İngilizce Eğlenceli Sözler ve Anlamları
3585

İngilizce Eğlenceli Sözler ve Anlamları

İngilizce eğlenceli sözler ve anlamları ile sizlere güzel vakit geçirmek istedik. İngilizce eğlenceli sözler arasından en iyilerini sizler için derledik.

İngilizce sözler ve anlamlarını hem sizlere faydalı olmak hem de yabancı dilinizi geliştirmenize yardımcı olmak adına paylaşıyoruz. Bu yazımızda da eğlenceli sözler ve anlamlarına yer verdik. Daha önce yayınladığımız İngilizce Komik Sözler ve anlamlarına ek olarak bu yazıyı da okumanızı tavsiye ederiz.

Günlük hayatın telaşından bir an da olsa uzaklaşıp eğlenceli sözleri okuyun ve rahatlayın. Göreceksiniz ki size de iyi gelecek.

Eğlenceli Sözler

If I had to live my life again, I’d make the same mistakes, only sooner. – Tallulah Bankhead

Hayatımı tekrar yaşamak zorunda olsaydım, aynı hataları yapardım, ancak daha erken. – Tallulah Bankhead

Friendship is like peeing on yourself: everyone can see it, but only you get the warm feeling that it brings. – Robert Bloch

Arkadaşlık kendine işemek gibidir: herkes görebilir, ama sadece getirdiği sıcak duyguyu sen hissedersin. – Robert Bloch

I changed my password everywhere to ‘incorrect.’ That way when I forget it, it always reminds me, ‘Your password is incorrect.’

Şifremi her yerde ‘yanlış’ olarak değiştirdim. Bu şekilde unuttuğumda, her zaman hatırlatıyor, ‘Şifreniz yanlış.’

You say I’m dirty mind, but how did you understand what I meant?

Benim kirli düşündüğümü söylüyorsun, ama ne demek istediğimi nasıl anladın?

It is funny how when I’m loud, people tell me to be quiet, but when I’m quiet, people ask me what’s wrong with me.

Sesli olduğumda, insanlar bana sessiz olmamı söylüyor, ama sessiz olduğumda, insanlar bana neyin yanlış olduğunu soruyor.

Dance like no one is watching, because they are not, they are checking their phone.

Kimse izlemiyormuş gibi dans et, çünkü yapmıyorlar, telefonlarını kontrol ediyorlar.

Long time ago I used to have a life, until someone told me to create a Facebook account.

Uzun zaman önce birileri bir Facebook hesabı oluşturmamı söyleyene kadar bir hayatım vardı.

Marriage is a workshop, where husband works and wife shops.

Evlilik, eşlerin çalıştığı ve eşlerinin alışveriş yaptığı bir atölye çalışmasıdır.

The most important thing in life is not knowing everything, it’s having the phone number of somebody who does!

Hayattaki en önemli şey her şeyi bilmek değil, bilen birinin telefon numarasına sahip!

If people talk about you behind your back, then just fart!

Eğer insanlar arkanızda konuşursa, osurun!

İngilizce Eğlenceli Cümleler ve Anlamları

It’s really complicated to make something simple, but very simple to make something complicated.

Bir şeyi basit yapmak çok karmaşık ama bir şeyi karmaşık yapmak çok basit.

My bed is a magical place where I suddenly remember everything I was supposed to do.

Yatağım, yapmam gereken her şeyi aniden hatırladığım büyülü bir yer.

İlginizi çekebilir: İngilizce Komik Atasözleri

On the internet, you can be anything you want. It’s strange that so many people chooose to be stupid.

İnternette istediğiniz herhangi bir şey olabilirsiniz. Bu kadar çok insanın aptal olmayı seçmesi çok garip.

A friend in need is a friend indeed.

Dost kara günde belli olur.

By working faithfully eight hours a day you may eventually get to be boss and work twelve hours a day.

Günde sekiz saat inançla çalışarak sonunda patron olmak ve günde on iki saat çalışmak.

Common sense is like deodorant. The people who need it most never use it.

Sağduyu deodorant gibidir. İhtiyacı olan insanlar asla kullanmaz.

You love flowers, but you cut them. You love animals, but you eat them. You tell me you love me, so now I’m scared!

Çiçekleri seviyorsun ama onları kesiyorsun. Hayvanları seviyorsun ama onları yiyorsun. Bana beni sevdiğini söylüyorsun, şimdi korkuyorum!

Eğlenceli İngilizce Sözler ve Anlamları

It is hard to be a woman. You must think like a man, act like a lady, look like a young girl, and work like a horse.

Bir kadın olmak zor. Erkek gibi düşünmeli, bayan gibi davranmalı, genç bir kız gibi görünmeli ve at gibi çalışmalısınız.

When opportunity knocks, some people are in the backyard looking for four-leaf clovers. – Polish Proverbs

Fırsat kapıyı çaldığında, bazı insanlar arka bahçede dört yapraklı yonca arıyor. – Polonya Atasözleri

When a women says “What?” It’s not because she didn’t hear you. She’s giving you a chance to change what you said.

Bir kadın “Ne?” Dediğinde, seni duymadığı için değil. Söylediklerinizi değiştirmek için size bir şans veriyor.

I consider myself a crayon, I might not be your favorite color but one day you’ll need me to complete your picture. – Savannah Highnote

Kendimi bir renkli kalem olarak görüyorum. En sevdiğiniz renk olmayabilirim ama bir gün resminizi tamamlamak için bana ihtiyacınız olacak. – Savannah Lisesi

İngilizce eğlenceli sözler ve anlamları ile ilgili yazdığımız yazımızın sonuna geldik. Yazıda verdiğimiz sözlere katkı sağlamak isterseniz aşağıdaki yorum alanından paylaşımda bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Yükleniyor...