Gülmek ile İlgili İngilizce Sözler
2741

Gülmek ile İlgili İngilizce Sözler

Gülmek ile ilgili İngilizce sözler ve anlamları her zaman size mutlu olmak gerektiğini hatırlatacak. Ünlü kişilerce söylenmiş gülmek ile ilgili İngilizce sözler bu yazımızda sizler için kısa cümleler şeklinde hazırlandı.

Her şeyden önce, gülmek mizah ile aynı değildir. Kahkaha, mizahın fizyolojik tepkisidir. Kahkaha iki bölümden oluşur – bir dizi jest ve bir sesin üretimi. Güldüğümüzde, beyin bu iki aktiviteyi aynı anda gerçekleştirmemiz için bize baskı yapıyor. Yürekten güldüğümüzde, vücudun birçok yerinde, hatta kol, bacak ve gövde kaslarında bile değişiklikler oluyor.

Mizah araştırmacısı Peter Derks, kahkaha tepkisini “çok hızlı, otomatik bir davranış türü” olarak nitelendiriyor. “Aslında, beynimiz çoğu mizahın kalbinde yatan uyumsuzluğu ne kadar çabuk algılıyorsa ve ona gülüp gülmeyeceğimizi belirleyen soyut bir anlam ekliyor” diyor.

Gülmek, kahkaha atmak ve komik sözlerle ilgili daha önce İngilizce Komik Sözler ve Anlamları başlıklı bir yazı yayınlamıştık. Şimdi de sizlere daha çok gülmek ile ilgili İngilizce sözler ve anlamlarını bulabileceğiniz cümleleri paylaşmak istedik. Ünlü kişilerce söylenmiş kısa İngilizce sözler ve anlamları sizlerle…

Gülmek ile İlgili İngilizce Sözler ve Anlamları

A good laugh heals a lot of hurts. — Madeleine L’Engle

İyi bir gülüş çok acı verir. – Madeleine L’Engle

A good laugh is sunshine in the house. — William Thackeray

İyi bir kahkaha evdeki güneş ışığıdır. – William Thackeray

A good laugh is a mighty good thing, a rather too scarce a good thing. — Herman Melville

İyi bir kahkaha, kudretli bir iyi şeydir, oldukça kıt bir iyi şeydir. – Herman Melville

Among those whom I like or admire, I can find no common denominator, but among those whom I love, I can: all of them make me laugh. — W. H. Auden

Beğendiklerim veya hayran olduğum kişiler arasında hiçbir ortak payda bulamıyorum, ancak sevdiklerim arasında bulabiliyorum: hepsi beni güldürüyor. – W.H. Auden

A smile is a curve that sets everything straight. — Phyllis Diller

Bir gülümseme her şeyi düzene sokan bir eğridir. – Phyllis Diller

A well-balanced person is one who finds both sides of an issue laughable. — Herbert Procknow

İyi dengelenmiş bir insan, bir sorunun her iki tarafını da gülünç bulur. – Herbert Procknow

Against the assault of laughter, nothing can stand. — Mark Twain

Kahkaha saldırısına karşı hiçbir şey duramaz. – Mark Twain

A smile starts on the lips, a grin spreads to the eyes, a chuckle comes from the belly; but a good laugh bursts forth from the soul, overflows, and bubbles all around. — Carolyn Birmingham

Dudaklarda bir gülümseme başlar, bir sırıtış gözlere yayılır, bir kıkırdak karnından gelir; ama iyi bir gülüş ruhtan doğar, taşar ve etrafta kabarcıklar çıkar. – Carolyn Birmingham

