İngilizce Spor ile İlgili Sözler
3268

İngilizce Spor ile İlgili Sözler

Spor ile ilgili sözler ve anlamları konulu güzel sözlerin olduğu bir makaleyi sizler için derledik. Birbirinden kaliteli ve motive edici İngilizce spor ile ilgili sözler ve anlamları bu yazımızda sizlerle.

Spor, gündelik veya organize katılım yoluyla, katılımcılara ve bazı durumlarda seyircilere yönelik eğlenceyi artırırken fiziksel beceri ve becerileri kullanmayı, sürdürmeyi veya geliştirmeyi amaçlayan tüm rekabetçi fiziksel aktivite veya oyunları içerir.

Spor ile ilgili sözler, kimi zaman sporcuların veya spor eleştirmenlerinin kimi zaman da sporla ilgilenenlerin dilinden çıkar. Kısaca biz bu sözlere “sporcu sözleri” de diyebiliriz. Motive edici spor ile ilgili sözler her zaman sporcuya destek ve güç verir. Sporcu sözleri ile müsabakaya çıkacak, müsabaka sonrası, antrenmanda veya günlük yaşantıda motive etmek amacıyla kullanılırlar. Ayrıca sporla ilgili sözler fiziksel aktivitelerde de kullanılır.

İngilizce spor ile ilgili sözler paylaşmamızdaki temel amaçları ikiye düşürecek olursak; motive etmek ve İngilizcemizi geliştirmek olarak özetleyebiliriz. İngilizce sözler okuyarak konuşmalarımızı zenginleştirirken bir taraftan da yeni kelimeler öğrenebiliriz.

Spor İle İlgili Sözler

Some people dream of success…others stay awake to achieve it. – Unknown

Bazı insanlar başarının hayalini kurar … diğerleri bunu başarmak için uyanık kalırlar. – Bilinmeyen

Winning means you’re willing to go longer, work harder, and give more than anyone else. – Vince Lombardior

Kazanmak, daha uzun gitmek, daha çok çalışmak ve herkesten daha fazlasını vermek istediğiniz anlamına gelir. – Vince Lombardior

I’ve missed more than 9000 shots in my career. I’ve lost almost 300 games. 26 times, I’ve been trusted to take the game winning shot and missed. I’ve failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. – Michael Jordan

Kariyerimde 9000’den fazla atışı kaçırdım. Neredeyse 300 maç kaybettim. 26 kez, maç kazanma şansını yakaladığım ve kaçırdığım için güvenildi. Hayatımda tekrar tekrar başarısız oldum. İşte bu yüzden başardım. – Michael Jordan

İlginizi çekebilir: Ekip Çalışması İle İlgili İngilizce Sözler

Don’t practice until you get it right. Practice until you can’t get it wrong. – Unknown

Doğru olana kadar pratik yapmayın. Yanlış anlamayıncaya kadar pratik yap. – Bilinmeyen

At one point in your life you either have the thing you want or the reasons why you don’t – Andy Roddick

Hayatınızın bir noktasında, istediğiniz şeye ya da istemediğiniz nedenlere sahipsiniz – Andy Roddick

There is no glory in practice, but without practice, there is no glory… – Unknown

Uygulamada şan yoktur, ancak uygulama olmadan şan yoktur. – Bilinmiyor

Winners never quit and quitters never win. Sports do not build character. They reveal it. – Heywood Broun

Kazananlar asla pes etmez ve pes edenler asla kazanamaz. Spor karakter oluşturmaz. Onlar ortaya koyuyor. – Heywood Broun

İngilizce Sporcu Sözleri ve Anlamları

You can motivate by fear, and you can motivate by reward. But both those methods are only temporary. The only lasting thing is self motivation. – Homer Rice

Korku ile motive edebilirsiniz ve ödülle motive edebilirsiniz. Ancak bu iki yöntem de yalnızca geçicidir. Kalıcı olan tek şey öz motivasyondur. – Homer Rice

Champions aren’t made in the gyms. Champions are made from something they have deep inside them – a desire, a dream, a vision. – Muhammad Ali

Şampiyonlar spor salonlarında yapılmadı. Şampiyonlar içlerinde derin olan bir şeyden yapılır – bir arzu, bir hayal, bir vizyon. – Muhammed Ali

Obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it. – Michael Jordan

Engellerin seni durdurması gerekmez. Bir duvarla karşılaşırsan, arkana dönüp vazgeçme. Nasıl tırmanılacağını, içinden geçileceğini veya onunla nasıl çalışacağını çöz. – Michael Jordan

İlginizi çekebilir: İngilizce Motive Edici Sözler

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion’. – Muhammed Ali

Her dakika antrenman yapmaktan nefret ediyordum ama dedim ki, “İstifa etmeyin. Şimdi acı çek ve hayatının geri kalanını bir şampiyon olarak yaşa. – Muhammed Ali

It’s not the will to win that matters—everyone has that. It’s the will to prepare to win that matters. – Paul  Bryant

Önemli olan kazanma isteği değil – herkesin sahip olduğu. Bu önemli olanı kazanmaya hazırlanma isteğidir. – Paul Bryant

Always make a total effort, even when the odds are against you. – Arnold Palmer

Her ne kadar ihtimal size karşı olsa bile, her zaman tam bir çaba gösterin. – Arnold Palmer

Sporla İlgili Sözler ve Anlamları

The difference between the impossible and the possible lies in a person’s determination. – Tommy Lasorda

İmkansız olan ile olası arasındaki fark, bir kişinin kararında yatar. – Tommy Lasorda

Most people give up just when they’re about to achieve success. They quit on the one yard line. They give up at the last minute of the game one foot from a winning touchdown – Ross Perot

Çoğu insan tam olarak başarmak üzereyken pes eder. Bir avlu hattında istifa ettiler. Oyunun son dakikasında kazanan bir golden bir adım vazgeçtiler – Ross Perot

Winners never quit and quitters never win. – Vince Lombardi

Kazananlar asla pes etmez ve pes edenler asla kazanamaz. – Vince Lombardi

The difference between the impossible and the possible lies in a man’s determination.

İmkansız olan ile olası arasındaki fark, bir erkeğin kararlılığında yatar.

Pain is only temporary but victory is forever. – Jeremy H

Acı sadece geçicidir, ancak zafer sonsuza kadar sürer. – Jeremy H

You don’t always get what you wish for, you get what you work for.

Her zaman istediğini alamazsın, çalıştığın şeyi alırsın.

If you only ever give 90% in training then you will only ever give 90% when it matters – Michael Owen

Eğitimde sadece% 90 verirseniz, önemli olduğu zaman sadece% 90 verirsiniz – Michael Owen

İngilizce Sporcu Sözleri ve Anlamları

What you lack in talent can be made up with desire, hustle, and giving 110 percent all the time. – Don Zimmer

Yeteneğinizde eksikliğiniz, her zaman yüzde 110’luk arzu, huzursuzluk ve isteklerle yapılabilir. – Don Zimmer

To uncover your true potential you must first find your own limits and then you have to have the courage to blow past them. – Picabo Street

Gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmak için önce kendi sınırlarınızı bulmalı, daha sonra bunları aşma cesaretine sahip olmalısınız. – Picabo Sokağı

Hard work beats talent when talent doesn’t work hard. – Unknown

Yetenek çok çalışmadığında, zor iş yeteneği yener. – Bilinmeyen

Without self-discipline, success is impossible, period. – Lou Holtz

Öz disiplin olmadan, başarı mümkün değildir, dönem. – Lou Holtz

If you train hard, you’ll not only be hard, you’ll be hard to beat. – Herschel Walker

Sıkı çalışırsanız, sadece zor olmazsınız, yenmeniz de zor olur. – Herschel Walker

İlginizi çekebilir: Kısa İngilizce Sözler ve Anlamları

If you have everything under control, you’re not moving fast enough. – Mario Andretti

Her şeyi kontrol altında tutarsanız, yeterince hızlı hareket edemezsiniz. – Mario Andretti

You can’t put a limit on anything. The more you dream, the farther you get. – Michael Phelps

Hiçbir şeye sınır koyamazsın. Ne kadar çok rüya görürsen o kadar uzaklaşırsın. – Michael Phelps

İngilizce spor ile ilgili sözler ve anlamları başlıklı yazımızın sonuna geldik. Umarız sizler için faydalı bir makale olmuştur. Bizlerle sporcu ve sporla alakalı sözler paylaşmak isterseniz aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...