Çocuklar İle İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları
1591

Çocuklar İle İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları

Çocuklar bizim her şeyimizdir. Çocuklar ile ilgili sözler, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı. İngilizce çocuklarla ilgili sözler ve anlamlarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Çocuk, yetişkin yaşlara gelmemiş insanlar için kullanılan bir ifadedir. Her yetişkin canlı doğar ve çocukluk evresinden geçer. Hepimizin de geçtiği gibi bu çocukluk evresi bir başka güzel ve saftır. Büyümek çocukluğun bitmesiyle meydana gelir. Bu arada Büyümek İle İlgili Sözler yazımızı okumanızı da tavsiye ederim.

Çocuklar, dünyanın kötülüklerinden uzak saf duygulara sahip canlılardır. Onlara iyiyi ve güzeli öğretmek de bizim borcumuzdur. Çocuklara güzel sözler söylemek, onların gelecekteki kişiliklerini doğrudan etkileyecektir.

Çocuklarınız için söyleyebileceğiniz İngilizce çocuklarla ilgili sözler ve anlamlarını sizler için hazırladık.

Çocuklar İle İlgili Sözler

Every child is an artist, the problem is how to remain an artist once we grow up – Pablo Picasso

Her çocuk bir sanatçı, sorun biz büyüyünce nasıl bir sanatçı olarak kalmamız – Pablo Picasso

There are no seven wonders of the world in the eyes of a child. There are seven million. -Walt Streightiff

Bir çocuğun gözünde dünyanın yedi harikası yok. Yedi milyon var. -Walt Streightiff

Children are the future. Nurture them right, so that they grow up to be able leaders and lead the world towards light. Happy Children’s Day.

Çocuklar gelecek. Onları doğru şekilde besleyin, böylece liderleri edebilmek ve dünyayı ışığa götürmek için büyürler. Mutlu çocuk günü.

It’s not our job to toughen our children up to face a cruel and heartless world. It’s our job to raise children who will make the world a little less cruel and heartless. – L.R Knost

Zalim ve yüreksiz bir dünyayla yüzleşmek için çocuklarımızı sertleştirmek bizim işimiz değil. Dünyayı daha az acımasız ve kalpsiz yapacak çocukları yetiştirmek bizim işimiz. – L.R Knost

We cannot fashion our children after our desires. We must have them and love them as God has given them to us. – Johann Wolfgang Von Goethe

İsteklerimizden sonra çocuklarımızı şekillendiremeyiz. Onlara sahip olmalı ve onları Allah’ın bize verdiği gibi sevmeliyiz. – Johann Wolfgang Von Goethe

Children are great imitators. So give them something great to imitate.

Çocuklar harika taklitçiler. Öyleyse onlara taklit etmeleri için harika bir şeyler ver.

Çocuklarla İlgili Güzel Sözler

Do not educate children to be rich. Educate them to be happy, so that when they grow up, the will know the value of things and not just the price.

Çocukları zengin olma konusunda eğitmeyin. Onları mutlu olmaları için eğitin, böylece büyüyünce, sadece fiyatı değil, şeylerin değerini de bilecekler.

Children must be taught how to think, not what to think. – Margaret Mead

Çocuklara, nasıl düşünüleceği değil, nasıl düşünüleceği öğretilmelidir. – Margaret Mead

A person’s a person no matter how small. – Dr. Seus

Kişi ne kadar küçük olursa olsun bir kişidir. – Dr. Seus

Our children are our greatest treasure. They are our future. Those who abuse them tear at the fabric of our society and weaken our nation. – Nelson Mandela

Çocuklarımız en büyük hazinemizdir. Onlar bizim geleceğimiz. Onları kötüye kullananlar toplumumuzun dokusunu yırtıyor ve ulusumuzu zayıflatıyor. – Nelson Mandela

Children need models rather than critics. – Joseph Joubert

Çocukların eleştirmenlerden ziyade modellere ihtiyaçları var. – Joseph Joubert

Never miss an opportunity to tell your child, “I love you”.

Çocuğunuza “Seni seviyorum” deme fırsatını asla kaçırmayın.

Çocuklarla İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları

The greatest gifts you can give your children are the roots of responsibility and the wings of independence.

Çocuğunuza verebileceğiniz en büyük hediyeler sorumlulukların kökeni ve bağımsızlığın kanatlarıdır.

The first happiness of a child is to know that he is loved. – Don Bosco

Bir çocuğun ilk mutluluğu, sevildiğini bilmektir. – Don Bosco

Children learn to smile from their parents. – Shinichi Suzuki

Çocuklar ebeveynlerinden gülümsemeyi öğrenirler. – Shinichi Suzuki

Children are natural zen masters; their world is brand new in each and every moment. – John Bradshaw

Çocuklar doğal zen ustalarıdır; dünyaları her an yenidir. – John Bradshaw

Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow. – A. P. J. Abdul Kalam

Bugün çocuklarımızı feda edelim, böylece çocuklarımız yarın daha iyi olabilir. – A. P. J. Abdul Kalam

Every child is a different kind of flower, and all together, make this world a beautiful garden.

Her çocuk farklı bir çiçektir ve hep birlikte bu dünyayı güzel bir bahçe yapar.

Kids go where there is excitement. They stay where there is love.

Çocuklar heyecanın olduğu yere gider. Aşkın olduğu yerde kalırlar.

The secret of genius is to preserve the spirit of the child into old age, which means never losing your enthusiasm. –  Aldous Huxley

Dehanın sırrı, çocuğun ruhunu yaşlılığa korumaktır, bu da coşkunuzu asla kaybetmemeniz anlamına gelir. – Aldous Huxley

Yazımızın sonuna geldik. Sizler de çocuklar ile ilgili eklemek istediğiniz sözleri aşağıdaki yorum alanından bizlere ulaştırabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...