Quotes About istanbul
7452

Quotes About istanbul

Quotes about istanbul, sözleriyle bu güzel şehir için söylenmiş İngilizce anlamlı sözleri bir araya getirdik. English Quotes about istanbul diyerek yabancı ziyaretçilerin de sitemize erişebilmelerine olanak sağladık.

There are a lot of beautiful quotes about istanbul in this article. If do you want to see meaningful quotes about istanbul, you must look this page. You will find various famous quotes.

İstanbul’u anlatmak için bazen kelimelerin yetmediğini ve sadece hissetmek gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul gibi muhteşem bir şehir Dünya’da eşi benzeri bulunmayan doğal ve stratejik güzellikleriyle her zaman en güzel sözler ve cümleleri hak ediyor.

Quotes about istanbul – İngilizce İstanbul ile ilgili sözler

Tabi Dünya’nın her yeri gibi zamanla yıpransa da İstanbul her zaman Dünya’nın incisi olmaya devam etmiştir. Bir çağın açılıp bir çağın kapandığı, tarihe yön veren bu şehir Müslümanlar için olduğu kadar başka din mensupları için de büyük önem arz etmektedir.

1453 yılında gemileri karadan geçirerek Bizans İmparatorluğu’na son veren ve İstanbul’u Müslüman topraklarına katan Yüce Sultan Fatih Sultan Mehmed Han (Mehmed the Conqueror), Either I conquer Istanbul or Istanbul conquers me (Ya İstanbul beni alır, ya da ben İstanbul’u) derken bize bu şehir için neleri göze aldığını apaçık göstermiştir.

Bu yazımızda da İngilizce İstanbul ile ilgili sözler ve anlamlarını Quotes about istanbul başlığıyla vermek istedik. Hem yabancı ziyaretçilere ulaşmak hem de İstanbul ile ilgili sözler ve anlamlarını daha geniş kitlelere duyurmak için Quotes about istanbul başlığını kullanmaya karar verdik.

Lafı fazla uzatmadan muhteşem şehir İstanbul ile ilgili İngilizce sözler ve anlamlarını okuyabilirsiniz.

Quotes About Istanbul

If the Earth were a single state, Istanbul would be its capital. Napoleon Bonaparte

Dünya tek bir devlet olsaydı, İstanbul başkenti olurdu. Napolyon Bonapart

If one had but a single glance to give the world, one should gaze on Istanbul. Alphonse de Lamartine

Biri dünyaya tek bir bakışta sahip olsaydı, İstanbul’a bakmalı. Alphonse de Lamartine    

Holy Istanbul! Your name is the most enchanting one of all names which enchants me. Pierre Loti

Kutsal istanbul! Adın, beni büyüleyen tüm isimlerden en büyüleyici olanı. Pierre Loti

İlginizi çekebilir: İngilizce Mevlana (Rumi) Sözleri

People were right when they say there is no other place on earth as beautiful looking as Istanbul. Chateaubriand

İnsanlar dünyada, İstanbul kadar güzel görünen başka bir yer olmadığını söylerken haklıydılar. Chateaubriand

All other cities are mortal, but I think Istanbul shall be eternal as long as mankind exists. Petrus Gyllius

Diğer tüm şehirler ölümlüdür, ancak bence İstanbul var olduğu sürece sonsuz olacaktır. Petrus Gyllius

There’s different shopping in Paris than there is at a bazaar in Istanbul, but they’re all wonderful. Iris Apfel

Paris’te, İstanbul’da bir çarşıda olduğundan farklı alışverişler var, ancak hepsi harika. İris Apfel

Istanbul … the constant beating of the wave of the East against the rock of the West. Susan Moody

İstanbul… Doğu dalgasının Batı’nın kayalarına karşı sürekli atması. Susan Moody

English Quotes about istanbul

İstanbul İle İlgili Sözler

Istanbul is inspiring because it has its own code of architecture, literature, poetry, music. – Christian Louboutin

İstanbul ilham verici çünkü kendi mimarlık, edebiyat, şiir, müzik koduna sahip. – Christian Louboutin

Istanbul was something else entirely – a neutral capital that became a magnet for espionage and a desperate escape valve for refugees, a real-life Casablanca. Joseph Kanon

İstanbul tamamen başka bir şeydi – casusluk için mıknatıs ve tarafsız bir başkent, mülteciler için umutsuz bir kaçış valfi, gerçek hayattaki bir Kazablanka. Joseph Kanon

Istanbul is a magical seal which unites Europe and Asia since the ancient times. Without a doubt, Istanbul is certainly the most beautiful place of the world. – Gerard De Nerval

İstanbul, eskiden beri Avrupa ile Asya’yı birleştiren büyülü bir mühürdür. Kuşkusuz, İstanbul kesinlikle dünyanın en güzel yeri. – Gerard De Nerval

If they say “you have your last chance to look at the world”, I wish that look would from Çamlıca of Istanbul.- Alphonse de Lamartine

“Dünyaya bakmak için son şansın var” diyorlarsa, bu bakışın İstanbul Çamlıca’dan gelmesini dilerim.- Alphonse de Lamartine

İlginizi çekebilir: Anlamlı İngilizce Sözler ve Açıklamaları

İngilizce İstanbul ile ilgili sözler

Quotes about istanbul başlığıyla verdiğimiz kısa İngilizce İstanbul ile ilgili sözler ve anlamları yazımızın sonuna geldik. Sizlerde beğendiğiniz İstanbul ile ilgili sözler ve anlamlarını bizlerle paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...