaşları getirmelidir. -Ludwig van Beethoven

Music is the mediator between the spiritual and the sensual life. – Ludwig van Beethoven

Müzik, manevi ve duygusal yaşam arasındaki aracıdır. – Ludwig van Beethoven

Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. – Maya Angelou

Müzik benim sığınağımdı. Notlar arasındaki boşluğa girebilir ve yalnızlığımı geri çekerdim. – Maya Angelou

There are more love songs than anything else. If songs could make you do something we’d all love one another. –Frank Zappa

Her şeyden çok daha fazla aşk şarkısı var. Eğer şarkılar sizi bir şey yapabilecekse, hepimiz birbirimizi seveceğiz. –Frank Zappa

I think music in itself is healing. It’s an explosive expression of humanity. It’s something we are all touched by. No matter what culture we’re from, everyone loves music. -Billy Joel

Bence müziğin kendisi iyileşiyor. Patlayıcı bir insanlık ifadesi. Bu hepimizin dokunduğu bir şey. Hangi kültürden olursak olalım, herkes müziği sever. -Billy Joel

People haven’t always been there for me but music always has. – Taylor Swift

İnsanlar her zaman yanımda olmadı ama müzik her zaman var. – Taylor Swift

Music can change the world because it can change people. – Bono

Müzik dünyayı değiştirebilir, çünkü insanları değiştirebilir. – Bono

İlginizi çekebilir: İngilizce Dövme Yazıları

İngilizce sözler ve anlamlarında bugün müzik hakkında söylenmiş güzel ve kısa sözleri konu aldık. Sizler için kaliteli ve hoş sözler listesi derlemeye gayret ettik. Umarız beğenirsiniz. Beğendiğiniz sözleri ya da eklemek istediğiniz ünlü cümleleri yorum alanından paylaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Yükleniyor...