Gülmekle İlgili İngilizce Sözler

Always laugh when you can. It is cheap medicine. — Lord Byron

Ne zaman istersen gül. Gülmek ucuz bir ilaçtır. – Efendim byron

An optimist laughs to forget; a pessimist forgets to laugh. — Tom Nansbury

Bir iyimser unutmak için güler; bir kötümser gülmeyi unutur. – Tom Nansbury

As soap is to the body, so laughter is to the soul. — A Jewish Proverb

Sabun bedene olduğu gibi, kahkahalar da ruhtur. – Bir Yahudi Atasözü

As soon as you have made a thought, laugh at it. — Lao Tsu

Bir düşünce yaptığın anda ona gül. – Lao Tsu

İlginizi çekebilir: İngilizce Komik Atasözleri ve Anlamları

At the height of laughter, the universe is flung into a kaleidoscope of new possibilities. — Jean Houston

Kahkahaların doruğunda, evren yeni olasılıkların kaleydoskopuna fırlatılıyor. – Jean Houston

Each of us has a spark of life inside us, and our highest endeavor ought to be to set off that spark in one another. — Kenny Ausubel

Her birimizin içimizde bir yaşam kıvılcımı var ve en büyük çabamız birbirimizdeki kıvılcımı ortaya çıkarmak için olmalı. – Kenny Ausubel

Cancer is probably the unfunniest thing in the world, but I’m a comedian, and even cancer couldn’t stop me from seeing the humor in what I went through. — Gilda Radner

Kanser muhtemelen dünyadaki en komik şey, ama ben bir komedyenim ve hatta kanser yaşadıklarımdaki mizahı görmeme engel olamadı. – Gilda Radner

Earth laughs in flowers. — Ralph Waldo Emerson

Dünya çiçeklerle güler. – Ralph Waldo Emerson

Everyone is so afraid of death, but the real Sufis just laugh: nothing tyrannizes their hearts. What strikes the oyster shell does not damage the pearl.” — Mevlana Rumi

Herkes ölümden çok korkuyor, ama gerçek Sufiler sadece gülüyor: hiçbir şey onların kalbini zedelemez. İstiridye kabuğuna çarpan şey inciye zarar vermez. ”- Mevlana Rumi

İngilizce Gülme Sözleri ve Anlamları

From there to here, from here to there, funny things are everywhere. — Dr. Seuss

Oradan buraya, buradan oraya, komik şeyler her yerde. – Doktor Seuss

He who binds to himself a joy Does the winged life destroy; But he who kisses the joy as it flies Lives in eternity’s sun rise. — William Blake

Kendisine neşe bağlayan O kanatlı yaşamı yok eder mi; Ama uçarken sevinci öper, sonsuzluğun güneşin doğuşunda yaşar. – William Blake

He that is of a merry heart has a continual feast. — Proverbs 15:15

O neşeli bir kalbe ait kesintisiz bir ziyafet vardır. – Atasözleri 15:15

He who laughs, lasts! — Mary Pettibone Poole

Gülen, sürer! – Mary Pettibone Poole

Humor is laughing at what you haven’t got when you ought to have it. — James Langston Hughes

Mizah, sahip olmanız gerektiğinde sahip olmadığınız şeylere gülüyor. – James Langston Hughes

I have not seen anyone dying of laughter, but I know millions who are dying because they are not laughing. – Dr. Madan Kataria

Hiç kimsenin gülmekten öleceğini görmedim, ama ölen milyonları biliyorum çünkü gülmüyorlar. – Dr. Madan Kataria

I was irrevocably betrothed to laughter, the sound of which has always seemed to me to be the most civilized music in the world. — Peter Ustinov

Gibi, sesi her zaman bana dünyanın en medeni müziği gibi görünen kahkahalarla karşı karşıya kaldı. – Peter Ustinov

I never would have made it if I could not have laughed. It lifted me momentarily out of this horrible situation, just enough to make it livable. — Viktor Frankl

Eğer gülmeseydim asla başaramazdım. Beni geçici olarak bu korkunç durumdan kurtardı, yaşanabilir kılacak kadar. – Viktor Frankl

İlginizi Çekebilir: İngilizce Eğlenceli Sözler ve Anlamları

Gülmeyle ilgili İngilizce sözler ve anlamlarını yazdığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de bildiğiniz gülme üzerine cümleler varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca düşünce ve görüşlerinizi yorum alanından bize ulaştırabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

Yükleniyor...