En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları
1007

En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

İngilizce kelimeler ve anlamları ile ilgili en çok kullanılan kelimeleri sizler için derledik. YDS, YÖKDİL, IELTS, TOEFL ve Proficiency gibi sınavlarda karşımıza sık sık çıkan İngilizce kelimeler ve anlamlarını tablo olarak sunuyoruz.

Bir dilde konuşma, yazma, dinleme ve anlama yeteneğinizin seviyesini belirleyen en önemli konuların başında kelimeler gelir. İngilizce’de de durum böyledir. İngilizce kelimeler ve anlamlarını öğrenmek sizin o dile olan hakimiyetinizi artırır.

İngilizce kelime dağarcığınızın büyüklüğü size sınavlarda da yardım eder. Daha önce sizlere “Sık Kullanılan TOEFL Kelimeleri ve Anlamları” başlığıyla TOEFL sınavında en çok çıkan kelimeleri paylaşmıştık. Ayrıca sizlere yardımcı olması için 2013-2018 yılları arasında YDS’de çıkmış İngilizce zarfları “YDS Kelimeleri ve Anlamları | Zarflar” başlığıyla sizler için yayımlamıştık.

Bugün de siz değerli ziyaretçilerimize En çok kullanılan İngilizce Kelimeler listesini paylaşıyoruz. 190 adet İngilizce kelime ve anlamlarının olduğu liste size yabancı dil öğrenme çalışmalarınızda yardımcı olacaktır.

immortal ölümsüz
eager istekli
fatal ölümcül
vulnerable kırılgan, hassas
plentiful bol, çok fazla
available müsait, uygun
agressive kızgın, öfkeli
stable sabit, değişmez
unbeatable yenilmez
rare nadir
reckless sorumsuz
random rastgele
wealthy zengin, varlıklı
hopeful ümitli
keen istekli
likely muhtemel
jealous kıskanç
vague belirsiz
suitable uygun
temporary geçici
proud gururlu
numerous sayısız
strict katı, sert
vital hayati, önemli
invalid geçersiz
dirty kirli
giant devasa, dev
deep derin
charming etkileyici
hazardous tehlikeli
useful faydalı, yararlı
weird tuhaf, garip
optimistic iyimser
possible mümkün
doubtful şüpheli
gradual aşamalı
basic temel, ana
arrogant kibirli
willing istekli
profitable kârlı, kazançlı
vivid parlak
obligatory zorunlu
sudden ani
huge devasa
narrow dar, ince
chilly serin, soğuk
gigantic çok büyük
flat düz
rotten çürük
evil kötü
bizarre tuhaf, garip
loose gevşek, esnek
unusual sıradışı
appealing çekici
delicious lezzetli
wide geniş
crucial çok önemli
brutal zalim, gaddar
gifted yetenekli
required gerekli
magnificent muhteşem
fresh taze
harmful zararlı
vibrant parlak, canlı
tiny küçük
strange tuhaf, garip
conscious bilinçli
modest mütevazi, ılımlı
rich zengin
correct doğru
brave cesur
wet ıslak
valuable değerli
neutral tarafsız, nötr
logical mantıklı
terrifying korkutucu
extensive kapsamlı
jolly coşkulu
abrupt hızlı, ani
fertile verimli, üretken
real gerçek
linked bağlantılı
nervous gergin, endişeli
equal eşit
outdated modası geçmiş
unclear belirsiz
helpful faydalı
gloomy kötümser
humid nemli
permanent kalıcı
immediate hemen, derhal
swift hızlı
gentle nazik
alive canlı, yaşayan
rebellious isyankar
shameful utanç verici
legal yasal
essential gerekli
unbelievable inanılmaz
pessimistic kötümser
crazy çılgın, deli
different farklı
plain sade, basit
skinny zayıf
limited sınırlı
bitter acı
fluffy tüylü
probable muhtemel
innocent masum
dusty tozlu
visible görünür
invisible görünmez
famous ünlü
envious kıskanç
significant önemli
missing eksik
brief kısa, öz
adorable harikulade
beneficial yararlı, faydalı
fragile kırılgan
silly aptal
invaluable paha biçilmez
disgusting iğrenç
curved eğri
noticeable fark edilir
thoughtless düşüncesiz
adhesive yapışkan
enforced zorunlu
winning başarılı
shy utangaç
quick hızlı, çabuk
irrelevant ilgisiz, alakasız
accidental kazara
productive üretken, verimli
disappointed üzgün
convenient uygun
serious ciddi
adequate yeterli
genuine gerçek, hakiki
primary başlıca
poor fakir
aggressive kızgın, sinirli
common yaygın, ortak
expensive pahalı
healthy sağlıklı
mental zihinsel
patient sabırlı
satisfied memnun
harsh sert, kaba
attractive çekici
developed gelişmiş
historical tarihi
close yakın
daily günlük
sensitive hassas
native yerli
weak zayıf
chemical kimyasal
peaceful huzurlu
dead ölü
single bekar, tek
international uluslararası
naughty yaramaz
ordinary sıradan
criminal suçlu
domestic evcil, iç
urgent acil
complex karmaşık
surprised şaşırmış
interested ilgili, meraklı
unique eşsiz, tek
ambiguous belirsiz
coherent tutarlı, uyumlu
relaxed sakin, rahatlamış
endemic yöresel
loyal sadık
mature olgun, yetişkin
cautious dikkatli
persistent ısrarcı
fluent akıcı
retired emekli
selfish bencil
written yazılı
reluctant gönülsüz
worldwide dünya çapında
trivial önemsiz
exceptional istisnai
infinite sonsuz
abundant bol
exclusive özel, özgü

En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamlarının sonuna geldik. Buradaki listemizde bulunmayan ama öğrenilmesinde fayda olacak İngilizce kelimeler biliyorsanız aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

2 Yorum

  Mehmet Ortaç

  Çok çok önemli kelimeler. Üzerine biraz düşündüğümüz zaman bu kelimeler + günlük hayatımızda zaten bildiğimiz basit kelimeler + Türkçemize geçmiş İngilizce kelimeler + basit gramer kuralları ile aslında İngilizce bilebiliyoruz.

  22 Haziran 2019 Cevapla
   İngilizce Sözler
   İngilizce Sözler

   Aynen öyle. Dil öğrenme konusunda sorunları olan bir toplumuz. Bunu aşmak için biraz düşünmek gerek. Çok zor bir şey değil İngilizce öğrenmek.
   Yorumun için teşekkürler Mehmet.

   22 Haziran 2019 Cevapla

Bir cevap yazın

Yükleniyor...