Kadınlara Özel İngilizce Kısa Sözler
3138

Kadınlara Özel İngilizce Kısa Sözler

Kadınlara özel İngilizce kısa sözler ile daha önce ünlü kişiler tarafından söylenmiş güzel sözleri ve anlamlarını sizler için derledik. Kadınlara özel İngilizce sözler yazımızda birbirinden etkileyici sözler bulabileceksiniz.

Erkekler kendilerine güçlü kadınlar ararlar. Kadınlarda ya güçlü dururlar ya da güçlü olduklarına kendilerini inandırırlar. Güçlü olmak her zaman ihtiyaçtır. Hayat şartları insanın karşısına birçok zorluk çıkartabilir. Çıkacak tüm bu zorluklarla mücadele için güçlü bir kişiliğe ve psikolojiye sahip olmak çok önemlidir.

Daha önce sitemizde çeşitli konu ve başlıklarda İngilizce kısa sözler derledik ve sizlerle paylaşmıştık. Bugün de güçlü kadınlara özel kısa sözler ve anlamlarını paylaşmak istedik.

Kadınlara Özel İngilizce Kısa Sözler

Lafı fazla uzatmadan kadınlara özel İngilizce kısa sözleri okumaya başlayabiliriz. İşte size, tarihte sizi ilham verecek ve güçlendirecek en güçlü kadınlardan bazıları için ilham verici teklifler.

“When we do the best we can, we never know what miracle is wrought in our life, or in the life of another.” – Helen Keller

“Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda, hayatımızda veya başkalarının hayatında hangi mucizenin olacağını asla bilemeyiz.” – Helen Keller

“Any woman who understands the problems of running a home will be nearer to understanding the problems of running a country.” – Margaret Thatcher

“Bir ev yönetmenin sorunlarını anlayan herhangi bir kadın, bir ülkeyi yönetmenin sorunlarını anlamaya daha yakın olacaktır.” – Margaret Thatcher

“If you obey all the rules, you miss all the fun.” – Katharine Hepburn

“Eğer bütün kurallara uyarsan, tüm eğlenceyi özlüyorsun.” – Katharine Hepburn

“Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.” – Maya Angelou

“Yaşam, aldığımız nefes sayısıyla değil, nefes alırken ki hareketlerimizle ölçülür.” – Maya Angelou

İlginizi çekebilir: İngilizce Kısa Sözler ve Anlamları

“Being an intellectual creates a lot of questions and no answers. You can fill your life up with ideas and still go home lonely. All you really have that really matters are feelings. That’s what music is to me.” – Janis Joplin

“Entelektüel olmak birçok soru oluşturur ve cevap vermez. Hayatınızı fikirlerle doldurabilir ve yine de eve yalnız gidebilirsiniz. Gerçekten önemli olan tek şey, duygular. İşte benim için müzik bu. ”- Janis Joplin

“Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.” – Anais Nin

“Yaşam, birinin cesaretiyle orantılı olarak küçülür veya genişler.” – Anais Nin

“If you don’t like being a doormat then get off the floor.” – Al Anon

“Eğer paspas olmak istemiyorsan, o zaman yerden kalk.” – Al Anon

Kadınlar İçin İngilizce Kısa Sözler ve Anlamları

“Whatever you do, be different – that was the advice my mother gave me, and I can’t think of better advice for an entrepreneur. If you’re different, you will stand out.” – Anita Roddick

“Ne yaparsan yap, farklı ol – annemin bana verdiği tavsiye buydu ve bir girişimci için daha iyi bir tavsiye düşünemiyorum. Eğer farklıysan, öne çıkacaksın. ”- Anita Roddick

“A lot of people are afraid to say what they want. That’s why they don’t get what they want.” – Madonna

“Birçok insan ne istediğini söylemekten korkuyor. Bu yüzden istediklerini alamadılar. ”- Madonna

“A woman is like a tea bag – you never know how strong she is until she gets in hot water.” – Eleanor Roosevelt

“Bir kadın çay poşeti gibidir – sıcak suya girene kadar ne kadar güçlü olduğunu asla bilemezsiniz.” – Eleanor Roosevelt

Destiny is a name often given in retrospect to choices that had dramatic consequences.”– J. K. Rowling

“Kader, dramatik sonuçları olan seçimlere geriye dönük olarak verilen bir isimdir.” – J. K. Rowling

“I could not, at any age, be content to take my place by the fireside and simply look on. Life was meant to be lived. Curiosity must be kept alive. One must never, for whatever reason, turn his back on life.”– Eleanor Roosevelt

“Her yaşta, şöminenin yanında yerimi almaktan ve basitçe bakmaktan memnun olamadım. Hayat yaşanacaktı. Merak canlı tutulmalı. Kişi asla, ne sebeple olursa olsun hayata geri dönmemelidir. ”- Eleanor Roosevelt

Kadınlara Özel Kısa İngilizce Sözler

“A woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture and transform.” – Diane Mariechild

