Union is Strength – İngilizce Hikaye
892

Union is Strength – İngilizce Hikaye

İngilizce hikaye yazmaya ve sizlere sonunda öğüt bulunan konular işlemeye devam ediyoruz. Bu makalemizde yer alan İngilizce hikayemiz birlik ve beraberliğin önemini bizlere anlatıyor.

İngilizce hikaye okumanın önemini tekrar tekrar konuşmaya gerek yok sanırım. Önceki yazılarımızda da belirttiklerimizi özetlersek; İngilizce hikaye okuma, kişinin yabancı dil bilgisini ve anlama yeteneğini artırır. Ayrıca hikayenin konusu ile tecrübe/öğüt niteliğinde bir ders çıkartılır.

Daha önce yayınladığımız Honesty is the Best Policy isimli hikayeyi okumanızı tavsiye ederiz.

Daha önce bir filmde izlediğimi düşündüğüm bu İngilizce hikayeyi okurken karakterler gözümde canlandı. Bizim de kendi hikayelerimizde kullandığımız deste ile birlikteliğin vurgulandığı güzel bir hikaye. Union is Strength yani Birliktelik Güçtür isimli İngilizce hikayemize geçebiliriz.

Union is Strength – Birliktelik Güçtür

Once upon a time, a farmer lived in a village. He had four sons. They were quarrelsome and did not live with peace. Their hatred against each other irritated the farmer. He advised them to live in peace but in vain. He thought of a plan.

Bir zamanlar bir köyde bir çiftçi yaşıyordu. Dört oğlu vardı. Onlar kavgacıydılar ve barış içinde yaşamadılar. Birbirlerine karşı nefretleri çiftçiyi rahatsız etti. Onlara barış içinde ama boşuna yaşamalarını tavsiye etti. Bir plan düşündü.

He sent for his sons. When they came, he asked them to bring a bundle of sticks. They brought the bundle and tied them tight with a sturdy rope. The farmer asked his eldest son to break the bundle. He tried his best but could not break the bundle. Then the farmer one by one asked his sons to break the bundle. No one could break the bundle.

Oğulları için gönderdi. Geldikleri zaman, bir paket çubuk getirmelerini istedi. Paketi getirdiler ve sağlam bir iple sıkı bir şekilde bağladılar. Çiftçi, en büyük oğlundan demeti kırmasını istedi. Elinden geleni yaptı ama demeti kıramadı. Sonra çiftçi tek tek oğullarından demeti kırmalarını istedi. Kimse demeti kıramadı.

English Stories

The farmer asked them to untie the sticks. Now he gave one stick to his every son and asked them to break the sticks. They easily broke the sticks. The farmer said, “Now see the power of unity. This is how unity makes you strong. The tied sticks were powerful because they were united in one single bundle. None of you could break them. Now when they are separated, you have easily broken them. Similarly, if you live with the union, nobody can harm you. If you will live an individual life, every one of you is easy to be destroyed. So the strength lies in unity.”

Çiftçi onlardan çubukları çözmelerini istedi. Şimdi her oğluna bir sopa verdi ve onlardan çubukları kırmalarını istedi. Çubukları kolayca kırdılar. Çiftçi, “Şimdi birliğin gücünü görün. İşte birlik seni güçlü kılan şey bu. Bağlı çubuklar güçlüydü, çünkü tek bir pakette birleştirildiler. Hiçbiriniz onları kıramazsınız. Şimdi ayrıldıklarında onları kolayca kırdınız. Benzer şekilde, birliktelikle yaşıyorsanız, kimse size zarar veremez. Bireysel bir hayat yaşayacaksanız, her birinizin yok edilmesi kolaydır. Yani güç birlik içinde yatıyor. ”

This advice has a great influence on his sons and they started living in peace.

Bu tavsiyenin oğulları üzerinde büyük etkisi oldu ve barış içinde yaşamaya başladılar.

İngilizce hikayeler seri yazımızda bugün sizlere birlikteliğin ne denli güçlü bir yapı olduğundan bahsettik. İngilizce hikaye okuyarak yabancı dilinizin gelişimine de katkı sağlamaya gayret ettik. Hikaye ile ilgili yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

English stories araması ile gelen ziyaretçilerimizin daha uzun İngilizce hikayeler istediğinin farkındayız. Sizlerin sıkılmaması için kısa ve kaliteli İngilizce hikayeler seçmeye çalışıyoruz. Bu sebeple English stories aramasıyla gelen ziyaretçilerimize önümüzdeki günlerde aradıkları uzun İngilizce hikayeler ve anlamlarını paylaşacağız.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...