“Bir kadın tam çemberdir. Onun içinde oluşturma, geliştirme ve dönüştürme gücü var. ”- Diane Mariechild

“I want to do is because I want to do it. Women must try to do things as men have tried. When they fail, their failure must be but a challenge to others.” – Amelia Earhart

“Yapmak istiyorum çünkü yapmak istiyorum. Kadınlar, erkeklerin denediği gibi şeyler yapmaya çalışmalı. Başarısız olduklarında başarısızlıkları başkalarına meydan okumaktan ibaret olmalı. ”- Amelia Earhart

“Just watch, all of you men. I’ll show you what a woman can do…I’ll go across the country, I’ll race to the Moon… I’ll never look back.” – Edna Gardner Whyte

“Sadece izleyin, hepiniz erkekler. Size bir kadının neler yapabileceğini göstereceğim… Ülke genelinde dolaşacağım, Ay ile yarışacağım… Asla arkama bakmayacağım. ”- Edna Gardner Whyte

“The best protection any woman can have … is courage.” – Elizabeth Cady Stanton

“Her kadının sahip olabileceği en iyi koruma… cesarettir” (Elizabeth Cady Stanton)

“We must believe that we are gifted for something, and that this thing, at whatever cost, must be attained.” – Marie Curie

“Bir şey için yetenekli olduğumuza inanmalıyız ve ne pahasına olursa olsun bu şeye ulaşılmalı” (Marie Curie)

“Success breeds confidence.” – Beryl Markham

“Başarı güven doğurur.” – Beryl Markham

 “The way in which we think of ourselves has everything to do with how our world see us and how we see ourselves successfully acknowledged by the world.” – Arlene Rankin

“Kendimiz hakkında düşünme şeklimiz, dünyamızın bizi nasıl gördüğünü ve kendimizi dünyanın başarılı bir şekilde kabul ettiğini nasıl gördüğümüzle ilgili her şeye sahiptir.” – Arlene Rankin

İlginizi çekebilir: Ünlü İngilizce Kısa Sözler

“Love is anterior to Life, Posterior to Death, Initial of Creation, and The Exponent of Earth.” – Emily Dickinson

“Aşk, Yaşamın Önünde, Ölümün Arka Planında, Yaratılışın Başlangıcında ve Dünyanın Üstündedir” (Emily Dickinson)

“The question isn’t who’s going to let me; it’s who is going to stop me.” – Ayn Rand

“Soru bana kim izin verecek değil; Beni kim durduracaktır”- Ayn Rand

İngilizce Kısa Söz ve Anlamı

“People think at the end of the day that a man is the only answer [to fulfillment]. Actually a job is better for me.” – Princess Diana

“İnsanlar günün sonunda [tamamlamaya] tek cevap bir erkek olduğunu düşünüyor. Aslında bir iş benim için daha iyi. ”- Prenses Diana

“If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough.” – Oprah Winfrey

“Hayatta sahip olduklarınıza bakarsanız, her zaman daha fazlasına sahip olacaksınız. Hayatta sahip olmadığın şeye bakarsan, asla yetmezsin. ”- Oprah Winfrey

“Whatever women do they must do twice as well as men to be thought half as good. Luckily, this is not difficult.” – Charlotte Whitton

“Kadınlar ne yaparsa yapsın yarısı kadar iyi düşünmek için erkeklerin iki katı kadar yapmalılar. Neyse ki, bu zor değil. ”- Charlotte Whitton

“The most common way people give up their power is by thinking they don’t have any.” – Alice Walker

“İnsanların güçlerinden vazgeçmelerinin en yaygın yolu, sahip olmadıklarını düşünerek” (Alice Walker)

“One likes people much better when they’re battered down by a prodigious siege of misfortune than when they triumph.” – Virginia Woolf

“İnsanları, zafer kazandıklarından ziyade olağanüstü bir talihsizlik kuşağı tarafından dövüldüklerinde insanları daha çok seviyor.” – Virginia Woolf

“A man’s got to do what a man’s got to do. A woman must do what he can’t.” – Rhonda Hansome

“Bir erkek ne yapmalıysa onu yapmalı. Bir kadın yapamadıklarını yapmalı. ”- Rhonda Hansome

“We still live in a world in which a significant fraction of people, including women, believe that a woman belongs and wants to belong exclusively in the home.” – Rosalyn Sussman

“Hala kadınlar da dahil olmak üzere insanların önemli bir bölümünün, bir kadının yalnızca eve ait olduğuna ve kendilerine ait olmak istediğine inandığı bir dünyada yaşıyoruz.” – Rosalyn Sussman

“You have to have confidence in your ability, and then be tough enough to follow through.” – Rosalynn Carter

“Yeteneğine güvenmek zorundasın, sonra da takip etmek için yeterince sert olmalısın.” – Rosalynn Carter

Kadınlara özel İngilizce kısa sözler ve anlamları makalemizin sonuna geldik. Sizin de eklemek istediğiniz söz ve düşünceleriniz varsa yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...